4 Dni

[INFRA-BEZP-IT] Wprowadzenie do zagadnień bezpieczeństwa IT (4 dni)

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Wykorzystując wiedzę praktyczną i doświadczenie naszych trenerów chcemy przekazać w usystematyzowany sposób wiedzę dotyczącą szeroko pojętego bezpieczeństwa IT. W programie szkolenia omawiamy aktualne normy, standardy oraz zalecenia pozwalające przygotować oraz zaimplementować politykę bezpieczeństwa w organizacji. W dalszej części kursu prezentujemy sprawdzone techniki oraz rozwiązania zabezpieczające, które z powodzeniem można zastosować we własnym środowisku.

  1. Bezpieczeństwo IT – wprowadzenie
   1. terminologia, normy oraz standardy
   2. kryteria oceny poziomu bezpieczeństwa
   3. zagrożenia
   4. tworzenie procedur bezpieczeństwa
   5. zarządzanie bezpieczeństwem - dobre praktyki
   6. sposoby weryfikacji spójności systemów
   7. monitorowanie i reagowanie na zagrożenia
  2. Wprowadzenie do kryptografii
  3. Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
   1. terminologia i organizacje standaryzujące
   2. algorytmy
   3. funkcje skrótu
   4. protokoły i mechanizmy zabezpieczające transmisję danych
   5. tunelowanie danych
   6. Infrastruktura Klucza Publicznego PKI
   7. Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  4. Metody autentykacji użytkowników
  5. Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
   1. LDAP
   2. Kerberos
   3. Radius
   4. biometria
   5. Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  6. Sieci
  7. Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
   1. wprowadzenie do TCP/IP
   2. metody uwierzytelniania w sieciach LAN
   3. bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych
   4. skanowanie sieci
   5. mapowanie sieci
   6. skanowanie portów
   7. wykrywanie systemów operacyjnych
   8. typy ataków, trendy, techniki
   9. źródła informacji o nowych typach ataków
   10. zapobieganie atakom
   11. Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  8. Systemy wykrywania włamań IDS/IPS
  9. Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
   1. host IDS
   2. network IDS
   3. firewalle - sposoby działania i implementowania
   4. Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  10. Sieci VPN
  11. Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
   1. protokoły
   2. dobre praktyki przy implementowaniu
   3. Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  12. Podsumowanie
  13. Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
   1. podsumowanie omawianych zagadnień
   2. praktyczny warsztat podsumowujący

 • Imienny certyfikat uczestnictwa

 • Szkolenia prowadzone są w formie wykładów oraz warsztatów praktycznych.
  Główny nacisk kładziony jest na ćwiczenia praktyczne, podczas których uczestnicy mają okazję na praktycznych przykładach sprawdzić i utrwalić zdobytą wiedzę teoretyczną.

  Na życzenie Klienta możliwe jest przeprowadzenie sprawdzającego testu końcowego.

  • osoby odpowiedzialne w organizacji za ochronę zasobów informacyjnych

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Nasi trenerzy to osoby, których wiedza poparta jest realnym doświadczeniem zdobytym w projektach realizowanych przez firmę Javatech. W związku z tym szkoleniowcy przekazują uczestnikom szkoleń nie tylko wiedzę teoretyczną, ale i potrafią podpowiedzieć rozwiązania.

Nasi eksperci tworzą także centrum kompetencyjne, które gromadzi wiedzę zdobywaną przez konsultantów Javatech w poszczególnych wykonywanych projektach. Eksperci Javatech są również odpowiedzialni za opracowanie nowych programów szkoleniowych.

Szkolenia o podobnej tematyce