24 Godzin, 3 Dni

grupa max. 12

HR jako Strategiczny Partner Biznesowy

Zakopane Termin pewny 1 840,00 PLN + VAT
Olsztyn Termin pewny 1 840,00 PLN + VAT
Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • • poznanie korzyści wynikających z wprowadzenia do Firmy modelu HR Biznes Partneringu,
  • zdobycie wiedzy z zakresu roli i odpowiedzialności HR Biznes Partnera w Firmie,
  • poznanie sposobów na budowanie strategicznej roli HR jako Partnera Biznesowego,
  • pogłębienie wiedzy z zakresu efektywnej współpracy opartej na zaufaniu, otwartości i szacunku z Menedżerami Firmy.


  Korzyści dla uczestników
  • zwiększysz własną skuteczność i efektywność we współpracy z Menedżerami w Twojej Firmie,
  • dowiesz się jakie są kluczowe kompetencje HR Biznes Partnera i jak można je rozwijać,
  • poznasz sposoby budowania własnego autorytetu oraz relacji partnerskiej z Menedżerami Firmy,
  • będziesz potrafił powiązać cele HR z celami biznesowymi Firmy,
  • nauczysz się jak wspierać Menedżerów w procesie wprowadzania zmian,
  • poznasz narzędzia efektywnej komunikacji z Pracownikami.

 • 1. Role i odpowiedzialności HR Biznes Partnera:
  • transakcyjna i transformacyjna funkcja HR,
  • typy wsparcia biznesowego: Centrum Usług Wspólnych (Shared Service Center), Centra Kompetencji, HR Biznes Partnerzy,
  • rola HR Biznes Partnera – model Dave’a Ulricha,
  • profil kompetencyjny i system wartości HR Biznes Partnera.

  2. Strategiczna rola HR Biznes Partnera:
  • strategia Firmy, a strategia personalna,
  • miejsce HR w strukturze organizacyjnej,
  • znajomość i rozumienie głównych procesów biznesowych Firmy,
  • wpływ zespołu HR na wynik finansowy Firmy – przykłady działań HR wpływających za ograniczenie kosztów Firmy,
  • procesy HR wspierające realizację strategii mojej Firmy,
  • jak przełożyć cele biznesowe na cele HR,
  • od „gaszenia pożarów” i spełniania zachcianek do realnego partnerstwa z menedżerami Firmy,
  • kształtowanie autorytetu HR Biznes Partnera.

  3. Rola HR Biznes Partnera we współpracy z Menedżerami Firmy:
  • współpraca z Zarządem,
  • współpraca z Menedżerami liniowymi,
  • budowanie otwartości i zaufania w relacji z Menedżerami,
  • diagnoza, doradztwo, konsultacje, wsparcie i dostarczanie rozwiązań,
  • radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w kontaktach z Menedżerami.

  4. Specyfika pracy HR Biznes Partnera w poszczególnych obszarach Firmy:
  • produkcja,
  • logistyka,
  • sprzedaż,
  • zakupy,
  • marketing,
  • finanse,
  • IT.

  5. HR jako lider w procesie zarządzania zmianą:
  • projektowanie zmian z Firmie,
  • budowanie zaangażowania Menedżerów i Pracowników w procesie zmiany,
  • jak wspierać Menedżerów Firmy w zarządzaniu zmianą.

  6. Rozwój Pracowników a rozwój organizacji:
  • fazy rozwoju organizacji,
  • organizacja ucząca się,
  • zarządzanie talentami w Firmie,
  • rozwój organizacji i Pracowników poprzez zaangażowanie w działania CSR oraz Employer Branding.

  7. Komunikacja wewnętrzna jako narzędzie budowania zaangażowania Pracowników:
  • narzędzia i kanały komunikacji,
  • komunikacja w sytuacji stabilizacji oraz w czasie kryzysu,
  • spotkania z Pracownikami,
  • radzenie sobie z zastrzeżeniami i krytyką Pracowników.

  8. Etyka w pracy HR Biznes Partnera.

 • ukończenia szkolenia

 • Szkolenie skierowane jest do Pracowników i Kierowników Działów Personalnych, wszystkich osób, które pełnią rolę HR Biznes Partnera lub przygotowują się do pełnienia tej roli.

 • 1 840,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  przerwy kawowe
  wyżywienie

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu

Wszystkie nasze szkolenia prowadzone są przez najlepszych ekspertów, posiadających bogate doświadczenie praktyczne, jak również szeroką wiedzę teoretyczną.

Szkolenia o podobnej tematyce