7 Godzin, 1 Dni

grupa max. 14

FEEDBACK Z ELEMENTAMI FEEDFORWARD jak skutecznie korygować, motywować i wspierać pracowników - Human Skills

Trwa nabór First minute 945 PLN 661,50 PLN + VAT
Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Uczestnicy nabędą wiedzę o:
  Modelu feedforward – informacji ukierunkowanej na przyszłość, angażującej pracownika.
  Roli feedbacku w procesie rozwojowym pracownika, w tym również pracownika będącego po sesji Assessment /Development Center, czy ocenie 360 stopni.
  Sposobach motywowania pracowników.
  Metodach udzielania konstruktywnej krytyki zachęcającej do rozwoju.
  Uczestnicy nabędą umiejętności:
  Motywowania pracowników.
  Przekazywania trudnych informacji, decyzji, zmian w organizacji itp.
  Prowadzenia efektywnych rozmów oceniających.
  Udzielania precyzyjnego feedbacku z feedforward (informacji zwrotnej z informacją ukierunkowaną na przyszłość .
  Radzenia sobie w trudnych sytuacjach zawodowych np. podczas rozmów oceniających.
  Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:
  Zarządzaniem zespołem.
  Motywowaniem innych.
  Komunikacją interpersonalną.

 • 09:30 – 10:00 Wprowadzenie do celów szkolenia, nawiązanie kontraktu oraz omówienie planowanych korzyści związanych z udziałem w szkoleniu.
  10:00 – 11:00 Moduł I ISTOTA FEEDBACKU W KONTEKŚCIE REALIZACJI CELÓW BIZNESOWYCH
   Omówienie dotychczasowej praktyki udzielania informacji zwrotnej w firmie uczestników szkolenia – dyskusja grupowa.
   Omówienie znaczenia feedbacku w procesie rozwojowym pracowników zgodnie z typologią rozwoju wg typologii Blancharda – jak oceniać, aby zmotywować – dyskusja grupowa, casy, praca w grupie.
   Przygotowanie do sesji feedbacku – gromadzenie informacji, analiza faktów, określenie celów, struktura rozmowy, scenariusz spotkania, miejsce spotkania – ćwiczenie indywidualne.

  10:45 – 11:00 Przerwa
  11:00 – 13:00 Moduł II KOMUNIKACJA FEEDBACK’OWA – o czym zawsze warto pamiętać w relacjach z podwładnymi
   Style myślenia i zachowań w dynamice kontaktów międzyludzkich – profile osobowości – ćwiczenie grupowe.
   Temperamenty i reakcje w sytuacjach stresowych
   Anatomia wypowiedzi – aktywne słuchanie oraz podświadome procesy kodowania – mini wykład i dyskusja.

  13:00 – 13:45 Przerwa na obiad
  13:45 – 15:00 Moduł III FEEDBACK JAKO KONSTRUKTYWNA INFORMACJA ZWROTNA – skrzynka narzędziowa
   Feedback motywacyjny– pochwała jako motywator. Motywacja zewnętrzna i wewnętrzna - zaspokajanie potrzeb wewnętrznych – ćwiczenia praktyczne grupowe, omówienie potrzeb wewnętrznych, miniwykład.
   Feedback korygujący – modele STAR, FUKO, KOMUNIKAT JA – przemyślana informacja zwrotna – ćwiczenia praktyczne, omówienie casów, miniwykład.
   Feedback coachingowy– model GOLD – omówienie i ćwiczenia praktyczne.
   Feedforward – informacja ukierunkowana na przyszłość – jak uzyskać od pracownika informację i wzbudzić jego zaangażowanie na przyszłość – miniwykład, ćwiczenie.

  15:00 – 15:15 Przerwa
  15:15 – 16:15 Moduł IV TRUDNE SYTUACJE
   Różnice pokoleniowe – Pokolenie X,Y,Z – mini wykład, dyskusja
   Bank trudnych sytuacji– jak reagować na stres, emocje, opór psychiczny – jak radzić sobie z analogicznymi emocjami ze swojej strony.

  16:15 – 16:30 Podsumowanie i zakończenie szkolenia z zakresu udzialania feedbacku z elementami feedforward.

 • Dyplom ukończenia szkolenia wydawany przez firmę szkoleniową HUMAN SKILLS wpisaną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie pod numerem 2.14/002243/2014.

 • Warsztaty, ćwiczenia, dyskusja

 • Adresaci Szkolenia:
  Liderzy zespołów, kierownicy, menedżerowie, dyrektorzy – szczególnie osoby oceniające pracę swoich pracowników.
  Osoby pracujące w działach HR, szczególnie osoby prowadzące rekrutacje, projekty AC/DC, prowadzące oceny 360 itp.
  Osoby zainteresowane prawidłowym udzielaniem informacji zwrotnej oraz rozwojem osobistym.

 • 945,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  przerwy kawowe
  wyżywienie
  ewaluacja, raport po szkoleniu
  udostępnienie sali szkoleniowej

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Iwona Firmanty

Założyciel firmy szkoleniowej Human Skills/ Trener/ Psycholog/ Certyfikowany Konsultant Extended DISC Od ponad dziesięciu lat prowadzi szkolenia dla biznesu i administracji publicznej. Specjalistka z zakresu szkoleń doskonalących kompetencje „miękkie” pracowników, działów personalnych oraz kadry zarządzającej. Szkoli z zakresu rozwoju kompetencji miękkich, mi.in z zakresu komunikacji interpersonalnej, rozwoju inteligencji emocjonalnej, technik radzenia sobie ze stresem, efektywności osobistej, zarządzania czasem, asertywności oraz budowania własnej marki w zakresie wystąpień publicznych i autoprezentacji. Jako asesor prowadzi projekty z zakresu Assessment i Development Center. Szkoli z zakresu skutecznych rekrutacji, prowadzenia projektów AC/DC i realizacji szkoleń w organizacji.

Szkolenia o podobnej tematyce