50 Godzin, 10 Dni

GRAFIKA KOMPUTEROWA

więcej terminów () mniej terminów
 • Skrócony opis szkolenia  Zajęcia odbywają się w naszej pracowni, w centrum Warszawy.

  Zapewniamy profesjonalną kadrę, sprzęt oraz materiały dydaktyczne.

  Nie ma ukrytych kosztów.

  Gwarantujemy otrzymanie certyfikatu oraz zaświadczenia po ukończeniu kursu.

  Opis terminu szkolenia  Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu (wtorki i czwartki)od godziny 16 do 20, przez okres 2 tygodni. Zmiany dotyczące godzin lub dni tygodnia, możliwe, po konsultacji z grupą kursantów i organizatorem - Business School.  Forma przyjmowania zgłoszeń:  mailowo, osobiście i telefonicznie  Informacje ogólne:

  Liczba godzin: 50

  Czas trwania kursu: 5 tygodni

  Cena: 650 zł.  Kwalifikacjach po ukończeniu szkolenia  Specjalista ds. Grafiki komputerowej

 • Program szkolenia
  Program kursu:
  Grafika rastrowa
  • Adobe Photoshop - przeznaczenie programu
  • Budowa obrazu bitmapowego, rozdzielczości
  • Przestrzenie barwne.
  • Poruszanie wewnątrz programu.
  • Tworzenie własnego koloru.
  • Kadrowanie obrazów.
  • Podstawowa korekta fotografii.
  • Paleta Brushes. Definiowanie własnych pędzli
  • Retusz.
  • Selekcja.
  • Selekcja na masce.
  • Wypełnianie selekcji kolorem.
  • Narzędzie Pattern i tworzenie własnych wzorów.
  • Szparowanie, zasady i techniki.
  • Typografia. Rodzaje fontów.
  • Wprowadzenie tekstu i jego edycja.
  • Praca na warstwach.
  • Sposoby transformacji obiektów w selekcjach.
  • Style warstw.
  • Warstwa korekcyjna i jej opcje
  • Tworzenie masek odcinania
  • Maska wektorowa
  • Praca na obiektach wektorowych
  • Obiekty inteligentne

  Grafika wektorowa
  • Adobe Illustrator - przeznaczenie programu.
  • Budowa obiektów wektorowych.
  • Poruszanie wewnątrz programu,
  • definiowanie i zapisywanie własnych ustawień.
  • Tworzenie krzywych i ich edycja
  • Przestrzenie barwne i podstawowe różnice między nimi.
  • Wyliczanie wielkości dokumentów.
  • Posługiwanie się narzędziami selekcji.
  • Selection, Direct Selection, Group Selection, Lasso, Magic Wand, Pen).
  • Pozycjonowanie obiektów na dokumencie.
  • Kopiowanie, wycinanie, wstawianie, duplikowanie obiektów.
  • Paleta Stroke.
  • Transformacje obiektów.
  • Funkcje Expand.
  • Wypaczanie obiektów.
  • Tworzenie maski odcinania
  • Atrybuty palety wygląd
  • Tekst po ścieżce , tekst akapitowy, zwijanie tekstu wokół elementów graficznych
  • Gradient i Gradient Mesh. Tworzenie obiektów z cieniem własnym.
  • Narzędzie Eyedropper.
  • Łączenie ewolucji i wypełnień gradientowych
  • Efekty z zastosowaniem Funkcji Clipping Mas i Compound Path.
  • Importowanie obiektów bitmapowych.
  • Funkcje Live Trace. Edycja koloru.
  • Stosowanie efektu transparencji, maski i tryby nakładania kolorów.
  • Spłaszczanie transparencji. Rasteryzowanie obiektów.

 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu na drukach MEN, certyfikat w języku angielskim i polskim

 • Adresaci szkolenia  Szkolenie otwarte - dla wszystkich zainteresowanych tematyką grafiki komputerowej, obróbki zdjęć, tworzenia ulotek, plakatów

Szkolenia o podobnej tematyce