16 Godzin, 2 Dni

grupa max. 15

Gospodarka Magazynowa i Zarządzanie Zapasami w praktyce - 2-dniowe warsztaty kompetencyjne.

7 000,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • Głównym celem szkolenia jest wyposażenie Uczestników w wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie nowoczesnych zasad gospodarki magazynowej i zarządzania zapasami.
  Najważniejsze zagadnienia, które zostaną przeanalizowane podczas szkolenia:
  MAGAZYNY I ICH FUNKCJE W SYSTEMACH LOGISTYCZNYCH.
  INFRASTRUKTURA MAGAZYNOWA.
  JEDNOSTKI ŁADUNKOWE.
  PROCESY MAGAZYNOWE.
  KOSZTY MAGAZYNOWANIA.
  MIERNIKI I WSKAŹNIKI ZARZĄDZANIA MAGAZYNEM.
  ZARZĄDZANIE ZAPASAMI W GOSPODARCE MAGAZYNOWEJ.
  KLUCZOWE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA ZAKUPAMI I DOSTAWAMI.
  ZINTEGROWANE ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW.
  ZARZĄDZANIE KONTRAKTAMI Z DOSTAWCAMI.
  TECHNIKI ANALIZY KOSZTÓW.
  KONTROLA I NADZÓR JAKOŚCI.
  ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA PRACOWNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTWA.

 • Program szkolenia:

  1. WPROWADZENIE DO WARSZTATÓW.
  a) Prezentacja trenera i uczestników warsztatów.
  b) Omówienie głównych elementów warsztatów.
  c) Wymiana doświadczeń Uczestników szkolenia.
  d) Analiza oczekiwań Uczestników warsztatów.

  2. MAGAZYNY I ICH FUNKCJE W SYSTEMACH LOGISTYCZNYCH.
  a) Logistyka a system logistyczny.
  b) Definicja, funkcje i rodzaje magazynu.
  c) Centra dystrybucyjne i logistyczne.

  3. INFRASTRUKTURA MAGAZYNOWA.
  a) Infrastruktura, sprzęt i urządzenia magazynowe.
  b) Współzależność pomiędzy elementami infrastruktury magazynowej.
  c) Podstawy BHP prac magazynowych.
  d) Innowacyjne metody składowania zapasów.
  e) Właściwe rozmieszczenie zapasów w magazynie.
  f) Wymagania prawne w zakresie elementów wyposażenia.

  4. JEDNOSTKI ŁADUNKOWE.
  a) Pojęcie jednostki ładunkowej.
  b) Funkcje opakowań.
  c) System wymiarowy opakowań.

  5. PROCESY MAGAZYNOWE.
  a) Procesy w magazynach, właściciele procesów.
  b) Wymiarowanie przepływów w magazynie.
  c) Kompletowanie wysyłek.
  d) Zasady przeprowadzania inwentaryzacji.
  e) Właściwy obieg dokumentacji magazynowej.

  6. KOSZTY MAGAZYNOWANIA.
  a) Pojęcie kosztów magazynowania.
  b) Klasyfikacja kosztów magazynowania.
  c) Koszty a wynik finansowy firmy.

  7. MIERNIKI I WSKAŹNIKI ZARZĄDZANIA MAGAZYNEM.
  a) Inwentaryzacja zapasów magazynowych.
  b) Wskaźniki ilościowe i jakościowe realizacji procesów magazynowych.
  c) System wskaźników i mierników oceny pracy magazynów.

  8. ZARZĄDZANIE ZAPASAMI W GOSPODARCE MAGAZYNOWEJ.
  a) Definicja i funkcje zapasu w przedsiębiorstwie.
  b) Klasyfikacja zapasów.
  c) Zarządzanie zapasami jako podstawowy problem logistyki.
  d) Metody prognozowania zapasów
  e) Nowoczesne rozwiązania usprawniające prognozowanie i sterowanie zapasami.

  9. KLUCZOWE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA ZAKUPAMI I DOSTAWAMI.
  a) Procesy zakupowe i ich główne ograniczenia.
  b) Współzależności między zakupami i znaczenie relacji biznesowych.
  c) Zakupy i sprawozdania finansowe.
  Standardy zakupowe dla grup kapitałowych.
  d) Regulacje i ograniczenia prawne.
  e) Przegląd rozwiązań korporacyjnych: procedury, metody i techniki.

  10. ZINTEGROWANE ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW.
  a) Efektywne procesy nabywania towarów i usług.
  b) Proces planowania – klucz do sukcesu przedsiębiorstwa i sieci kontrahentów.
  c) Przepływ materiałów i stany magazynów – czyli jak zapewnić optymalną kombinację między kosztami a ciągłością działania procesów.
  d) Wskaźniki efektywności i ich interpretacja w naszym przedsiębiorstwie.

