8 Godzin, 1 Dni

Inteligencja emocjonalna

4 000,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
  • rozwijanie tzw. umiejętności miękkich

  • podniesienie zdolności rozpoznawania uczuć własnych i uczuć pracowników

  • wykreowanie zdolności motywowania się i kierowania emocjami własnymi jak i emocjami pracowników

  • poznanie nowych zasad konstruktywnego spojrzenia na pracownika


  1. Istota inteligencji emocjonalnej
   • Kompetencje emocjonalne i społeczne warunkujące inteligencję emocjonalną: samoświadomość; samoregulacja; motywacja; empatia; umiejętności społeczne

  2. Jak trenować swoją świadomość emocjonalną?
   • Zestrajanie emocji i myśli

  3. Do czego w życiu zawodowym przydatne są uczucia i jak je wykorzystywać?
   • Co to są emocje?
   • Różnice pomiędzy „charakterem inteligentnym”, a „charakterem emocjonalnym”
   • Emocje pozytywne i negatywne
   • Pomysłowość organizacyjna i grupowy iloraz inteligencji

  4. Kierowanie swoimi emocjami i panowanie nad nimi
   • Znajomość własnych emocji i samoświadomość
   • Kierowanie emocjami
   • Zdolność motywowania się i samokontrola emocjonalna
   • Rozpoznawanie emocji u innych
   • Nawiązywanie i podtrzymywanie związków z innymi - umiejętności kierowania emocjami innych ludzi

  5. Emocje w komunikowaniu się – ćwiczenie różnych form komunikowania się metodą kapeluszy de Bono

  6. Empatia
   • Korzenie empatii i jej rozwój
   • Empatia i etyka

  7. Podstawy inteligencji społecznej
   • Organizowanie grup: podstawowa umiejętność przywódcy, na którą składa się inicjowanie i koordynowanie wysiłków zespołów ludzi
   • Negocjowanie rozwiązań: talent mediatora, zapobieganie konfliktom, albo gaszenie tych, które już wybuchły
   • Nawiązywanie stosunków osobistych: łatwość wchodzenia w kontakty z innymi osobami
   • Przeprowadzanie analiz społecznych: zdolność do wykrywania i intuicyjnego domyślania się uczuć, motywów i trosk innych. Wiedza o tym jak i co czują inni, może prowadzić do łatwego wytworzenia się zażyłości z nimi albo poczucia wzajemnego zrozumienia

  8. Autodiagnoza własnego poziomu inteligencji emocjonalnej
   • Kwestionariusze i testy

 • Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu firmy eduPartners.

  • wykład

  • prezentacje

  • dyskusje

  • praca w grupach

  • rozwiązywanie zadań i testów

  • analiza przypadków

  • kadra menadżerska wszystkich szczebli zarządzani

  • pracownicy i menedżerowie działu HR

 • 4000 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • przerwy kawowe
  wyżywienie
  analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu
  udostępnienie sali szkoleniowej

 • Podana cena jest orientacyjną ceną przeprowadzenia jednego dnia szkoleniowego. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z naszym biurem.

 • 4000 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • Podana cena jest orientacyjną ceną przeprowadzenia jednego dnia szkoleniowego. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z naszym biurem.

Trener firmy eduPartners

Szkolenia o podobnej tematyce