16 Godzin, 2 Dni

Finanse dla niefinansistów

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • W sposób praktyczny odpowiemy na następujące pytania:

  - co to jest biznes, aktywa, kompetencje i finanse?

  - skąd się biorą liczby w sprawozdaniach finansowych?

  - jak interpretować prezentowane wartości?

  - jak ocenić zadłużenie przedsiębiorstwa?

  - dlaczego rachunek przepływów pieniężnych jest taki ważny?

  - jak ocenić zdolność kredytową firmy z perspektywy inwestora lub banku?

  - skąd się biorą wskaźniki?

  - jak interpretować dane płynące z analiz finansowych?

 • 11 GRUDNIA 2013 R. Prowadzący – Dariusz Pelc
  9.00 - 9.15 Rejestracja Uczestników. Przywitanie kawą.
  9.Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie.15 Charakterystyka przedsiębiorstw czyli „co, skąd i dlaczego”
  - wprowadzenie - co to są finanse, analizy, rachunkowość, księgowość, controling i tym
  podobne pojęcia związane z finansami
  - modele działania przedsiębiorstwa i finanse z nim związane
  - podobieństwa i różnice w działaniu oraz w analizie finansowej firm różnej wielkości,
  branży, statusie formalnym, prawnym i podatkowym
  - cele finansów i analiz finansowych (budżetowanie, planowanie, zarządzanie, rozliczenia
  wewnętrzne, kredyty, inwestorzy, controlling, właściciele itp.)
  ĆWICZENIE – co to jest biznes, aktywa, kompetencje, liczby i finanse?
  Informacje o podmiocie i otoczeniu rynkowym jako podstawa do oceny podmiotu, z którym
  mamy do czynienia
  - skąd się biorą liczby?
  - źródła informacji
  - analizy strategiczne, cele, misja, wizja
  - strategia i działania operacyjne
  - badania rynku, branża, rodzaj działalności
  - analiza SWOT
  - informacje „miękkie” i „twarde”
  ĆWICZENIE – skąd się biorą liczby w sprawozdaniach finansowych?
  11.Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie.30 Przerwa kawowa
  11.Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie.30 Studium przypadku – CASE I
  Analiza finansowa (jakościowa) autentycznego przypadku przedsiębiorcy w oparciu o zdobytą
  wiedzę – praca w zespołach i w grupie, wypracowanie wniosków zespołowych i ich
  prezentacja, moderacja i omówienie przez trenera
  12.Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie.30 Omówienie podstawowych pojęć finansowych- CZĘŚĆ I
  - rachunek zysków i strat
  - źródła przychodów i kosztów działalności operacyjnej
  - kategorie przychodów i kosztów – pieniężne i niepieniężne
  - poziomy wyników finansowych w rachunku zysków i strat
  - pozostałe źródła przychodów i kosztów oraz zyski i straty nadzwyczajne
  - treść i budowa rachunku zysków i strat w wariantach porównawczym (koszty
  rodzajowe) i kalkulacyjnym
  - koszty rodzajowe i ich struktura – charakterystyka poszczególnych rodzajów kosztów
  - zasada współmierności kosztów
  - koszty a wydatki; przychody a wpływy
  - kiedy powstają przychody, kiedy powstają koszty?
  13.Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie.15 Przerwa obiadowa
  Open Training Sp. z o.o. tel.: Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieKRSSkontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieSąd Rejonowy
  ul. Nowogrodzka 31 tel.: Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniedla m. st. Warszawy w Warszawie
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieWarszawa e-mail: Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie Wydział KRS
  www.opentraining.pl Kapitał ZakładowySkontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniePLN
  NIPSkontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  14.Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie.15 Omówienie podstawowych pojęć finansowych – Część II
  - bilans
  - charakterystyka grup aktywów i pasywów
  - zasady wyceny aktywów i pasywów
  - analiza bilansu
  - struktura bilansu i jej związek z ryzykiem kredytowym oraz efektywnością działalności gospodarczej
  - majątek obrotowy czyli pracujący
  - dlaczego w bilansie nie ma niektórych wartościowych zasobów?
  - jak interpretować prezentowane wartości?
  - jak ocenić zadłużenie przedsiębiorstwa?
  15.Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie.15 CASE II – (kontynuacja case I)
  - kontynuacja omówienia zagadnień finansowych na danych finansowych wnioskodawcy przedsiębiorcy (analiza ilościowa)
  - kontynuacja analizy przypadku CASE – analiza finansowa autentycznego przypadku przedsiębiorcy w oparciu o zdobytą wiedzę – praca w zespołach i w grupie
  - wypracowanie wniosków zespołowych i ich prezentacja, moderacja i omówienie przez trenera
  Podsumowanie i omówienie wyników 16.Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie.30 Zakończenie I dnia szkolenia

