First Time Manager

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Szkolenie First Time Manager to oferta dla osób, które po raz pierwszy zasilają szeregi kadry menedżerskiej. Dowiedz się, jak najlepiej wykorzystać Twoje własne zasoby w celu zbudowania autorytetu i pożądanego wizerunku siebie w roli kierownika.

  Jakie korzyści osiągniesz biorąc udział w szkoleniu?

  Rozwiniesz własne zasoby menedżerskie.
  Dowiesz się, jak kreować osobisty autorytet menedżera.
  Poznasz zasady skutecznej komunikacji menedżerskiej w zespole.
  Nauczysz się efektywnie kierować ludźmi.
  Zapoznasz się ze specyfiką pracy w kluczowych, dla zespołu, obszarach.

 • 1. Wpływ osobistych przekonań na efekty pracy jako menedżera.

  • Koło ograniczających przekonań

  • Poziom nastawienia do pracownika

  • Poziom nastawienia do własnych umiejętności

  • Umiejętność skupienia na pozytywnych aspektach pracy

  2. Pochodzenie władzy, czyli dlaczego ludzie wykonują nasze polecenia.

  • Władza nagradzania i karania

  • Władza formalna i ekspercka

  • Efektywność stosowania różnych rodzajów władzy

  3. Style kierowania ludźmi.

  • Orientacja na ludzi vs orientacja na zadania

  • Jaki jest Twój styl kierowania ludźmi?

  • Analiza szans i zagrożeń poszczególnych stylów

  4. Zróżnicowane zarządzanie pracownikami na poszczególnych poziomach dojrzałości.

  • Czym są poziomy dojrzałości pracowników i jak je rozpoznać?

  • Co to jest zróżnicowane zarządzanie?

  • Entuzjastyczny debiutant – Instruowanie

  • Rozczarowany adept – Trenowanie/Konsultowanie

  • Ostrożny praktyk – Wspieranie

  • Samodzielny Ekspert – Delegowanie

  5. Sztuka motywowania.

  • Style motywowania pracowników

  • Co motywuje ludzi w pracy – czynniki higieny i czynniki motywacyjne

  • Jaki rodzaj motywowania powinieneś wybrać?

  6. Efektywna komunikacja menedżera.

  • Komunikacja jednostronna i dwustronna

  • Narzędzia aktywnego słuchania niezbędne w pracy menedżera

  • Pytania – rodzaje, funkcje, przykłady

  7. Style komunikowania się.

  • Różnice w stylach komunikowania się

  • Świadome spojrzenie na swój styl

  • Szanse i zagrożenia poszczególnych stylów komunikacji

  • Umiejętność dopasowania stylu menedżera do rozmówcy

  8. Udzielanie informacji zwrotnych.

  • Czym jest feedback i kiedy należy go stosować

  • Metody feedbacku

  • Odporność pracownika na przyjmowanie informacji zwrotnych

  • Radzenie sobie z oporem podczas feedbacku.

 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 • Warsztat, gry szkoleniowe i symulacyjne, odgrywanie ról, dyskusja moderowana, studium przypadku, praca w grupach.

 • Osoby rozpoczynające pracę jako menadżerowie, liderzy grup, kierownicy.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu

Szkolenia o podobnej tematyce