24 Godzin, 3 Dni

Fundusze Europejskie 2014-2020. Kompendium wiedzy w zakresie nowej perspektywy finansowej - nowe możliwości, planowane zmiany, cele nowych programów pomocowych. 3-dniowe warsztaty praktyczne.

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Cel szkolenia:

  Celem szkolenia jest kompleksowe omówienie nowej perspektywy finansowej obejmującej Fundusze Europejskie na lata 2014-2020. W ramach 3-dniowych warsztatów Uczestnicy zdobędą rzetelną wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie:

  zmian dotyczących polityki spójności

  możliwości wykorzystania doświadczeń wynikających z realizacji projektów w latach 2007-2013

  nowych Programów Operacyjnych realizowanych w latach 2014-2020

  krajowych uwarunkowań nowego okresu programowania

  planowanych zmian w systemie zarządzania funduszami europejskimi na szczeblu krajowym i regionalnym

  planowanych zmian procedur finansowania, kwalifikowalności wydatków oraz wytycznych związanych z pozyskiwaniem i prawidłową realizacją projektów unijnych.

 • Program szkolenia:
  1.Powitanie- rozpoczęcie szkolenia.
  A. Autoprezentacja uczestników szkolenia.
  B. Wymiana doświadczeń i poglądów w zakresie projektów unijnych.

  2. Polityka spójności na lataSkontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie.
  A. Najważniejsze dokumenty strategiczne regulujące wsparcie z polityki spójności w nowym okresie programowania.
  B. Gdzie szukać informacji na temat programów pomocowych?
  C. Najważniejsze zmiany dotyczące polityki spójności po 2013 r.
  D. Najważniejsze różnice w porównaniu z latamiSkontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie.
  E. Pułapy finansowe dla konkretnych obszarów tematycznych.

  3. Fundusze Euopejskie na lataSkontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniedostępne w Polsce.
  A. Nowe zasady dotyczące dofinansowania projektów unijnych.
  B. Nowe Programy Operacyjne realizowane w latachSkontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie.
  C. Zmiany w systemie zarządzania funduszami europejskimi na szczeblu krajowym i regionalnym;
  D. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).
  Najważniejsze obszary wsparcia:
  gospodarka niskoemisyjna,
  przystosowanie do zmian klimatu,
  zapobieganie ryzyku i zarządzanie ryzykiem,
  ochrona środowiska naturalnego,
  efektywność wykorzystania zasobów w sektorze środowiska,
  dziedzictwo kulturowe,
  zrównoważony transport,
  bezpieczeństwo energetyczne,
  sektor zdrowia.
  E. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR).
  Najważniejsze obszary wsparcia:
  budowa nowych i wzmacnianie istniejących powiązań między sektorem nauki a przedsiębiorstwami,
  rozwój innowacyjności przedsiębiorstw,
  wzmocnienie jakości badań oraz pozycji krajowych jednostek naukowych w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej.
  F. Program Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).
  Najważniejsze obszary wsparcia:
  zatrudnienie i mobilność pracowników,
  włączenie społeczne i walkę z ubóstwem,
  inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie,
  wzmacnianie sprawności i efektywności państwa.
  G. Program Polska Cyfrowa.
  Najważniejsze obszary wsparcia:
  Powszechny dostęp do szybkiego internetu;
  e-Administracja i otwarty rząd;
  Podniesienie jakości i dostępności e-usług publicznych,
  Poprawa cyfrowej efektywności funkcjonowania administracji rządowej,
  Poprawa dostępności informacji sektora publicznego oraz zasobów publicznych,
  e-Integracja grup wykluczonych cyfrowo i upowszechnienie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).
  H. Program dla Polski Wschodniej.
  Najważniejsze obszary wsparcia:
  podnoszenia poziomu innowacyjności makroregionalnej gospodarki w oparciu o specjalizacje ponadregionalne, przy jednoczesnym wzmacnianiu potencjału sektora nauki i badań;
  aktywizacji zasobów pracy i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu;
  budowania powiązań transportowych i nowoczesnej infrastruktury elektroenergetycznej.
  I. Program Pomoc Techniczna.
  J. Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej w latachSkontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie.
  H. Regionalne Programy Operacyjne.
  J. Program dotyczący rozwoju obszarów wiejskich.
  K. Program dotyczący rozwoju obszarów morskich i rybackich.

