16 Godzin, 2 Dni

grupa max. 18

Gospodarka Magazynowa i Kontrola Zapasów - Warehouse Management & Inventory Control

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • OPIS SZKOLENIA:  Szkolenie z zakresu Gospodarki Magazynowej i Kontroli Zapasów jest poświęcone zagadnieniom związanym z całym przepływem materiałów (komponentów, MRO, produkcji w toku, konsygnaty) w obszarze zakładów produkcyjnych oraz powiązanych z nim magazynów. Gospodarka Magazynowa jest traktowana jako integralna część szerzej pojmowanej Gospodarki Materiałowej (Materials Management) – z tego tez względu dostarcza informacji i danych niezbędnych do podejmowania decyzji biznesowych.  Wiedza i tematyka prezentowana podczas szkolenia jest spójna ze szkoleniami sygnowanymi marką APICS i jest jej uzupełnieniem.  Dodatkowym aspektem szkoleń jest przedstawienie praktycznego przełożenia procesów biznesowych na funkcjonalność systemu ERP, tak by faktycznie był narzędziem wspierającym codzienną pracę, a nie narzędziem do którego dopasowywane jest funkcjonowanie zakładu. Podczas szkolenia dajemy pełne spojrzenie na proces gospodarki magazynowej jako elementu łańcucha dostaw. Pokazujemy najlepsze światowe praktyki nakłaniając do podejścia by zaprojektować procesy i przepływ informacji, które zminimalizują ryzyko ciągłego pojawiania się pożarów, które trzeba nagle i bez właściwego przygotowania ugasić.  Podczas kursu pokażemy w jaki sposób można umiejscowić Gospodarkę Magazynową oraz Kontrolę Zapasów w ramach struktury organizacyjnej firmy, w jaki sposób procesy Gospodarki Magazynowej wpływają na codzienną pracę pozostałych działów oraz jaki efekt dla płynności finansowej firmy może mieć zapewnienie zgodności magazynowej na odpowiednio wysokim poziomie.  CELE SZKOLENIA:   Wyjaśnienie różnicy między Gospodarką Magazynową a Gospodarką Materiałową.

   Zrozumienie umiejscowienia działu odpowiedzialnego za fizyczny przepływ materiałów w firmie oraz za zapewnienie zgodności magazynowej na oczekiwanym poziomie w strukturze organizacyjnej firmy.

   Zdefiniowanie roli Gospodarki Magazynowej jako odpowiednika banku w firmie.

   Przedstawienie głównych podprocesów Gospodarki Magazynowej

  o Przyjęcie dostaw

  o Rozłożenie materiałów w magazynie i ruchu materiałów wewnątrz magazynu

  o Wydania materiałów na produkcję

  o Kontrola produkcji w toku oraz rozliczenie wykonanej produkcji

  o Wysyłki wyrobów gotowych

  o Inwentaryzacja roczna vs. ciągła

  o Problemy jakościowe – kontrola materiałów

   Procesy logistyczne a funkcjonalność systemu ERP – wyjaśnienie sytuacji: kto tu kogo wspiera?

   W jaki sposób mierzyć oraz interpretować uzyskane wyniki efektywności poszczególnych procesów

 • GŁÓWNE SESJE SZKOLENIA:

   Główne problemy Gospodarki Magazynowej
   Gospodarka Magazynowa vs. Gospodarka Materiałowa
   Rola magazynu w organizacji
   Miejsce w strukturze organizacyjnej
   Wpływ Gospodarki Magazynowej na pozostałe działy w firmie (Produkcja, Księgowość, Controlling, Logistyka, Jakość)
   Rola systemu ERP w Gospodarce Magazynowej
   Wzorcowe procesy Gospodarki Magazynowej w firmie produkcyjnej
   Inwentaryzacja ciągła vs. inwentaryzacja roczna
   Jakie dane mierzyć i jak je interpretować, aby mieć prawidłowy obraz realizacji procesów Gospodarki Magazynowej

 • certyfikat uczestnictwa

 • wykłady, ćwiczenia, wycieczka po fabryce

 • - średni szczebel gospodarka magazynowa
  - Kierownicy działów– gospodarka magazynowa (kierownicy magazynu)
  -specjaliści – gospodarka magazynowa
  - IT– gospodarka magazynowa
  - liderzy w dziale– gospodarka magazynowa
  - liderzy produkcji
  - kierownicy logistyki
  - konsultanci wdrożeniowcy
  - osoba odpowiedzialna za wewnętrzną dystrybucję

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Marek Repiński

Szkolenia o podobnej tematyce