  12 GRUDNIA 2013 R. Prowadzący – Michał Kucharski
  9.Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie.30 Omówienie podstawowych pojęć finansowych – CZĘŚĆ III
  - rachunek przepływów pieniężnych – dlaczego jest taki ważny?
  - zmiany w kapitale
  - „szybka” ocena kondycji finansowej na podstawie sprawozdań finansowych
  - analiza efektywności działalności gospodarczej
  - ocena wyników finansowych w poszczególnych rodzajach działalności
  - ocena zdolności do rozwoju firmy
  - jak ocenić zdolność kredytową firmy z perspektywy Inwestora lub banku?
  - zdolność do generowania nadwyżki
  ĆWICZENIE – przepływy pieniądza
  10.Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie.45 Przerwa kawowa
  10.Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie.00 Kluczowe elementy analizy wskaźnikowej
  - skąd się biorą wskaźniki?
  - podstawowe wskaźniki i ich interpretacja
  - wskaźniki zadłużenia; płynności; rentowności; sprawności działania
  - pozostałe wskaźniki i pojęcia (np. wskaźniki giełdowe, EBIT, ROA, ROE, BEP itd.)
  12.Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie.30 CASE III – analiza finansowa
  - analiza finansowa autentycznego przypadku przedsiębiorcy tylko w oparciu o dane finansowe zawarte w sprawozdaniach finansowych
  - formułowanie pytań na podstawie danych
  - próba interpretacji prezentowanych danych w kontekście luk informacyjnych
  - analiza wskaźnikowa
  - wykorzystanie wskaźników do planowania i ocena planowania – praca w zespołach i w grupie, wypracowanie wniosków zespołowych i ich prezentacja, moderacja i omówienie przez trenera
  Podsumowanie i omówienie wyników
  13.Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie.15 Przerwa obiadowa
  14.Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie.15 Analiza finansowa przedsiębiorstwa związana z planowaniem
  - analiza finansowa i jej wykorzystanie do planowania – zasady i metody
  - planowanie, struktura biznes planu
  - przychody i sprzedaż; koszty działalności i finansowe
  - majątek i kapitały
  - wykorzystanie wskaźników finansowych do planowania
  Analiza finansowa przedsiębiorstwa związana z inwestowaniem
  - Istota i rodzaje inwestycji
  - Metody oceny projektów inwestycyjnych
  - NPV; IRR; Payback Period; księgowa stopa i okres zwrotu
  16.Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie.45 Sesja pytań. Podsumowanie szkolenia i uroczyste wręczenie certyfikatów.

 • Certyfikaty ukończenia

 • Metoda szkolenia: Wykład, Ćwiczenia

 • Na szkolenie zapraszamy osoby zajmujące się finansami, analizami, budżetami, księgowością i rachunkowością oraz zarządzaniem

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Szkolenie poprowadzi zespół Ekspertów - Praktyków: MICHAŁ KUCHARSKI

Prezes Zarządu firmy Grex Sp. z o. o. Praktyk i specjalista z zakresu finansów, funduszy unijnych i inwestycji. Prowadzi szkolenia obejmujące tematykę rachunkowości, szeroko rozumianych finansów i współpracy z Aniołami Biznesu. Chętnie wspiera nowe przedsięwzięcia i promuje innowacyjne rozwiązania. Zasiada w radach nadzorczych wielu spółek, min. z branży konsaltingowej i medycznej. Silnie wspiera nowe kierunki rozwoju biznesu oraz firmy, proponujące innowacyjne rozwiązania. Entuzjazm z jakim prowadzi szkolenia ułatwia przyswajanie nawet najbardziej zawiłej wiedzy.DARIUSZ PELC

Praktyk, menedżer, szkoleniowiec i konsultant gospodarczy z 20 letnim doświadczeniem. Prezes Zarządu i współwłaściciel firmy konsultingowej. Trener w zakresie zarządzania i planowania strategicznego, analiz ekonomiczno-finansowych, controllingu, zarządzania operacyjnego. Trener w studium Europejski Certyfikat Bankowca EFCB. Nauka finansów w jego wykonaniu to prawdziwa intelektualna uczta dla najbardziej wymagających umysłów.

Szkolenia o podobnej tematyce