  4. Skuteczne aplikowanie o środki europejskie oraz realizacja projektu unijnego na podstawie doświadczeń z latSkontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie.
  A. Przygotowanie wniosku o dofinansowanie.
  B. Praktyczne aspekty zarządzania projektem unijnym.
  C. Promocja projektu unijnego.
  D. Rozliczanie i ksiegowanie projektów unijnych.
  E. Audyt, ewaluacja i monitoring projektów europejskich.
  F. Nieprawidłowości występujące podczas realizacji projektów unijnych.

  5. Podsumowanie warsztatów szkoleniowych.

  Informacje organizacyjne:
  Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

  -szkolenie trwa 3 dni (24h);
  -zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz w godzinach 09.00-17.00 drugiego i trzeciego dnia;
  -ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób;
  -w każdym dniu szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz lunch.

  Opcjonalnie:
  Istnieje możliwość dokonania rezerwacji noclegu w tym samym hotelu, w którym odbywa się szkolenie.
  Szczegóły dostępne pod numerem telefonu (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie, zachęcamy również do kontaktu drogą elektroniczną: Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie

  Inwestycja:
  1690 zł netto (+23% VAT)
  Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
  -cena zawiera:
  -uczestnictwo w szkoleniu,
  -materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
  -materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
  -dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
  -konsultacje poszkoleniowe
  -Każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  -oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

  Zgłoszenie:
  Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu/kursie prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy wypełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia dostępną w formacie pdf lub word a następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie) lub mailem (Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie).
  Na podstawie przesłanych informacji skontaktujemy się z Państwem aby potwierdzić Państwa uczestnictwo w wybranym wydarzeniu.

  Kontakt:
  Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
  Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:

  Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  ul. Libelta 1a/2
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniePoznań

  Godziny pracy biura: Pn-Pt 07.Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie.00

  Departament szkoleń otwartych:
  tel. (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  tel. (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  tel.Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  fax. (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  fax. (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie

  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  www.szkolenia-semper.pl

  Uwaga:
  Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.

 • Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

 • Metodologia:

  Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.  Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie – ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

 • Grupa docelowa:

  Do udziału w szkoleniu szczególnie zachęcamy:

  pracowników administracji publicznej;

  głównych księgowych;

  kierowników działów finansowo – księgowych;

  członków zespołów projektowych;

  osoby odpowiadające za realizację projektów unijnych;

  pracowników podmiotów mających zamiar aplikować o wsparcie finansowe z UE;

  osoby zainteresowane omawianą podczas szkolenia problematyką.

  Zakres merytoryczny szkolenia przygotowany jest tak aby w programie mogły uczestniczyć zarówno osoby z doświadczeniem w zakresie realizacji projektów unijnych, jak również przedstawiciele instytucji, organizacji i przedsiębiorstw, którzy nie mieli jeszcze styczności z procesem realizacji przedsięwzięć dotowanych z Unii Europejskiej.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Trener:

Specjalizacja trenerska:

Ceniony konsultant, trener, audytor finansów publicznych (CGAP). Posiada 15 lat doświadczenia zawodowego, w tym 7 lat doświadczenia w zarządzaniu zespołami projektowymi UE oraz 10 lat doświadczenia w zakresie opracowywania i prowadzenia szkoleń dedykowanych kierownictwu jednostek sektora publicznego. Wiedza zawodowa oraz kwalifikacje zdobyte na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, poparte studiami podyplomowymi na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz licznymi kursami doskonalącymi. Główne obszary szkoleń: pozyskiwanie dofinansowania ze środków UE, rozliczenie i księgowanie projektów unijnych.

Szkolenia o podobnej tematyce