8 Godzin, 1 Dni

II Kongres Biznesu

więcej terminów () mniej terminów
 • Cele Kongresu:

   Rzetelna ocena obecnych możliwości oraz perspektyw handlowych.

   Wskazanie możliwości oraz zagrożeń wynikających z wymianą handlową na wschodzie.

   Informacja o możliwościach współpracy z innymi rynkami, w tym z Chinami.

   Sposoby nawiązywania kontaktów biznesowych oraz wykorzystania własnego potencjału.

 • Blok I: Kluczowe obszary potencjału własnego. NETWORKING MIĘDZYNARODOWY:
  1. Zaangażowanie jest na końcu – jak poprzez jakość przywództwa wpływać na poziom efektywności i motywacji pracowników
  Jaki wpływ na motywację pracowników ma sposób kierowania ludźmi stosowany przez lidera?
   Jak działają motywatory materialne?
   Jaki wpływ na motywację ma zachowanie lidera?
   Jaka jest różnica pomiędzy motywacją i zaangażowaniem pracownika?
   Czy pracownik ustatysfakcjonowany to pracownik zaangażowany?
   Jaka jest zależność pomiędzy poziomem motywacji i efektywnością pracownika?
  2. Relacje – Do czterech pytań sztuka
  CO? - Co jest dla nas najważniejsze, jakie mamy wspólne cele, wartości, marzenia. Po co jesteśmy razem?
   KTO? - Kim jesteśmy, jakie mamy cechy i za co jesteśmy w związku odpowiedzialni. Jakie są kompetencje osobiste partnerów?
   KIEDY? - Kiedy chcemy, żeby określone cele były osiągnięte, kiedy lubimy coś robić, a kiedy nie, kiedy coś powinno się w naszym wspólnym życiu wydarzyć?
   JAK? - Jak chcemy i możemy razem osiągać zamierzone cele, wspólnie spędzać czas, realizować marzenia, w oparciu o jakie zasady i reguły?

  Blok II: Sankcje w praktyce. perspektywy i alternatywy dla wymiany handlowej ze wschodem:
  Do bloku zostali zaproszeni:
   Małgorzata Starczewska – Krzysztoszek – Konfederacja Lewiatan
   Przedstawiciele Krajowej Izby Gospodarczej
   Przedstawiciele Polsko Rosyjskiej Izby Handlowej
   Przedstawiciele Polsko Ukraińskiej Izby Handlowej
   Konsul Honorowy Republiki Czeskiej
   Przedstawiciele Izby Handlowej z Hong Kongu
   Think Tank – Poland Go Global
   Zabezpieczenie transakcji handlowych - ubezpieczenia KUKE
  Zaproszenie będzie wystosowane również do przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki i Spraw Zagranicznych

  Blok III: handel w polsce. jak i gdzie handlować na rynku krajowym:
  Eksperci omówią między innymi:
   Zmiany w zwyczajach zakupowych konsumentów, oszczędzanie, promocje i smart shopping
   Cena a bezpieczeństwo jako motywacja zakupowa dla różnych kategorii produktów
   Wskazówki komunikacyjne dla sieci: rola sprzedawcy a rola mediów
   Czy polski rynek jest aż tak specyficzny jak się nam wydaje?
   Zmiany w Polskim rządzie a prognozy dla gospodarki i handlu w Polsce

 • Wykłady, konsultacje z prelegentami,sesja networkingowa,

 • Osoby z kadr zarządzających, decydenci, właściciele firm

   Przedstawiciele regionalnych izb gospodarczych, ambasad

Prowadzący:

Jacek Smura - KontekstHR

Adelina Abdel-Aziz

Jaromir Guła

Marcin Wanke

Michał Ruta

Tomasz Wiśniewski - High Potential

Anna Bombała - z-ca dyrektora redakcji handel w Praktyce

oraz zaproszeni goście:

Małgorzata Starczewska – Krzysztoszek – Konfederacja Lewiatan

 Przedstawiciele Krajowej Izby Gospodarczej

 Przedstawiciele Polsko Rosyjskiej Izby Handlowej

 Przedstawiciele Polsko Ukraińskiej Izby Handlowej

 Konsul Honorowy Republiki Czeskiej

 Przedstawiciele Izby Handlowej z Hong Kongu

 Think Tank – Poland Go Global

 Zabezpieczenie transakcji handlowych - ubezpieczenia KUKE

Szkolenia o podobnej tematyce