7 Godzin, 1 Dni

grupa max. 14

INTELIGENCJA EMOCJONALNA - zarządzanie emocjami. Jak zrozumieć siebie i innych? - Human Skills

Trwa nabór 690,00 PLN + VAT
Trwa nabór First minute 690 PLN 483,00 PLN + VAT
Trwa nabór First minute 690 PLN 483,00 PLN + VAT
Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów

 • Cele szkolenia:

  przekazanie wiedzy o roli inteligencji emocjonalnej–w relacjach interpersonalnych, w wyznaczaniu i osiąganiu celów, w samorozwoju;

  wskazanie zasad rozwijania inteligencji emocjonalnej jako umiejętności budowania satysfakcjonujących relacji z ludźmi;

  pokazanie strategii i technik wyrażania emocji, kierowania emocjami oraz ich kontroli (panowania nad emocjami);

  zwrócenie uwagi na znaczenie i używanie Inteligencji Emocjonalnej w praktyce życia codziennego;

  pokazanie strategii pracy wynikających z Inteligencji Emocjonalnej, tak by stosować ją w sposób nieskomplikowany, efektywny i skuteczny.  Korzyści:  zdobycie wiedzy na temat inteligencji emocjonalnej;

  poznanie własnych mocnych i słabych stron oraz podstawowych cech osobowości;

  lepsze zrozumienie siebie i innych;

  umiejętne panowanie nad własnymi emocjami.

 • 09:30 – 10:00 Rozpoczęcie szkolenia, ustalenie kontraktu, omówienie celów szkolenia oraz potrzeb uczestników.
  10:00 – 11:00 SAMOŚWIADOMOŚĆ – Twój kolor osobowości wg typologii G.Junga
   Komunikacja interpersonalna i wywieranie wpływu.
   Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna.
   Inteligencja emocjonalna a rozumienie uczuć i emocji.
   Korzenie empatii i jej rozwój – empatia i etyka.
   Technika rozpoznawania własnych uczuć.
   Techniki rozwoju inteligencji emocjonalnej/ empatii.
   Podejście racjonalne a podejście emocjonalne – siły i obszary do rozwoju.

  11:00 – 11:15 Przerwa

  11:15 – 12:30 UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE – inteligencja emocjonalna w komunikacji
   Słuchanie innych ze zrozumieniem.
   Udzielanie i otrzymywanie informacji: zadawanie pytań, parafrazowanie, interpretowanie, klasyfikowanie, ocenianie, odzwierciedlanie.
   Emocje w komunikowaniu się.

  12:30 – 13:10 Przerwa na obiad
  13:10–16:00 Techniki zarządzania emocjami –narzędzia do radzenie sobie z emocjami w pracy.

   Ćwiczenie związane z rozpoznawaniem stanu wewnętrznego a zarządzania emocjami.
   Fakt czy przekonanie z zarządzaniu emocjami. Ćwiczenie. Omówienie.
   Ćwiczenia praktyczne związane z zarzadzaniem emocjami: podwójna dysocjacja, ćwiczenie mentalne, helikopter, RTZ, technika stop.
   Techniki czyszczenia emocji.
   Techniki kontroli emocji – depresji, lęku, złości,
   Umiejętność wyrażania swoich opinii, oczekiwań i potrzeb a zarządzania emocjami.
   Techniki rozumienia emocji innych osób.
   Techniki opanowania emocji podczas konfliktów.
   Ćwiczenia fizyczne rozładowujące zdenerwowanie, gniew, złość, smutek, poczucie obciążenia.

  16:00 – 16:30 Podsumowanie szkolenia, sporządzenie indywidualnych planów rozwoju.


  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie:30 Podsumowanie i wypracowanie osobistej check – listy każdego uczestnika.

 • Dyplom ukończenia szkolenia wydawany przez Human Skills wpisaną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie pod numerem 2.14/002243/2014 .

 • Szkolenie prowadzone będzie m.in metodami:

  paneli dyskusyjnych,

  ćwiczeń grupowych i indywidualnych,

  prezentacji,

  odgrywanie ról,

  analizy przypadków,

  filmów poglądowych.

