7 Godzin, 1 Dni

grupa max. 14

INFORMACJA PUBLICZNA oraz ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - Human Skills

Trwa nabór 890,00 PLN + VAT
Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Uczestnicy nabędą wiedzę o:
  Aspektach prawnych i treści ustawy o dostępie do informacji publicznej.
  Zasadach dotyczących zamieszczania treści w informacji publicznej.
  Praktycznych aspektach stosowania przepisów.
  Uczestnicy nabędą umiejętności:
  Zamieszczania treści w informacji publicznej zgodnie z istniejącymi przepisami.
  Ubiegania się o udostępnienie informacji publicznej.
  Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:
  Zarządzaniem informacją publiczną.

 • 09:30 – 10:00 Rozpoczęcie – omówienie celów szkolenia oraz potrzeb uczestników.

  10:00 – 13:00 Moduł I. Informacja publiczna – pojęcie i znaczenie.

  Czym jest prawo do informacji publicznej w myśl obowiązujących przepisów.
  Pojęcie informacji przetworzonej na tle orzecznictwa i doktryny.
  Informacja niejawna a dostęp do informacji publicznej.
  Ochrona danych osobowych w dostępie do informacji publicznej.
  Zasady ograniczenia oraz zakres przedmiotowy ograniczeń.
  13:00 – 13:40 Przerwa obiadowa

  13:40 – 16:10 Moduły II – IV

  Moduł II. Podmioty zobowiązane do udostępniania informacji publicznej oraz zakres udostępniania.

  Organy państwowe.
  Organy samorządowe.
  Związki zawodowe.
  Partie polityczne.
  Inne podmioty zobowiązane do udostępniania informacji publicznej.
  Moduł III. Udostępnianie informacji publicznej.

  Kto i w jakich sytuacjach może wystąpić z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej?
  Prawo prasowe a dostęp do informacji publicznej.
  Forma „wniosku” o udostępnienie informacji publicznej.
  Zasady udostępniania informacji publicznej.
  – Terminy
  – Opłaty
  – Formy w jakich należy udostępniać informację publiczną (postać elektroniczna np. PDF, JPG)
  Biuletyn Informacji Publicznej (BIP).
  – Znaczenie BIP.
  – Zakres informacji zawartych w BIP-ie
  – Redaktorzy BIP-u.
  Odmowa udostępnienia informacji.
  Moduł IV. Przegląd orzecznictwa z zakresu dostępu do informacji publicznej.

  16:10 – 16:30 Podsumowanie i zakończenie szkolenia.

 • Dyplom ukończenia szkolenia wydawany przez Human Skills wpisaną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie pod numerem 2.14/002243/2014 .

 • Warsztaty, ćwiczenia, dyskusja

 • Adresaci Szkolenia:
  Pracownicy jednostek samorządowych.
  Pracownicy administracji publicznej.
  Osoby odpowiedzialne za publikację informacji.
  Osoby zainteresowane zagadnieniami prawnymi z zakresu dostępu do informacji publicznej.

 • 890,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  przerwy kawowe
  wyżywienie
  analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu
  udostępnienie sali szkoleniowej

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu
  konsultacje do 30 dni po szkoleniu
  udostępnienie sali szkoleniowej

Marcin Sobota

Marcin Sobota z wykształcenia prawnik od ponad czterech lat związany z samorządem terytorialnym. Podczas swojej pracy zawodowej oraz odbywania stażów i praktyk studenckich zdobył wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie prawa cywilnego, administracyjnego, postępowania administracyjnego, prawa zamówień publicznych. W pracy w samorządzie zajmuje się pozyskiwaniem środków zewnętrznych na inwestycje prowadzone przez gminę, przygotowuje dokumentację związaną z prowadzeniem procedury przetargowej ze strony Zamawiającego. Od ponad dwóch lat prowadzi szkolenia z zakresu swoje specjalizacji. Stara się aby jego szkolenia były zawsze przygotowane w sposób rzetelny i konkretny wiedzę przekazuje w dostępny i fachowy sposób. Do tej pory prowadził szkolenia zarówno dla pracowników samorządowych jak i pracowników firm prywatnych. W pracy zawodowej na co dzień ma styczność z procedurą administracyjną, prawem zamówień publicznych i prawem cywilnym. Zajmuje się min. przygotowywaniem projektów uchwał Rady Miasta, przygotowuje dokumentację związaną procedurą zamówień publicznych jest członkiem komisji przetargowych.

Szkolenia o podobnej tematyce