7 Godzin, 1 Dni

FMEA analiza przyczyn i skutków wad

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Analiza FMEA stosowana jest dla przewidywania wad występujących w procesie projektowania , w procesie uruchamiania produkcji a także w procesie jej doskonalenia z uwagi na zmiany wprowadzane w trakcie ustalonego procesu produkcji . Jej rozwinięta forma A-FMEA lub C-FMEA stosowana jest podczas ustalonej produkcji i wykonywana w oparciu o rzeczywiste: koszty , poziom wad : wykrytych podczas produkcji jak i kosztów reklamacji.

 • Ogólne wprowadzenie w ideę FMEA
  Podstawowa technika pracy w analizie FMEA
  Doskonalenie jakości a działania korygujące / zapobiegawcze, FMEA a PDCA
  Skład zespołu do analiz FMEA
  Rodzaje FMEA
  Zakres stosowania
  D FMEA
  P FMEA
  C FMEA
  Przygotowanie do analizy FMEA
  Dobór zespołu ( struktura , zadania , możliwości ,odpowiedzialność )
  Katalog wad
  Budowa kart – tabel
  Miejsca wykrywania wad
  Ocena prawdopodobieństwa powstania wad
  Ocena prawdopodobieństwa wykrycia wad
  Klasyfikacja znaczenia (ważności) wad
  Niezbędne dane do realizacji
  Analiza P FMEA
  PFMEA część I
  Analiza bieżącego stanu
  Potencjalne wady
  Potencjalne skutki
  Potencjalne przyczyny
  Ranking wad
  PFMEA część II
  Działania zapobiegawcze ( kto gdzie kiedy jak )
  Szacowanie efektów działań
  Ranking wad po działaniach zapobiegawczych
  Prezentacja efektów działania

  Ćwiczenia:
  Praca w grupach dla tych samych danych
  Wybór procesu produkcyjnego
  Budowa schematu blokowego
  Analiza procesu w aspekcie powstających wad
  Katalog wad ( znaczenie, częstość, możliwości wykrycia )
  Katalog przyczyn
  Działania zapobiegawcze
  Konstrukcja tabeli FMEA
  Porównanie wyników poszczególnych grup
  Dyskusja

 • dyplom Effect Group

 • Inżynierowie jakości, inżynierowie procesu, technolodzy, produkcyjna kadra zarządzająca

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Szkolenia o podobnej tematyce