14 Godzin, 2 Dni

Harmonogram i planowanie produkcji

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Zapoznanie uczestników z zagadnieniami związanymi z planowaniem produkcji oraz specyfiką harmonogramu produkcji. W trakcie szkolenia nabędą oni umiejętność efektywnego planowania produkcji. Nabędą wiedzę z zakresu prawidłowego tworzenia harmonogramu produkcji.

 • Wstęp i terminologia

  Strategiczne, taktyczne i operacyjne planowanie produkcji
  planowanie strategiczne
  planowanie taktyczne
  planowanie operacyjne

  Planowanie produktu – cykl życia produktu
  planowanie w poszczególnych cyklach życia produktu

  Typy produkcji i sposoby planowania przy danych typach
  jednostkowa, małoseryjna, seryjna, masowa, ciągła
  stacjonarna, niepotkowa, potokowa, gniazdowa

  Przygotowanie produkcji organizacyjne, technologiczne i konstrukcyjne

  Planowanie procesu, zasobów ludzkich, zdolności produkcyjnej, wyposażenia
  Maszruta
  BOM – zestawienie materiałowe
  planowanie surowców, materiałów, komponentów
  planowanie zasobów ludzkich
  planowanie maszyn i urządzeń
  planowanie zdolności produkcyjnych

  Prognozowanie
  ogólne wytyczne
  reguły prognozowania
  metody prognozowania

  Plan sprzedaży i produkcji
  wytyczne i sposoby tworzenia

  Główny plan produkcji
  wytyczne i sposoby tworzenia

  Harmonogram
  wstęp – rodzaje harmonogramów, etapy tworzenia harmonogramów
  metoda kolejek
  cyklogram
  wykres Gantt’a
  wykresy sieciowe

  MRP, MRP II, ERP
  Analiza ograniczeń
  OPT – Optimize Production Technology
  TOC – Theory of Constraints

  Nowoczesne metody wspomagające planowanie i harmonogram produkcji – metodologia Lean
  ogólne założenia i narzędzia
  planowanie w produkcji push i pull
  JIT – just in time
  system Kanban

  Elastyczny system produkcyjny FMS

  Ewidencja, kontrola i analiza stopnia realizacji założeń harmonogramów produkcji

 • dyplom Effect Group

 • Miniwykłady, ćwiczenia, case study, scenki ćwiczeniowe, praca w grupach,

 • kierownicy, mistrzowie, specjaliści produkcji oraz planowania produkcji

  osoby zainteresowane tematyką szkolenia

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

trener Effect Group

Szkolenia o podobnej tematyce