16 Godzin, 0 Dni

Implementing a Microsoft Windows Server 2003 Network Infrastructure: Network Hosts (2276)

14 400,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • Zapoznanie z podstawowymi umiejętnościami i wiedzą potrzebną do skonfigurowania serwera Microsoft Windows 2003 Server pracującego w sieci Microsoft Network.

 • Architektura protokołu TCP/IP.
  Konwersja adresów IP z postaci dziesiętnej na binarną.
  Przeliczanie masek podsieci.
  Tworzenie podsieci z wykorzystaniem adresowania bezklasowego (VLSM i CIDR).
  Rozdzielanie adresów w sieci wielosegmentowej.
  Routing.
  Konfiguracja statycznego i automatycznego przypisywania adresów IP.
  Konfiguracja rozwiązywania nazw.

 • przygotowuje do egzaminu na Microsoft Certified Professional

 • Zajęcia w formie wykładu praktycznego z wykorzystaniem pomocy audiowizualnych oraz samodzielnych ćwiczeń pod okiem wykładowcy. Słuchacze przy odrębnych stanowiskach w trakcie referowania tematu przez wykładowcę wykonują równocześnie z nim ćwiczenia praktyczne na komputerach. Sposób postępowania i pożądany efekt działań widoczny jest na ekranie w formie obrazu z monitora wykładowcy. Po zrealizowaniu partii materiału słuchacze samodzielnie wykonują ćwiczenia.

  Każdy z uczestników szkolenia otrzymuje na własność płytę CD podręcznik zawierający materiał realizowany na kursie z podziałem na część teoretyczną i praktyczną do ewentualnego wykorzystania w późniejszym okresie.

 • 14400 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Szkolenia o podobnej tematyce