720 Godzin, 0 Dni

Executive MBA

więcej terminów () mniej terminów
 • Executive MBA to dwuletnie, podyplomowe studia realizowane w języku angielskim, w trybie weekendowym. Program studiów EMBA został zaprojektowany z myślą o potrzebach wyższej i średniej kadry menedżerskiej. Warunkiem uczestnictwa w programie EMBA jest tytuł magistra lub licencjata oraz udokumentowany staż zawodowy.

  Tryb studiów: zaoczny

  Język wykładowy: angielski

  Liczba godzin zajęć: ok. 720 godzin, zajęcia odbywają się w blokach programowych.  TRWA REKRUTACJA

  termin składania dokumentów:

  1 października 2014  rozmowa kwalifikacyjna:

  29 września- 3 października 2014  egzamin z j. angielskiego i test typu GMAT:

  4 października 2014  ogłoszenie wyników rekrutacji:

  7 października 2014

 • miedzynarodowa akredytacja EPAS nadawana przez EFMD

 • W Szkole stosowane są nowoczesne interaktywne metody nauczania takie jak na przykład studium przypadku (Case Study) - zajęcia typu dyskusyjnego, symulacje komputerowe, laboratorium menedżerskie , warsztaty menedżerskie, czy też wirtualne grupy dyskusyjne. Szczególny nacisk jest położony na aktywne uczestnictwo studenta w zajęciach. Wykłady w każdym bloku programowym prowadzone są przez goszczących w naszej szkole zachodnich wykładowców. Polscy eksperci z międzynarodowych przedsiębiorstw prowadzą zajęcia praktyczne i kierują realizacją przydzielonych studentom zadań.

  Program rozwoju potencjału osobistego.

  W ramach bloku HRM nie tylko uczymy jak zarządzać ludźmi w

  organizacjach, ale także rozwijamy umiejętności interpersonalne naszych słuchaczy

 • Program skierowany jest do absolwentów studiów magisterskich posiadających najmniej 3 lat doświadczeń zawodowych. Udokumentowanie doświadczeń zawodowych odbywa się poprzez przedstawienie świadectw pracy lub zaświadczeń od pracodawcy zawierających w szczególności dane o formie zatrudnienia, okresie i wymiarze czasu pracy.

Kadrę profesorską stanowią najwyższej klasy specjaliści. Udział wykładowców partnerskich uczelni zagranicznych wynosi około 50%. Po stronie wykładowców polskich silny nacisk kładziony jest także na udział w zajęciach praktyków (do 30% zajęć) z renomowanych firm takich jak m.in.: Accenture, Centertel, Deloitte, Hay Group, Hewitt, KPMG Oracle, PricewaterhouseCoopers, Procter & Gamble, SAP.

Szkolenia o podobnej tematyce