16 Godzin, 2 Dni

grupa max. 15

Experience Marketing (EX) Marketing doświadczeń, czyli jak być bliżej nabywcy?

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • - Wzrost wiedzy w zakresie marketingu doznań, jego istoty i poszczególnych typów doświadczeń wykorzystywanych podczas kreowania działań marketingowych
  - Nabycie wiedzy w obszarze budowania strategii marketingowej wg koncepcji marketingu doświadczeń
  - Rozwój umiejętności i kompetencji w zakresie tworzenia doświadczenia wg koncepcji experiential marketingu
  - Inspiracja

 • Koncepcja marketingu doświadczeń jest strategią nowoczesnego marketingu, zawiera wskazówki, jak sprostać obecnym wyzwaniom rynku i oczekiwaniom konsumentów, klientów i może być stosowana zarówno na rynku B2C, jak i B2B. Jakie są obecnie trendy w obszarze marketingu doznań, zwanego także experiential lub experience marketingiem? Warsztat zawiera odpowiedzi na te pytania i wiele innych oraz praktyczne informacje uwzględniające elementy psychologii marketingu i biznesu.

  Kierownik i autorka programu: Katarzyna Ładniak-Grońska
  EXPERIENCE MARKETING (EM), CZYLI JAK BYĆ BLIŻEJ NABYWCY?

  Program szczegółowy

  I. Marketing doświadczeń - podstawy koncepcji
  - Jak powstał marketing doświadczeń?
  - Definicje i specyfika
  - Trendy rynkowe warunkujące powstanie marketingu doświadczeń
  - Hierarchia potrzeb i poziomy doświadczeń klienta
  - Koncepcja punktów styczności (toutch points) w służbie marketingu doznań
  II. Obszary experiential marketingu. Podejście modułowe wg B. H. Schmitta
  1. Moduł sensoryczny
  - Istota i rodzaje marketingu sensorycznego
  - Jakie korzyści daje stosowanie marketingu zmysłowego?
  - Rodzaje marketingu sensorycznego i przykłady
  2. Obszar emocji
  - Kiedy ten rodzaj marketingu jest skuteczny?
  - Zarządzanie emocjami oparte na autentyczności wg Pine i Gilmore
  - Przykłady działań i studia przypadków
  3. Moduł intelektualny
  - Kiedy stosować ten rodzaj marketingu?
  - Przepis na udaną kampanię w obszarze intelektu
  - Studia przypadków
  4. Obszar zachowań
  - Istota i cechy działań w sferze zachowań
  - Przykłady kampanii i działań
  5. Moduł relacyjny
  - Istota i psychologia działań w obszarze relacji
  - Wykorzystanie nowych mediów w tworzeniu społeczności
  - Przykłady
  III. Koncepcje i strategia projektowania doświadczenia
  - Narzędzia i pytania pomocne w tworzeniu strategii zarządzania doświadczeniem
  - Model Odwróconego Myślenia
  - Doświadczenia a wartości marek i grupa docelowa
  - Etapy doświadczenia wg Shaw, Ivens
  - Inne koncepcje tworzenia wartościowych doświadczeń
  - Inscenizowanie doświadczeń Pine, Gilmore
  - Zarządzanie doświadczeniem klienta
  - E-doświadczenia

 • Na koniec kursu otrzymują Państwo certyfikat IBD Business School (w języku polskim oraz angielskim). Istnieje też możliwość odpłatnego uzyskania certyfikatu International Education Society. Jest to międzynarodowy certyfikat akceptowany na całym świecie. IES wydała dotąd ponad 51.000 międzynarodowych certyfikatów, z których ich posiadacze skorzystali nie tylko w krajach europejskich, ale także w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii, Afryce i Azji. Koszt certyfikatu IES - 400 zł.

 • - Doświadczenie w zakresie sensoryki
  - Ćwiczenia, w tym zadania grupowe wykorzystujące aktywne, nowoczesne metody nauki, elementy ABIs (art based initiatives) itp.
  - Przykłady i studia przypadków
  - Spotkanie on-line
  - Mini prezentacja/ wykład
  - Test i quizy przeprowadzone w nieoceniającej atmosferze
  - Preworki w formie artykułu do przeczytania przed zajęciami
  - Materiały filmowe, wizualne, dźwiękowe i inne

 • Program dla kadry menedżerskiej wyższego i średniego szczebla (minimum 6 lat doświadczenia zawodowego), a w szczególności dla:

  - przedsiębiorców, właścicieli firm i dyrektorów odpowiedzialnych za strategie oraz chcących zwiększyć efektywność działań marketingowych w zakresie nowoczesnego marketingu
  - kerowników marek i produktów odpowiedzialnych za kreowanie nowych produktów (Product Manager, Brand Manager itp.)
  - menedżerów i specjalistów ds. komunikacji marketingowej współpracujących z Product i Brand Managerami
  - dyrektorów, specjalistów i menedżerów ds. marketingu, sprzedaży oraz PR
  - menedżerów i specjalistów z obszaru sprzedaży, pragnących poznać nowoczesne koncepcje markeitingowe w zakresie obsługi klienta
  - pracowników agencji reklamowych
  - osób współpracujących z marketingiem i chcących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności z zakresu nowoczesnego
  marketingu
  - wszystkich pragnących poznać koncepcję experiential marketingu

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Katarzyna Ładniak-Grońska - Psycholog i ekonomista, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Handlowej, profesjonalny trener biznesu z dużym doświadczeniem. Łączy wiedzę marketingową z podejściem psychologicznym i gruntowną wiedzą ekonomiczną.

prof. Jan Nowak - Doktor w zakresie nauk o organizacji i zarządzaniu (Uniwersytet Warszawski), dyrektor programów MBA w IBD Business School. Były profesor zwyczajny Uniwersytetu Nowego Brunszwiku w Kanadzie, Uniwersytetu Południowego Pacyfiku na Fidżi oraz Uniwersytetu Europy Środkowej w Budapeszcie.

Szkolenia o podobnej tematyce