8 Godzin, 1 Dni

HPI - Human Performance Improvement

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • HPI jest najczęściej definiowane jako systemowe i kompleksowe podejście do identyfikowania barier utrudniających pracownikom efektywne wykonywanie pracy oraz wskazywanie i wprowadzanie rozwiązań eliminujących te bariery.

  Celem warsztatu jest pokazanie, w jaki sposób w oparciu o modem HPI można wprowadzić w życie konkretne etapy działania zmierzające do zdiagnozowania, zaplanowania i wdrażania przemyślanych, kompleksowych i ściśle ze sobą powiązanych działań zwiększających efektywność organizacji i ludzi.

 • Podczas warsztatu uczestnicy zdobędą wiedzę na temat:
  • Prezentowanego przez ProFirma podejścia do wykorzystania modelu HPI w pracy projektowej
  • Przygotowania poszczególnych etapów działania w oparciu o model
  • Zasad realizacji poszczególnych etapów działań w oparciu o model
  • Wykorzystania pozyskiwanych w procesie informacji do planowania poszczególnych działań
  • Analiz danych zbiorczych i wyciągania na ich podstawie wniosków dla całej organizacji.

  Warsztat stanie się również pretekstem do udzielania wskazówek w zakresie:
  • Tworzenia i wykorzystania narzędzi przydatnych w pracy z modelem HPI
  • Postrzegania wzajemnych powiązań i zależności różnych działań, w różnych obszarach aktywności pracowników i organizacji w aspekcie ich efektywności.

  Warsztat jest też okazją do porównania:
  • Różnych podejść do wieloaspektowej oceny efektywności organizacji i ludzi.
  • Efektów wdrożenia programów rozwojowych w oparciu o model.

  Podczas zajęć trenerzy ProFirma odpowiedzą na pytania uczestników dotyczące
  • Praktycznych aspektów pracy w projekcie z wykorzystaniem modelu HPI
  • Zagrożeń w realizacji tego typu projektów.
  • Warunków, jakie muszą być spełnione, aby podejmowane działania miały szansę na powodzenie

  Po warsztacie jego uczestnicy będą przygotowani do:
  • Przygotowywania założeń realizacji projektów w oparciu o model HPI

 • Dyplom

 • W trakcie warsztatu uczestnicy będą mieli możliwość prześledzenia „krok po kroku” procesu, związanego z działaniem w oparciu o model HPI. Przećwiczenie „na własnej skórze” wybranych komponentów proponowanych przez nas działań, co ułatwi uczestnikom precyzyjne formułowanie pytań dotyczących założeń, przebiegu oraz efektów, a także ocenę przydatności takich działań w różnych organizacjach i firmach.

  Praca w czasie warsztatu jest w dużej mierze pracą ćwiczeniową uzupełnianą przez wykład, dyskusję, prezentację narzędzi, pracę małych grupach.

 • Prezentacja warsztatowa adresowana jest do menedżerów wyższego szczebla. Dzięki udziałowi w warsztacie można poznać zasady wykorzystania modelu HPI w ogólnofirmowych działaniach strategicznych związanych ze zwiększaniem efektywności organizacji i ludzi.  Udział w szkoleniu jest darmowy dla osób, które uczestniczyły w X Forum Zarządzania Kompetencjiami.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Jacek Jędrzejczak

Dyrektor merytoryczny w ProFirma Sp. z o.o.. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Praktyk - przez ponad 10 lat na stanowiskach kierowniczych w firmach z kapitałem polskim i zagranicznym. Pełnił m.in. role doradcy zarządu, dyrektora ds. personalnych, członka zarządu. Kierownik projektów doradczych i szkoleniowych realizowanych m. in. dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Polsce, Ukrainie i Gruzji. Od ponad jedenastu lat trener i konsultant. Specjalizuje się w programach doradczych związanych z audytami organizacyjnymi firm oraz projektowaniem i wdrażaniem rozwiązań systemowych wspomagających ZZL. Autor i współautor wielu publikacji, m.in. pięciu książek i poradników poświęconych systemom wynagradzania i ocen. Wykładowca podyplomowych studiów na SWPS oraz Politechnice Gdańskiej.

Szkolenia o podobnej tematyce