21 Godzin, 3 Dni

[J-SCJP] Przygotowanie do egzaminu SCJP (3 dni)

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do egzaminu Sun Certified Java Programmer for Java 5 (SCJP). Słuchacze podczas szkolenia zostaną zapoznani z problemami poruszanymi na egzaminie i poznają typowe zadania egzaminacyjne. Program szkolenia obejmuje również informacje o egzaminie i kończy się egzaminem próbnym.

 • Pełna oferta znajduje się pod adresem: Adres strony został usunięty


  1. Java – wstęp


   1. Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
   2. kompilacja i uruchamianie

   3. Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
   4. dokumentacja

   5. Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
   6. zasoby internetowe


  2. Programowanie obiektowe


   1. Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
   2. idea programowania obiektowego

   3. Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
   4. klasy, klasy abstrakcyjne i interfejsy

   5. Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
   6. dziedziczenie i polimorfizm

   7. Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
   8. dziedziczenie a modyfikatory dostępu


  3. Operatory

  4. Przepływ sterowania w aplikacji Java


   1. Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
   2. wyjątki

   3. Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
   4. błędy

   5. Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
   6. asercje

   7. Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
   8. adnotacje


  5. Wejście / wyjście


   1. Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
   2. hierarchia strumieni

   3. Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
   4. klasa File

   5. Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
   6. strumienie

   7. Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
   8. strumienie znakowe

   9. Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
   10. RandomAccessFile

   11. Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
   12. standardowe wejście/wyjście

   13. Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
   14. kompresja

   15. Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
   16. serializacja (interfejs Serializable)


  6. Operacje na napisach


   1. Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
   2. formatowanie

   3. Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
   4. parsowanie


  7. Typy generyczne i kolekcje


   1. Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
   2. hierarchia kolekcji

   3. Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
   4. interfejsy Collection, Set, List, Map

   5. Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
   6. metody equals i hashCode

   7. Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
   8. interfejsy Clonable/Comparable

   9. Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
   10. głęboka kopia kolekcji

   11. Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
   12. kolekcje a dostęp współbieżny

   13. Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
   14. typy generyczne


  8. Klasy wewnętrzne


   1. Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
   2. klasy wewnętrzne statyczne i niestatyczne

   3. Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
   4. klasy anonimowe


  9. Programowanie z użyciem wątków


   1. Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
   2. pojęcie wątku

   3. Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
   4. stworzenie wątku w Javie (Thread i Runnable)

   5. Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
   6. cykl życia wątku (stany)

   7. Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
   8. priorytety i zasada działania schedulera

   9. Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
   10. grupy wątków

   11. Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
   12. synchronizacja, zagrożenia synchronizacji • Imienny certyfikat poświadczający udział w szkoleniu

 • Wykłady oraz warsztaty praktyczne

 • Adresatami szkolenia są programiści przygotowujący się do zdana egzaminu Sun Certified Java Programmer (SCJP) w wersji Java 5 i Java 6. Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość podstaw programowania w języku Java (kurs J-PD).

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----Nasi trenerzy to osoby, których wiedza poparta jest realnym doświadczeniem zdobytym w projektach realizowanych przez firmę Javatech. W związku z tym szkoleniowcy przekazują uczestnikom szkoleń nie tylko wiedzę teoretyczną, ale i potrafią podpowiedzieć rozwiązania problemów pojawiających się w rzeczywistych projektach informatycznych.Nasi eksperci tworzą także centrum kompetencyjne, które gromadzi wiedzę zdobywaną przez konsultantów Javatech w poszczególnych wykonywanych projektach. Eksperci Javatech są również odpowiedzialni za opracowanie nowcy programów szkoleniowe i dbają o wysoki poziom oferty szkoleniowej. Wspólnie możemy odpowiedzieć na każde Twoje pytanie!

Więcej informacji na stronie javatech.com.pl

Szkolenia o podobnej tematyce