  11. ZARZĄDZANIE KONTRAKTAMI Z DOSTAWCAMI.
  a) Wprowadzenie do zawierania umów z dostawcami.
  b) Tworzenie listy kwalifikowanych dostawców: kryteria wyboru i ograniczenia.
  c) Rodzaje i klasyfikacja umów z dostawcami.
  d) Umowy jakościowe i ich specyfikacje.
  e) Praktyczne wykorzystanie zapisów kontraktowych.

  12. TECHNIKI ANALIZY KOSZTÓW.
  a) Modele kosztowe w zarządzaniu łańcuchem dostaw.
  b) Insourcing/outsourcing - make or buy?.
  c) Wykres analizy kosztów produktów.
  d) Analiza korelacji danych.

  13. KONTROLA I NADZÓR JAKOŚCI.
  a) Proces realizacji audytów dostawców.
  b) Redukcja kosztów braku jakości - sposoby i techniki pro aktywnego działania na rzecz definiowania błędów.
  c) Proces reklamacyjny – czyli jak osiągnąć zadowolenie klienta końcowego.

  14. ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA PRACOWNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTWA.
  a) Rodzaje odpowiedzialności.
  b) Podstawy prawne.
  c) Naruszenie obowiązków pracowniczych.
  d) Odpowiedzialność materialna personelu magazynowego.

  15. PODSUMOWANIE WARSZTATÓW - DYSKUSJA MODEROWANA.

  Informacje organizacyjne:
  Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

  Harmonogram zajęć
  szkolenie trwa 2 dni (16h)
  zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz 09.00- 17.00 drugiego dnia
  ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób
  w programie szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad

  Dzień I
  Godz.10:00 -rozpoczęcie szkolenia
  Godz.12:00 -przerwa kawowa
  Godz.14.00 -przerwa obiadowa
  Godz.16.00 -przerwa kawowa
  Godz.18:00 -zakończenie szkolenia
  Dzień II
  Godz.09:00 -rozpoczęcie szkolenia
  Godz.11:00 -przerwa kawowa
  Godz.13.00 – przerwa obiadowa
  Godz.15.00 -przerwa kawowa
  Godz.17:00 -zakończenie szkolenia


  Inwestycja:
  1390 zł netto (+23% VAT)
  Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
  -cena zawiera:
  -uczestnictwo w szkoleniu,
  -materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
  -materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
  -dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
  -konsultacje poszkoleniowe
  -każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  -oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).


  Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:
  Poznań: Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym i kolacją: 1595 zł netto (+23% Vat)

  Zgłoszenie:
  Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy uzupełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia, a następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie) lub mailem (Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie).

  Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych w celu potwierdzenia rezerwacji.

  Kontakt:
  Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
  Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:

  Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
  ul. Libelta 1a/2
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniePoznań

  Godziny pracy biura: Pn-Pt 08.Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie.00

  Departament szkoleń otwartych:
  tel. (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  tel. (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  tel.Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  fax. (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  fax. (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie

  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  www.szkolenia-semper.pl


  Najważniejsze powody, dla których warto wybrać organizowane przez nas szkolenie:
  1. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER jest jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce.
  2. Naszym celem jest zapewnienie Państwu elastycznych rozwiązań doradczych i dostosowanych szkoleń w celu osiągnięcia rzeczywistych rezultatów i efektów w pracy zawodowej.
  3. Gwarantujemy zajęcia prowadzone przez najlepszych w kraju specjalistów.
  4. Liczne referencje i opinie potwierdzają wysoką jakość naszych usług: referencje

  POLITYKA RABATOWA

  Przy zgłoszeniu 2 -4 uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 10% zniżkę.
  Przy zgłoszeniu 5 lub więcej uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 15% zniżkę.


  Uwaga:
  Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.

 • Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

 • Warsztaty, prezentacje, praca zespołowa, konsultacje indywidualne, burza mózgów, case study, dyskusja nad osiągniętymi wynikami.
  Projekt warsztatów ma charakter autorski i został opracowany w oparciu o doświadczenia praktyczne trenera, wynikające ze współpracy z organizacjami przy doskonaleniu ich systemów zarządzania.
  Uczestnicy mogą liczyć na praktyczny i przystępny komentarz w odniesieniu do prezentowanego materiału, również z perspektywy własnej organizacji i problemów.

 • Projekt szkolenia powstał z myślą o:
  specjalistach i kadrze kierowniczej odpowiedzialnej za gospodarkę magazynową i zarządzanie zapasami
  oraz dla wszystkich, którzy pragną zdobyć kwalifikacje w tej dziedzinie i przyszłości zajmować się tą problematyką.

 • 7000 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu
  konsultacje do dni po szkoleniu

Łukasz Czarnecki

Szkolenia o podobnej tematyce