2 Dni

[J-SPR-REST] Usługi sieciowe REST API w technologii Spring (2 dni)

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem szkolenia jest nabycie praktycznych umiejętności tworzenia serwisów REST bazujących na Spring Boot. Uczestnicy zdobędą wiedzę oraz umiejętności ultra szybkiego wytwarzania tego typów serwisów.

  Serwisy te będą charakteryzowały się pełnym modelem Richardsona, skalowalnością, przenośnością, buforowaniem. W razie potrzeby będą odpowiednio wersjonowane oraz zabezpieczone pod kontem szeroko pojętego bezpieczeństwa (spełniające kluczowe dla aplikacji REST kryteria OWASP Top Ten)

  Dzięki takiej wiedzy będziemy mogli w przyszłości budować usługi na architekturze mikroserwisów podążając śladami Netflixa, Amazona czy Ebay'a

  Adresaci dostaną też niepowtarzalną możliwość poszerzenia swojej wiedzy na temat samego Springa, Spring Boot, Spring Security oraz poznania wzorców architektonicznych REST.

  1. Wprowadzenie do wzorca architektonicznego REST
  2. Omówienie zalet REST
  3. Omówienie wad REST
  4. Zestawienie REST z tradycyjnym WS-*
  5. Jak to robią najlepsi ? czyli REST API na przykładzie Twitter, Facebook, LinkedIn
  6. Omówienie modelu Richardsona
  7. Metody bezpieczne a idempotentne
  8. Ultra szybkie tworzenie modelu CRUD dzięki zastosowaniu Spring Data REST
  9. Hateoas (Hypermedia as the Engine of Application State)
  10. Kody nagłówków w komunikacji REST
  11. Wersjonowanie
  12. Content negotiation - czyli wybór prezentacji wyniku
  13. Logowanie
  14. Walidacja
  15. Obsługa błędów
  16. Wydajność
   • buforowanie
   • kompresja
   • ograniczanie do znaczących treści
   • etag
   • nagłówki HTTP
   • omówienie opcji skalowalności
  17. Rate limitter
  18. Asynchroniczność i procesy o długim czasie wykonywania.
  19. Autoryzacja i uwierzytelnianie (Spring Security)
   • SSL / HTTPS
   • HTTP basic
   • HTTP basic digest
   • Oauth2
   • SSO
   • JWT
  20. Testowanie serwisów REST
   • mocking
   • testy integracyjne
   • testy integracyjne w symbiozie Spring Boot'a
   • testy bezpieczeństwa
  21. Klienci REST
  22. Najlepsze praktyki

 • Imienny certyfikat uczestnictwa

 • Szkolenia prowadzone są w formie wykładów oraz warsztatów praktycznych.
  Główny nacisk kładziony jest na ćwiczenia praktyczne, podczas których uczestnicy mają okazję na praktycznych przykładach sprawdzić i utrwalić zdobytą wiedzę teoretyczną.

  Na życzenie Klienta możliwe jest przeprowadzenie sprawdzającego testu końcowego.

 • Adresatami szkolenia są programiści Java znający technologię Springa. Podczas szkolenia omówimy sobie zasady i wzorce budowy serwisów REST :

  Założenia :

  uczestnik zna język obiektowy java

  uczestnik zna przynajmniej podstawy Springa

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Nasi trenerzy to osoby, których wiedza poparta jest realnym doświadczeniem zdobytym w projektach realizowanych przez firmę Javatech. W związku z tym szkoleniowcy przekazują uczestnikom szkoleń nie tylko wiedzę teoretyczną, ale i potrafią podpowiedzieć rozwiązania.

Nasi eksperci tworzą także centrum kompetencyjne, które gromadzi wiedzę zdobywaną przez konsultantów Javatech w poszczególnych wykonywanych projektach. Eksperci Javatech są również odpowiedzialni za opracowanie nowych programów szkoleniowych.

Szkolenia o podobnej tematyce