16 Godzin, 2 Dni

grupa max. 16

IT dopasowane do Biznesu

więcej terminów () mniej terminów
 • Zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie oceny i poprawy dopasowania IT do Biznesu. Po ukończeniu szkolenia kolejne oceny mogą być prowadzone samodzielnie

 • Program szkolenia
  1. Dopasowanie IT i Biznesu w praktyce
  a. Zagadnienia dopasowania w kontekście transformacji cyfrowej
  b. Poziomy dopasowania (dopasowanie na różnych szczeblach zarządzania)
  c. Dopasowanie a charakter organizacji (wielkość, branża, strategia rynkowa itp.)
  d. Stan dopasowania na świecie (benchmark)
  2. Zagadnienie dopasowania w popularnych standardach
  a. Zarządzania utrzymaniem (ITIL)
  b. Zarządzania projektami (PRINCE2, PMBoK, AgilePM)
  c. Rozwoju i operacji (Kanban, Scrum, DevOps)
  d. Architektury korporacyjnej (TOGAF, ArchiMate)
  e. Nadzoru IT (CobiT)
  3. Modele dopasowania IT i Biznesu
  a. SAM (Strategic Alignment Model)
  b. SAMM (Strategic Alignment Maturity Model)
  c. Mapa strategii Kaplana i Nortona
  d. SOMF (Service-Oriented Modeling Framework)
  e. Business/IT Fusion
  4. Wprowadzenie do oceny dopasowania IT i Biznesu
  a. Dwuwymiarowy model dopasowania
  b. Obszary dopasowania i ich kluczowe czynniki sukcesu
  c. Aspekty dopasowania i ich kluczowe czynniki sukcesu
  d. Fazy dojrzałości dopasowania
  5. Praktyczna ocena obszarów dopasowania (ćwiczenie 1)
  a. Obszar strategii
  b. Obszar architektury
  c. Obszar rozwoju (projektów)
  d. Obszar wsparcia użytkowników
  e. Obszar operacji (utrzymania)
  f.Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieObszar technologii (infrastruktury)
  6. Praktyczna ocena aspektów dopasowania (ćwiczenie 2)
  a. Aspekt nadzoru (planowania, finansowania, nadawania priorytetów, pomiaru wartości i raportowania)
  b. Aspekt roli IT (miejsca w strukturze, sponsorów, współpracy, innowacyjności i wizerunku)
  c. Aspekt procesów (dojrzałości, standaryzacji, elastyczności, integralności i zaangażowania)
  d. Aspekt komunikacji i kompetencji (relacji, wiedzy, wzajemnego zrozumienia, współdziałania i form komunikacji)
  7. Poprawa dopasowania (ćwiczenie 3)
  a. Wybór obszarów do poprawy
  b. Określenie aspektów poprawy
  c. Zdefiniowanie działań polepszających
  8. BizDevOps i zagadnienia konwergencji IT i Biznesu
  a. Istota koncepcji
  b. Uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne
  c. Architektura Przedsiębiorstwa 2.0
  d. BizDevOps a zarządzanie przedsiębiorstwem
  e. Zespół BizDevOps

 • Szkolenie składa się z części wykładowej obejmującej teorię i praktyczne przykłady ułatwiające zrozumienie oraz z części warsztatowej. W czasie ćwiczeń warsztatowych, uczestnicy pod kierunkiem trenera oceniają dopasowanie swojej organizacji, a następnie wypracowują działania polepszające.

 • Szkolenie dedykowane jest zespołom i organizacjom IT, które chcą ocenić i poprawić swoje dopasowanie do Biznesu. W szczególności przeznaczone jest dla firm i instytucji planujących transformację cyfrową.
  Najlepsze rezultaty przynosi, gdy uczestniczą w nim osoby reprezentujące wszystkie obszary IT – strategia, architektura, rozwój, wsparcie użytkowników, operacje.

Trener posiadający kompetencje merytoryczne poparte kilkuletnią praktyką oraz bardzo duże doświadczenie dydaktyczne.
Z najwyższą starannością, dostosujemy prowadzenie szkolenia do potrzeb oraz wymagań organizacji.

Szkolenia o podobnej tematyce