 • Szkolenie jest adresowane do kadry menadżerskiej wszystkich szczebli zarządzania, do osób indywidualnych, do pracowników administracji publicznej oraz do osób na co dzień pracujących bezpośrednio z ludźmi oraz do wszystkich zainteresowanych.

 • 690,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  przerwy kawowe
  wyżywienie
  analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu
  udostępnienie sali szkoleniowej

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • Realizujemy projekty zamknięte w oparciu o bezpłatną analizę potrzeb, która stanowi dla nas podstawę do dokonania wyceny projektu zamkniętego.

Iwona Firmanty

Założyciel firmy szkoleniowej Human Skills/ Trener/ Psycholog/ Certyfikowany Konsultant Extended DISC Od ponad dziesięciu lat prowadzi szkolenia dla biznesu i administracji publicznej. Specjalistka z zakresu szkoleń doskonalących kompetencje „miękkie” pracowników, działów personalnych oraz kadry zarządzającej. Szkoli z zakresu rozwoju kompetencji miękkich, mi.in z zakresu komunikacji interpersonalnej, rozwoju inteligencji emocjonalnej, technik radzenia sobie ze stresem, efektywności osobistej, zarządzania czasem, asertywności oraz budowania własnej marki w zakresie wystąpień publicznych i autoprezentacji. Jako asesor prowadzi projekty z zakresu Assessment i Development Center. Szkoli z zakresu skutecznych rekrutacji, prowadzenia projektów AC/DC i realizacji szkoleń w organizacji.

Justyna Szurik

Absolwentka dwuletniego Studium Treningu Grupowego w podejściu Gestalt w Instytucie Treningu i Edukacji Psychologicznej w Krakowie, gdzie nabyła wiedzę z zakresu rozwoju o człowieku, jego zdrowiu i patologii oraz umiejętności prowadzenia treningów psychologicznych oraz warsztatów. Przeszła szereg szkoleń dotyczących: komunikacyjnych strategii sukcesu w biznesie; radzenia sobie i zarządzania stresem; coachingu pracowników; kreatywnego rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji; skutecznej motywacji i automotywacji oraz z zakresu wystąpień publicznych: prezentacji i autoprezentacji. Swoje doświadczenie zdobywała w renomowanych firmach szkoleniowych, w których nauczyła się warsztatu trenerskiego, pracy z grupą. Jej zainteresowania zawodowe jako psychologa związane są z komunikacją i relacjami interpersonalnymi, budowaniem pewności siebie, automotywacją, zarządzaniem stresem oraz wypaleniem zawodowym. Pracując z ludźmi, koncentruje się na szukaniu ich zasobów i rozwiązań. Jako trener w HUMAN SKILLS pomaga ludziom w rozwoju ich umiejętności interpersonalnych, szczególnie w walce ze stresem. Miała przyjemność pracować dla takich Klientów jak: Narodowy Bank Polski, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Bank BPH S.A. – Grupa GE Capital, GE BANK Women"s Network, Ełckie Centrum Kultury, Grupa Żywiec S.A., Halcrow Group Sp. z o.o. Oddział w Polsce, MAVAM, PPUP Poczta Polska. Autorka warsztatów edukacyjnych o zdrowym stylu życia. Pomaga osobom przezwyciężyć ich nawyki żywieniowe, radzić sobie z trudnymi emocjami oraz osiągać sukcesy osobiste w walce ze stresem i niezdrowym trybem życia. Pomaga rozwiązać problemy związane z niską samooceną wynikające m. in. z nadwagi, braku motywacji. Uczy świadomości konsumenckiej, prawidłowego wybierania produktów wśród niezliczonej ilości towarów na sklepowych półkach. Z przyjemnością dzieli się z innymi znajomością zdrowych przepisów kulinarnym, pokazuje jak łączyć ze sobą różne grupy produktów. A przede wszystkim obala mity na temat żywienia i uczy, że życie wg zdrowego stylu, to nie czas głodowania, odmawiania sobie wszystkiego i nieustannego każenia siebie.

Szkolenia o podobnej tematyce