7 Dni

Formy i metody terapii dla osób przewlekle chorych w różnych grupach wiekowych - szkolenie on-line.

59,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • Cel kursu: zapoznanie uczestnika z niezbędnymi technikami pracy w terapii zajęciowej dla osób przewlekle chorych zarówno w okresie wczesnej młodości, jak i w okresie starości.

 • Zapoznanie uczestnika z niezbędnymi technikami pracy w terapii zajęciowej dla osób przewlekle chorych zarówno w okresie wczesnej młodości, jak i w okresie starości.

 • Szkolenie kończy się uzyskaniem dwóch zaświadczeń:

  - Doskonalenia zawodowego
  - Nabycia umiejętności wykorzystania technologii informacyjnej

 • Nauczanie odbywa się za pośrednictwem sieci Internet. Szkolenie realizowane jest indywidualnie w modelu asynchronicznym. Oznacza to, że naukę można rozpocząć w dowolnym momencie i pracować w dogodnym dla siebie czasie. Nad szkoleniem czuwa nauczyciel, który motywuje uczestnika szkolenia poprzez ocenianie jego prac oraz odpowiada na jego pytania. Uczestnik szkolenia, podobnie jak w tradycyjnych formach kształcenia, może wykorzystać kontakt z nauczycielem zadając mu pytania, prosząc o wyjaśnienia, itp.

 • nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, terapeuci

 • 59 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • Cena obejmuje jednego kursanta.

- doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki
- wykładowca w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie.

Szkolenia o podobnej tematyce