8 Godzin, 1 Dni

grupa max. 12

Inwentaryzacje w nowoczesnym przedsiębiorstwie

Warszawa Termin pewny 840,00 PLN + VAT
Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem szkolenia jest przygotowanie pracowników przedsiębiorstwa do skutecznego przygotowania i przeprowadzenia procesu inwentaryzacji.

  Spodziewane efekty:
  • rozszerzenie wiedzy o celach i metodach prowadzenia inwentaryzacji,
  • uzyskanie wiedzy o technikach stosowanych do przeprowadzenia spisu z natury,
  • poznanie podstawowych błędów popełnianych przy prowadzeniu inwentaryzacji i metod ich unikania,
  • znaczące zwiększenie efektywności i skuteczności prowadzonych inwentaryzacji,
  • ćwiczenia praktyczne umożliwiają zdobycie odpowiedniego doświadczenia przez uczestników szkolenia.

 • 1. Istota inwentaryzacji oraz jej podstawowe cele.

  2. Podstawy prawne przeprowadzania inwentaryzacji.

  3. Inwentaryzacja a spis z natury.

  4. Typy i rodzaje inwentaryzacji:
  • inwentaryzacje planowane i nieplanowane,
  • inwentaryzacje okresowe,
  • inwentaryzacje ciągłe.

  5. Dobór terminów prowadzenia inwentaryzacji.

  6. Okresowość prowadzenia inwentaryzacji.

  7. Przygotowania obszaru inwentaryzacji (na przykładzie magazynu):
  • zatrzymanie operacji magazynowych,
  • przypadki szczególne (sposób postępowania).

  8. Przygotowania personelu inwentaryzacyjnego:
  • komisje nadzorujące,
  • komisje liczące,
  • komisje kontrolne,
  • szkolenie personelu.

  9. Dokumentacja inwentaryzacyjna:
  • arkusze spisowe,
  • arkusze kontrolne,
  • rozliczenie inwentaryzacji.

  10. Metody prowadzenia inwentaryzacji:
  • metoda tradycyjna (fizyczne liczenie majątku),
  • metoda z wykorzystaniem elektronicznych urządzeń (kody kreskowe, czytniki kodów kreskowych, system RFID),
  • inne metody liczenia.

  11. Etapy prowadzenia inwentaryzacji:
  • faza przygotowania,
  • faza liczenia (spisu),
  • faza weryfikacji i kontroli,
  • faza rozliczenia inwentaryzacji,
  • zamknięcie księgowe.

  12. Najczęściej występujące błędy w czasie inwentaryzacji:
  • niewłaściwe przygotowanie obszaru inwentaryzacyjnego,
  • niepoprawny dobór uczestników inwentaryzacji,
  • sugerowanie ilości,
  • nieprawidłowe liczenie.

  13. Wynik inwentaryzacji oraz zależność księgowa:
  • zgodność inwentaryzacyjna,
  • nadwyżka inwentaryzacyjna,
  • brak inwentaryzacyjny,
  • przeksięgowania składników majątku (reklasyfikacja).

  14. Informacje dodatkowe:
  • dodatkowe czynności wykonywane przy procesie inwentaryzacji,
  • weryfikacja inwentaryzacji przez instytucje audytorskie,
  • wskaźniki z inwentaryzacji (ilościowe i wartościowe).

 • certyfikat uczestnictwa

 • Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które będą wykonywały lub nadzorowały prowadzenie procesu inwentaryzacji.

 • 790 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • przerwy kawowe
  wyżywienie

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu

 • 840,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  przerwy kawowe
  wyżywienie

Wszystkie nasze szkolenia prowadzone są przez najlepszych ekspertów, posiadających bogate doświadczenie praktyczne, jak również szeroką wiedzę teoretyczną.

Szkolenia o podobnej tematyce