21 Godzin, 3 Dni

[J-WS] Tworzenie usług sieciowych (web services) na platformie Java (JAX-WS) (3 dni)

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Szkolenie koncentruje się przede wszystkim na programowaniu w Javie usług sieciowych i aplikacji korzystających z tych usług z wykorzystaniem interfejsu programistycznego JAX-WS. Pomocniczo pojawiają się elementy obsługi XML w Javie, z największym naciskiem na technologię JAXB. Szkolenie przedstawia także niezależne od platformy idee i standardy usług sieciowych, z największym naciskiem na SOAP i WSDL.

  Po zakończeniu szkolenia aktywny uczestnik potrafi:

  • stworzyć klienta usługi sieciowej w technologii SAAJ oraz prosty serwer usługi sieciowej w technologii SAAJ i servletu,
  • stworzyć serwer usługi sieciowej w technologii JAX-WS metodami top-down oraz bottom-up,
  • stworzyć klienta usługi sieciowej w technologii JAX-WS,
  • dostosować serwer i klienta w technologii JAX-WS za pomocą adnotacji oraz niskopoziomowych aspektów technologii,
  • wskazać standardy usług sieciowych oraz ich rolę; czytać i tworzyć definicje WSDL.

  Domyślnie w czasie szkolenia używamy środowiska programistycznego Eclipse i korzystamy z serwerów aplikacji Glassfish oraz JBoss/WildFly. Na życzenie zorganizowanej grupy szkolenie możemy przeprowadzić na innej platformie: środowisko NetBeans, serwery IBM WebSphere, Oracle WebLogic, Tomcat z implementacją web serwisów Axis 2 lub CXF, ewentualnie prosimy pytać o inne.

  Szkolenie nie obejmuje m.in. następujących tematów:

  • szczegóły interfejsów programistycznych do obsługi XML w Javie (zob. kurs J-XML)
  • w przypadku chęci uczestnictwa w obu kursach zalecaną kolejnością jest najpierw J-XML, następnie J-WS ),
  • projektowanie i realizacja architektur opartych o usługi sieciowe (zob. kurs PA SOA),
  • integracja usług sieciowych i innych komponentów za pomocą ESB (zob. kurs PA SOA ESB),
  • budowanie usług sieciowych w technologii Spring,
  • realizacja zaawansowanych ustawień bezpieczeństwa usług sieciowych.

  1. Wprowadzenie do usług sieciowych.
  2. Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  3. Wprowadzenie do XML
   1. elementy składni XML,
   2. podstawy XML Schema,
   3. przestrzenie nazw XML,
   4. podstawy obsługi XML w Javie: parsowanie, walidacja, korzystanie z drzewa DOM, transformery.
  4. Protokół SOAP
   1. struktura komunikatu, rola przestrzeni nazw,
   2. sposób przesyłania danych, metadanych, informacji o błędzie i danych binarnych,
   3. wykorzystanie narzędzia SOAP UI do testowania komunikacji SOAP.
  5. Przetwarzanie komunikatów SOAP – SAAJ
   1. struktura komunikatu w SAAJ, wykorzystanie interfejsu DOM,
   2. tworzenie, wysyłanie i odbieranie komunikatów,
   3. załączniki binarne,
   4. stworzenie klienta w technologii SAAJ oraz serwera w technologii SAAJ+servlet.
  6. Język opisu usług sieciowych WSDL
   1. podstawy XML Schema i jego rola w WSDL,
   2. struktura komunikatów w stylach RPC, Document oraz „Document-Wrapped”,
   3. wiązanie z protokołem SOAP,
   4. stworzenie opisu własnej usługi sieciowej.
  7. JAXB – mapowanie między XML a obiektami Javy
   1. cenariusz Java → XML Schema; dostosowywanie mapowania za pomocą adnotacji,
   2. scenariusz XML Schema → Java; dostosowywanie mapowania za pomocą adnotacji w schemacie lub osobnym pliku XML,
   3. wykorzystanie klas narzędziowych JAXB.
  8. Usługi sieciowe w Javie – JAX-WS
   1. wysokopoziomowe tworzenie usług sieciowych zgodnie ze scenariuszem
   2. Java → WSDL (bottom-up) oraz WSDL → Java (top-down),
   3. adnotacje JAX-WS i dostosowywanie usług,
   4. wysokopoziomowy klient usługi sieciowej (JAX-WS)
   5. niskopoziomowe aspekty JAX-WS: handler-y,implementacja usługi jako provider-a, implementacja klienta jakoSkontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniedispatcher-a, wywołania asynchroniczne,
   6. stworzenie własnej usługi sieciowej oraz jej klienta.
  9. UDDI i JAXR – krótkie omówienie.
  10. Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  11. Podsumowanie i przegląd dodatkowych standardów usług sieciowych
   1. WS-Interoperability Basic Profile,
   2. WS-Addressing,
   3. WS-Security.
  12. Wzmianka o usługach sieciowych w stylu REST
   1. idea i praktyka,
   2. porównanie z usługami opartymi o SOAP.,
   3. podstawowe informacje nt. tworzenia usług REST w Javie (JAX-RS).

 • Imienny certyfikat uczestnictwa

 • Szkolenia prowadzone są w formie wykładów oraz warsztatów praktycznych.
  Główny nacisk kładziony jest na ćwiczenia praktyczne, podczas których uczestnicy mają okazję na praktycznych przykładach sprawdzić i utrwalić zdobytą wiedzę teoretyczną.

  Na życzenie Klienta możliwe jest przeprowadzenie sprawdzającego testu końcowego.

 • Adresatami szkolenia są programiści Java, pragnący posiąść umiejętności tworzenia klasycznych usług sieciowych (webservices) na platformie Java.

  Minimalne wymagania wstępne:

  • umiejętność programowania w Javie (kurs J-PD)

  Dodatkowa wiedza i umiejętności, które pozwolą sprawniej pracować na szkoleniu i spojrzeć na zagadnienia szkolenia w szerszej perspektywie:

  • XML i XML Schema,
  • obsługa XML w Javie (DOM, JAXB, SAX, StAX) (kurs J-XML),
  • technologie Java EE (servlet, EJB) (kursy J-EE i J-EJB).

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Damian Zalewski

Szkolenia o podobnej tematyce