14 Godzin, 2 Dni

Identyfikacja i eliminacja błędów pracownikow

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Poznanie zagadnień i poszerzenie wiedzy z zakresu:
   zarządzania ryzykiem wg normy ISO 31000
   wybranych metod analizy zagrożeń w procesie produkcji
   analizy niezawodności HRA (Human Reliability Assesstment)
   podstawowych technik zapobiegania błędom ludzkim

 • Program:
   Zarządzanie ryzykiem wg normy ISO 31000
   Pojęcie niezawodności
   Pojęcie błędu, klasyfikacja błędów, miary niezawodności człowieka, psychologiczne mechanizmy powstawania błędów
   Wiedza o zakresie psychicznych możliwości człowieka jako podstawa przewidywania błędów
   Środowisko i sytuacja człowieka a błędy w pracy
   Czynności człowieka i ich mechanizmy regulacyjne
   Zastosowanie w praktyce wiedzy o niezawodności człowieka
   Model procesu zarządzania niezawodnością pracowników
   Wybrane metody analizy zagrożeń w procesie produkcji – identyfikowanie najbardziej zagrożonych operacji
   Ocena niezawodności człowieka - analiza niezawodności HRA (Human Reliability Assesstment) dla najbardziej zagrożonych operacji
   Podstawowe techniki zapobiegania błędom ludzkim
  Ćwiczenia:
   Zarządzanie ryzykiem wg normy ISO 31000
   Wybrane metody analizy zagrożeń w procesie produkcji – identyfikowanie najbardziej zagrożonych operacji
   Analiza niezawodności HRA (Human Reliability Assesstment)
   Podstawowe techniki zapobiegania błędom ludzkim

 • Certyfikat Uczestnictwa w szkoleniu - TQMsoft

 • Od podstaw do praktycznego wykorzystania metod. Szkolenie ilustrowane przykładami, symulacjami, ćwiczeniami w grupach

 • Adresaci:
   Pełnomocnicy ds. systemu zarządzania jakością
   Specjaliści ds. jakości, inżynierowie jakości, inżynierowie procesów
   Liderzy projektów
   Kierownictwo produkcji średniego szczebla (kierownicy zmian, kierownicy zakładu, kierownicy produkcji)
   Kadra zarządzająca wyższego szczebla
   Osoby związane z analizą problemów, obsługą reklamacji
   Pracownicy działów: HR, BHP

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Trener TQMsoft

Szkolenia o podobnej tematyce