14 Godzin, 3 Dni

Harmonogramowanie z programem Planista/Harmonogram

990,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z programem PLANISTA oraz usystematyzowanie wiadomości z zakresu podstaw planowania i rozliczeń kosztów budowy.

 • Dzień I
  Podstawy planowania w budownictwie
  Analiza sieciowa w praktyce
  Praktyczne aspekty modelowania procesów
  Podstawy obsługi programu Harmonogram/Planista
  Menu programu, paski narzędzi, okna
  Konfigurowanie programu
  Wykorzystanie programów kosztorysowych w procesie planowania w budownictwie

  Dzień II
  Praktyka importu kosztorysów do programu Planista
  Import pozycjami/elementami robót
  Szablony importu
  Następstwa czasowe - siatka powiązań
  Ścieżka krytyczna
  Budowa i modyfikacja harmonogramu
  Tworzenie harmonogramów bez powiązania z kosztorysem
  Modyfikacja kosztorysów w Planiście
  Archiwizacja danych

  Dzień III
  Budowa i modyfikacja harmonogramu cd.
  Defniowanie czynności i ich zespołów
  Kalendarze, filtrowanie danych
  Kalendarz zapotrzebowania na nakłady rzeczowe i finansowe
  Wydruki harmonogramu i zapotrzebowania materiałowego
  Rejestracja postępu robót i analiza finansowa przedsięwzięć

 • Świadectwo ukończenia kursu

 • zajęcia warsztatowe przy komputerach

 • dla osób rozpoczynających pracę z programem PLANISTA oraz zamierzających usystematyzować swoje wiadomości z zakresu podstaw planowania i rozliczeń kosztów budowy.

 • 990 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

eksperci z danej dziedziny

Szkolenia o podobnej tematyce