13 Godzin, 2 Dni

Finansowanie rozwoju firmy - giełda (IPO) czy rynek prywatny?

2 490,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • Poznanie zasad racjonalnego podejmowania decyzji odnośnie kształtowania struktury kapitału.

  Zdobycie wiedzy na temat metod wyceny przedsiębiorstw.

  Poznanie „sposobu postrzegania” spółki przez potencjalnych inwestorów.

  Opanowanie zasad przeprowadzania procesu upublicznienia spółki (IPO) oraz pozyskiwania kapitału na rynku prywatnym.

 • PIERWSZY DZIEŃ (9.Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie.00) WYCENA SPÓŁKI

  - Dostęp do kapitału - warunek rozwoju przedsiębiorstwa. Kiedy należy sięgać po kapitał właścicielski a kiedy po finansowanie obce?
  - Na czym polega optymalizacja struktury finansowania?
  - Ile kosztuje kapitał własny?
  - Co to jest WACC i jak go obliczyć?
  - Ile warta jest moja spółka? Metody pomiaru wartości firmy.
  - Jak sporządzić projekcje finansowe?
  - Czym różni się wycena spółki metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych od wyceny spółki metodą porównawczą? Którą z nich wybrać?
  - Jak analitycy i inwestorzy giełdowi wyceniają spółki, a jak fundusze inwestycyjne?
  - Kiedy wybrać giełdę papierów wartościowych a kiedy inwestorów z rynku prywatnego?

  DRUGI DZIEŃ (9.Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie.00) POZYSKIWANIE KAPITAŁU Z RYNKU PUBLICZNEGO I NIEPUBLICZNEGO

  - W jaki sposób przygotować spółkę do wprowadzenia na giełdę papierów wartościowych (IPO)?
  - Jak przebiega proces upublicznienia spółki? Główne etapy procesu pozyskiwania kapitału na rynku publicznym.
  - Jak dobrze przeprowadzić i przygotować: due diligence, wycenę, equity story, prospekt, prezentacje dla inwestorów itd.
  - Dlaczego przedsiębiorstwa decydują się na zatrudnienie doradców? Rola doradcy inwestycyjnego w procesie upublicznienia spółki.
  - Czego oczekują inwestorzy działający na rynku prywatnym?
  - Zasady przygotowania spółki do pozyskania kapitału z emisji prywatnej?
  - Jakie są etapy przygotowania spółki do pozyskania kapitału na rynku prywatnym?
  - Jak dobrze przygotować i przeprowadzić: memorandum, term sheet, wycenę, proces negocjacyjny, umowę inwestycyjną, itd.
  - Jaka jest rola doradców spółki a jaka właścicieli przedsiębiorstwa w procesie pozyskania kapitału z emisji prywatnej?
  - Podsumowanie.

 • uczestnicy otrzymują Dyplom Ukończenia Seminarium

 • Seminarium warsztatowe o charakterze edukacyjno-doradczym, tzn. ponad 60% czasu zajęć poświęcone jest na liczne ćwiczenia opracowane w oparciu o rzeczywiste przykłady z działalności firm polskich i zagranicznych oraz rozwiązywanie case study w grupach lub samodzielnie pod opieką i wsparciem merytorycznym naszego konsultanta - trenera. W trakcie zajęć trener udziela Państwu rekomendacji odnoście problemów zgłaszanych przez uczestników, a związanych z tematyką seminarium.

 • Członkowie rad nadzorczych, zarządy, dyrektorzy zarządzający, dyrektorzy finansowi, dyrektorzy ds. rozwoju, dyrektorzy ds. strategii, główni księgowi, inwestorzy prywatni, operacyjna kadra kierownicza działów finansowych, inwestycyjnych i księgowych.

 • 2490 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • materialy szkoleniowe
  przerwy kawowe
  wyżywienie
  analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu

Rafał Tuzimek

wykładowca i konsultant Francuskiego Instytutu Gospodarki, doradca finansowy przy fuzjach spółek giełdowych, transakcjach kupna sprzedaży na rynku niepublicznym, procesach prywatyzacyjnych oraz przy IPO, współpracował przy kompleksowych programach restrukturyzacyjnych.

Szkolenia o podobnej tematyce