0 Godzin, 0 Dni

Executive MBA

więcej terminów () mniej terminów
 • Uzyskanie profesjonalnych kwalifikacji menedżerskich niezbędnych do skutecznego zarządzania w warunkach gospodarki rynkowej, rozwiązywania problemów strategicznych i poruszania się po rynkach globalnych.

 • Program realizowany w Lubelskiej Szkole Biznesu jest zgodny z programem prowadzonym przez WSPiZ w Warszawie. Program obejmuje 520 godzin zajęć, w tym 16 obowiązkowych modułów tematycznych, moduły tematyczne do wyboru oraz obowiązkowe seminarium związane z przygotowaniem projektu. Zawartość całego programu stanowi kompendium wiedzy i umiejętności niezbędnych współczesnemu menedżerowi.

  Semestr I i II – Przedmioty obowiązkowe (360 godzin)

  1. Zajęcia integracyjne
  2. Ekonomia menedżerska
  3. Podstawy zarządzania
  4. Rachunkowość finansowa i zarządcza
  5. Metody ilościowe w zarządzaniu
  6. Zachowania organizacyjne
  7. Marketing
  8. Prawo cywilne i handlowe
  9. Finanse przedsiębiorstwa
  10. Zarządzanie strategiczne
  11. Systemy wspomagania decyzji
  12. Strategie e-biznesu
  13. Zarządzanie zasobami ludzkimi
  14. Negocjacje
  15. Symulacyjna gra menedżerska
  16. Integracja gospodarcza
  17. Projekt doradczy

  Semestr III – Przedmioty uzupełniające z częściowym wyborem (160 godzin)

  1. Innowacje i przedsiębiorczość
  2. Prawo pracy
  3. Komunikacja w organizacji
  4. Public relations
  5. Zarządzanie kryzysowe
  6. Controlling
  7. Projektowanie organizacji
  8. Przywództwo
  9. Etyka biznesu
  10. Zarządzanie jakością
  11. Zarządzanie projektowe

  Łączna ilość godzin: 520

Monika Straszyńska

Szkolenia o podobnej tematyce