0 Godzin, 1 Dni

HDI Specjalista Centrum Wsparcia

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem szkolenia jest przekazanie jego uczestnikom wiedzy o uznanych przez międzynarodową społeczność HDI najlepszych praktykach przydatnych pracownikom centrum wsparcia, mających bezpośredni kontakt z obsługiwanymi użytkownikami.



  UWAGA! Podczas rejestracji na szkolenie podaj hasło „Nowoczesna firma” a otrzymasz rabat w wysokości 3%.

 • Rola pracownika centrum wsparcia;

 • Umiejętności komunikacji;

 • Umiejętności rozwiązywania problemów;

 • Efektywność działania (np. zarządzanie stresem, wykorzystanie czasu, aspekty psychologiczne pracy w centrum wsparcia).


Prawo do przystąpienia do egzaminu certyfikacyjnego nie wchodzi w zakres szkolenia (egzamin jest osobnym produktem szkoleniowym).

 • Dyplom udziału w autoryzowanym przez HDI szkoleniu wydany przez CTPartners S.A. Szkolenie pomaga przygotować się do zdania egzaminu certyfikacyjnego

 • Wykład, prezentacje, przykłady, dyskusje, ćwiczenia indywidualne i w grupach, pytania i odpowiedzi.

 • Pracownicy centrów wsparcia, mający bezpośredni kontakt z obsługiwanymi użytkownikami, od których oczekuje się świadomości roli pełnionej przez siebie i przez całą organizację wsparcia oraz dysponowania podstawowymi umiejętnościami obsługi zgłoszeń incydentów. Pracownicy o stosunkowo krótkim stażu pracy (poniżej 1 roku) lub osoby przygotowujące się do pracy w roli pracownika centrum wsparcia.

  Szczególnie efektywne są szkolenia organizowane dla grup zamkniętych, jako element zapewnienia jakości i spójności procesów obsługi użytkowników przez centrum wsparcia.

  • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

  • ----

  Szkolenia o podobnej tematyce