0 Godzin, 0 Dni

Forum: Wyrównanie szans kobiet i mężczyzn

więcej terminów () mniej terminów
  • Efektem spotkania będzie wstępny pilotaż programów szkoleniowych, dopasowanie ich do potrzeb Partnerstw, zebranie opinii o faktycznych problemach, dopasowanie doświadczeń międzynarodowych. Po każdym ze spotkań powstanie Raport podsumowujący.

Szkolenia o podobnej tematyce