16 Godzin, 2 Dni

Gospodarka wodno-ściekowa i budownictwo wodne

4 000,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • Cel szkolenia:

  Nadrzędnym celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników ze zmianami w obowiązujących przepisach prawa dotyczącymi gospodarki wodno-ściekowej, pozwoleń wodno-prawnych oraz wyjaśnienie kwestii problematycznych związanych z nowelizacją ustawy Prawo wodne.

 • 24 czerwca ubiegłego roku Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne.Szkolenie poświęcone jest wprowadzonym zmianom, oraz ich wpływowi na obowiązujące dotąd procedury administracyjne.
  W programie m.in.:
  • Gospodarka wodna:
  o własność wód,
  o korzystanie z wód,
  o ochrona wód,
  o warunki wprowadzania ścieków, w tym ich ograniczenia.
  • Pozwolenia wodnoprawne:
  o kompetencje organów administracji publicznej do wydawania pozwoleń wodnoprawnych,
  o zwolnienie z obowiązku posiadania pozwoleń wodnoprawnych, ścieki zawierające substancje szczególnie szkodliwe a stosowne pozwolenia wodnoprawne,
  o wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego.
  • Budownictwo wodne:
   obowiązki właścicieli urządzeń wodnych,
   legalizacja urządzeń wodnych.

 • miniwykłady, dyskusje, case study

 • 225 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • przerwy kawowe
  wyżywienie
  ewaluacja, raport po szkoleniu
  udostępnienie sali szkoleniowej

 • 4000 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Szkolenia o podobnej tematyce