4 Dni

[J-SPR-EIP-CAMEL] Apache Camel w zastosowaniach aplikacyjnych oraz integracyjnych. Praktyczne wykorzystanie wzorców integracji EIP (4 dni)

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem szkolenia jest nabycie praktycznych umiejętności w obrębie programowania na skraju integracji systemów informatycznych. Znajomość Apache Camel to również szybkie i przejrzyste stosowanie różnego rodzaju komunikacji i przepływów procesów również w samym sercu Twojej aplikacji. Wiedza ta znacznie upraszcza złożoność projektu i znacznie skraca czasu potencjalnej implementacji. Zmniejsza też ryzyko popełnienia błędów również tych trudnych do wykrycia czy przetestowania.

  Nagrodą dla uczestnika szkolenia będzie efektywność, wiedza i pewność wdrażaniu rozwiązań integracyjnych w obrębie nowych czy istniejących już projektów.

  1. Co to jest EIP - czyli standardowe problemy związane z integracją systemów ?
  2. Omówienie podstawowych sposobów oraz styli integracji systemów
  3. Katalog bazowych i zaawansowanych wzorców EIP
  4. Wprowadzenie do Apache Camel
  5. Konfiguracja projektu opartego na Apache Camel w aplikacjach Java
   • Maven
   • Gradle
  6. Konfiguracja Apache Camel ze Spring Framework
   • oparta na XML
   • oparta na JAVA DSL
   • wstrzykiwanie beanów Springowych do kontekstu Apache Camel
  7. Trasy – polityki tras oraz sterowanie przepływem wiadomości
  8. Użycie komponentów oraz ich rejestracja
  9. Transformowanie wiadomości
  10. Obsługa błędów
  11. Tworzenie i wsparcie dla testów w Apache Camel
  12. Integracja z Apache CXF – WS-*
  13. Integracja z Spring Batch
  14. Integracja z JMS
  15. Współpraca z systemami plików
  16. Integracja z bazami danych
  17. Logi i monitorowanie procesów
  18. Bezpieczeństwo, a Apache Camel

 • Imienny certyfikat uczestnictwa

 • Szkolenia prowadzone są w formie wykładów oraz warsztatów praktycznych.
  Główny nacisk kładziony jest na ćwiczenia praktyczne, podczas których uczestnicy mają okazję na praktycznych przykładach sprawdzić i utrwalić zdobytą wiedzę teoretyczną.

  Na życzenie Klienta możliwe jest przeprowadzenie sprawdzającego testu końcowego.

 • Adresatami szkolenia są programiści Java pragnący poznać framework Apache Camel. Jego znajomość otwiera im szerokie wrota w świat budowy złożonych i nadal problematycznych integracji pomiędzy systemami informatycznymi. Podczas szkolenia omówimy sobie najważniejsze wzorce integracji, z którymi na pewno zetkniesz się praktyce.Co również jest ważne adresaci dostaną niepowtarzalną możliwość poszerzenia swojej wiedzy na temat samego Springa, kolejkowania komunikatów, zasad bezpieczeństwa oraz WS-* innych protokołów i architektur oprogramowania.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Nasi trenerzy to osoby, których wiedza poparta jest realnym doświadczeniem zdobytym w projektach realizowanych przez firmę Javatech. W związku z tym szkoleniowcy przekazują uczestnikom szkoleń nie tylko wiedzę teoretyczną, ale i potrafią podpowiedzieć rozwiązania.

Nasi eksperci tworzą także centrum kompetencyjne, które gromadzi wiedzę zdobywaną przez konsultantów Javatech w poszczególnych wykonywanych projektach. Eksperci Javatech są również odpowiedzialni za opracowanie nowych programów szkoleniowych.

Szkolenia o podobnej tematyce