21 Godzin, 3 Dni

[J-AngularJS] Budowanie nowoczesnych aplikacji w oparciu o AngularJS (3 dni)

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem szkolenia jest poznanie zasad budowania aplikacji internetowych przy użyciu frameworka AngularJS poprzez utworzenie przykładowej aplikacji e-sklepu (SPA, RWD, RESTful) wraz z testami automatycznymi. Na życzenie klienta (w przypadku szkoleń zamkniętych) lub większości klientów w grupie (w przypadku kursów otwartych) aplikacja może bazować na TypeScript.

  Zobacz lub zrzuty ekranu aplikacji szkoleniowej.

  Podczas szkolenia aktywni uczestnicy kursu dowiedzą się:

  • Czym jest są Single Page Applications
  • Czym jest wzorzec MVC
  • Jak AngularJS pomaga przy tworzeniu SPA
  • Jakie są elementy składowe AngularaJS
  • Jak zbudować architekturę aplikacji WWW

  1. Jak uruchomić aplikację angularową
  2. Zakres działania aplikacji angularowej
  3. Moduły angularowe
   1. wstrzykiwanie zależności - czym jest i jak działa w Angularze
   2. co można wstrzykiwać
   3. jak i po co dzielić aplikację na moduły
   4. deklarowanie zależności między modułami
   5. konfigurowanie modułów
   6. czym jest injector
   7. moduły własne
   8. moduły zewnętrzne
  4. Wyrażenia angularowe
   1. czym są
   2. rodzaje wyrażeń
   3. c) warunki w wyrażeniach angularowych
  5. Scope
   1. czym jest scope
   2. dziedziczenie
   3. izolacja
   4. hierarchia
   5. nasłuchiwanie na zmianach w Scope
   6. jak podejrzeć hierarchie w działającej aplikacji
   7. jak debugować dowolny scope
   8. integracja z innymi bibliotekami
   9. komunikacja za pomocą zdarzeń
  6. Kontrolery
   1. jak używać kontrolerów
   2. jaki mają związek ze scopem
   3. różne metody tworzenia kontrolerów
   4. najlepsze praktyki dotyczące kontrolerów
  7. Serwisy
   1. zastosowanie
   2. używanie serwisów
   3. używanie fabryk
   4. tworzenie konfigurowalnych serwisów
   5. komunikacja przy użyciu serwisów
  8. Filtry
   1. jak używać filtrów angularowych
   2. jak pisać własne filtry
  9. Dyrektywy - największa zaleta angularajs
   1. jak tworzyć własne dyrektywy
   2. jak tworzyć zachowania do drerektyw
   3. transkluzja
   4. izolacja
   5. szablon
   6. komunikacja pomiędzy dyrektywami
   7. różne sposoby na scope dyrektywy
   8. metody dyrektyw
  10. Walidacja formularzy
  11. Promise - jak radzić sobie z asynchronicznością operacji
  12. Jak komunikować się z serwerem
   1. RESTful
   2. metody HTTP
   3. zasoby RESTowe w angularze
   4. przetwarzanie zapytania
   5. przetwarzanie odpowiedzi
  13. Angular Router
   1. konfiguracja routingu
   2. szablony
   3. kontrolery
   4. przygotowanie danych dla kontrolera i widoków
  14. UI-Router
   1. mechanizm do tworzenia skomplikowanych widoków
   2. maszyna stanów
  15. UI-Bootstrap - kontrolki dla webaplikacji zintegrowane z angularem
  16. Animacje w angularze
  17. Testowanie jednostkowe
   1. konfiguracja
   2. budowanie aplikacji bez backendu
   3. mockowanie API
   4. mockowanie templatek
   5. testowanie: kontrolera, dyrektywy, serwisu oraz filtra
   6. jakich narzędzi używać
  18. Testowanie end 2 end
   1. konfiguracja
   2. testowanie prostego formularza
   3. testowanie operacji dodawania oraz usuwanie produktu
   4. debugowanie
   5. narzędzia wspomagające
  19. Debagowanie aplikacji
  20. Jak zminimalizować i połączyć kod aplikacji

 • Imienny certyfikat uczestnictwa

 • Szkolenia prowadzone są w formie wykładów oraz warsztatów praktycznych.
  Główny nacisk kładziony jest na ćwiczenia praktyczne, podczas których uczestnicy mają okazję na praktycznych przykładach sprawdzić i utrwalić zdobytą wiedzę teoretyczną.

  Na życzenie Klienta możliwe jest przeprowadzenie sprawdzającego testu końcowego.

 • Szkolenie adresowane jest dla programistów aplikacji internetowych, którzy chcą poznać najnowsze narzędzie do budowy nowoczesnych aplikacji działających po stronie klienta - AngularJS.

  Wymagania

  Od uczestników kursu wymagana jest podstawowa znajomość programowania w języku JavaScript oraz znajomość języka znaczników HTML. Jeśli JavaScript nie jest za dobrze Ci znany to się go nauczymy.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Damian Zalewski

Szkolenia o podobnej tematyce