35 Godzin, 5 Dni

[J-PD-SCJP] Programowanie w języku Java - przygotowanie do egzaminu SCJP (5 dni)

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem szkolenia jest nabycie umiejętności programowania w języku Java oraz przygotowanie do egzaminu Sun Certified Java Programmer (SCJP). Słuchacze oprócz zadań programistycznych mają okazję zapoznać się podczas kursu z przykładowymi pytaniami egzaminacyjnymi.


  1. Java – wstęp


   1. Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
   2. podstawy języka

   3. Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
   4. kompilacja i uruchamianie

   5. Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
   6. dokumentacja

   7. Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
   8. zasoby internetowe


  2. Narzędzia


   1. Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
   2. Eclipse

   3. Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
   4. Ant


  3. Podstawy składni języka Java z uwzględnieniem nowości w Java 6.0


   1. Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
   2. podstawowe pojęcia oraz słowa kluczowe

   3. Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
   4. typy danych: proste, obiektowe, tablice

   5. Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
   6. deklaracje klas, interfejsów, metod, zmiennych oraz modyfikatory dostępu

   7. Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
   8. operatory i przekazywanie zmiennych jako argumentów metod

   9. Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
   10. instrukcje sterujące wykonaniem programu


  4. Programowanie obiektowe


   1. Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
   2. idea programowania obiektowego

   3. Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
   4. klasy, klasy abstrakcyjne i interfejsy

   5. Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
   6. dziedziczenie i polimorfizm

   7. Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
   8. dziedziczenie a modyfikatory dostępu

   9. Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
   10. agregacja i kompozycja – rozważania projektowe


  5. Zaawansowane elementy języka Java


   1. Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
   2. klasy wewnętrzne, klasy anonimowe, finalne, statyczne

   3. Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
   4. wyjątki i błędy – hierarchia, wyjątki a polimorfizm

   5. Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
   6. adnotacje

   7. Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
   8. asercje

   9. Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
   10. garbage collector


  6. Java I/O


   1. Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
   2. hierarchia

   3. Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
   4. klasa File

   5. Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
   6. strumienie

   7. Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
   8. strumienie znakowe

   9. Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
   10. RandomAccessFile

   11. Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
   12. standardowe wejście/wyjście

   13. Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
   14. kompresja

   15. Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
   16. serializacja (interfejs Serializable)

   17. Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
   18. atomizacja (StreamTokenizer, StringTokenizer)


  7. Kolekcje


   1. Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
   2. hierarchia kolekcji

   3. Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
   4. interfejsy Collection, Set, List, Map

   5. Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
   6. pojęcie kolekcji uporządkowanej i posortowanej

   7. Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
   8. klasy kolekcji z uwzględnieniem powyższych pojęć

   9. Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
   10. metody equals i hashCode

   11. Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
   12. interfejsy Clonable/Comparable

   13. Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
   14. głęboka kopia kolekcji

   15. Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
   16. kolekcje a dostęp współbieżny


  8. Programowanie z użyciem wątków


   1. Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
   2. pojęcie wątku

   3. Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
   4. stworzenie wątku w Javie (Thread i Runnable)

   5. Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
   6. cykl życia wątku (stany)

   7. Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
   8. priorytety i zasada działania schedulera

   9. Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
   10. grupy wątków

   11. Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
   12. synchronizacja, zagrożenia synchronizacji


  9. Programowanie sieciowe z użyciem gniazd


   1. Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
   2. podstawy TCP, UDP

   3. Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
   4. klasy: DatagramPacket, DatagramSocket, InetAddress, ServerSocket, Socket

   5. Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
   6. wyjątki

   7. Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
   8. Przesyłanie obiektów


  10. RTTI i introspekcja


   1. Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
   2. RTTI

   3. Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
   4. Introspection API

   5. Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
   6. Java Beans


  11. Omówienie egzaminu certyfikacyjnego


   1. Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
   2. struktura i specyfika egzaminu

   3. Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
   4. analiza przykładowych testów

   5. Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
   6. najczęściej spotykane problemy i zagadnienia

   7. Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
   8. test praktyczny z całego omówionego materiału


 • Imienny certyfikat poświadczający udział w szkoleniu • Szkolenia prowadzone są w formie wykładów oraz warsztatów praktycznych.

  Główny nacisk kładziony jest na ćwiczenia praktyczne, podczas których uczestnicy mają okazję na praktycznych przykładach sprawdzić i utrwalić zdobytą wiedzę teoretyczną.

  Na życzenie Klienta możliwe jest przeprowadzenie sprawdzającego testu końcowego.

 • Adresatami szkolenia są programiści lub przedstawiciele innych zawodów pragnących posiąść umiejętności programowania w języku Java. Mile widziana jest podstawowa znajomość programowania w dowolnym języku. Kurs prowadzony jest pod kątem przygotowania do egzaminu Sun Certified Java Programmer (SCJP).

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Damian Zalewski

Szkolenia o podobnej tematyce