13 Godzin, 2 Dni

grupa max. 8

EXCEL w Logistyce. Wykorzystanie Arkusza Kalkulacyjnego do Optymalizacji Procesów Logistycznych.

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • - przygotowanie specjalistów potrafiących zastosować w praktyce metody klasyfikacji, prognozowania popytu, uzupełniania zapasów, planowania zakupów,
  - nabycie wiedzy i umiejętności optymalizacji procesów w obszarze zaopatrzenia, zakupów,
  - zdobycie umiejętności poprawy dostępności produktów przy optymalnym poziomie zapasów,
  - monitorowanie kosztów, ustalonych celów jakościowych i ilościowych osiąganych przez dostawców oraz dostawców usług.

  Korzyści ze szkolenia:
  - poprawa dostępności towarów i wyrobów gotowych,
  - zmniejszenie wartości oraz wielkości zapasów,
  - zwiększenie dostępnej powierzchni magazynowych,
  - poprawa trafności prognoz,
  - optymalizacja „port folio” produktów w przedsiębiorstwie,
  - poprawa zarządzania kosztami i ich bieżące monitorowanie,
  - ciągła kontrola realizacji celów oraz wartości wskaźników KPI.

 • 1. Zarządzanie Zapasami w Łańcuchu Dostaw – istota, podstawowe zagadnienia.

  2. Procesowe podejście do zarządzania zapasami.

  3. Sposoby klasyfikacji zapasów.
  - Metoda Pareto – rożne kombinacje, praktyczne zastosowanie.
  - Metoda XYZ, 123, CVA.
  - Zastosowanie MS Excel w klasyfikacji asortymentów.

  4. Elementy kosztowe w zarządzaniu zapasami.
  - Praktyczne metody określania kosztów gromadzenia oraz utrzymywania zapasów.
  - Prognozowanie i monitorowanie kosztów towarzyszących nabywaniu i dostarczaniu towarów.

  5. Elementy prognozowania sprzedaży.
  - Etapy procesu prognozowania.
  - Zbieranie oraz metody obróbki danych wykorzystywanych do budowy prognozy.
  - Zastosowanie metod statystycznych w procesie prognozowania (w tym budowanie modeli prognostycznychSkontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniez zastosowaniem MS Excel).
  - Uwzględnianie w prognozowaniu czynników dodatkowych (marketing, promocje).
  - Praktyczne aspekty budowania procesu prognozowania w przedsiębiorstwie (Plan S&OP).

  6. Poziom Obsługi Klienta.
  - Relacje Trade-Off w łańcuchu dostaw.
  - Ustalanie strategii łańcucha dostaw.
  - Mierniki oraz sposoby określania poziomu obsługi klienta.

  7. Zapas Zabezpieczający.
  - Zmiennie wpływające na wielkość zapasu bezpieczeństwa oraz sposoby ich pomiaru.
  - Praktyczne aspekty określenie zapasu bezpieczeństwa.
  - Zastosowanie MS Excel w szacowaniu zapasów bezpieczeństwa.

  8. Modele systemów uzupełniania zapasów.
  - Klasyczne metody uzupełniania zapasu oparte na przeglądzie okresowym, zapasie minimalnym.
  - Praktyczne aspekty określania zapasów minimalnych i maksymalnych (min-max).
  - Zarządzanie buforem w oparciu o Teorię Ograniczeń.

  9. Koncepcje strategiczne i taktyczne związane z zarządzaniem zapasami.
  - Zapasy konsygnacyjne – istotne założenia, jak wdrożyć.
  - Open To Buy.
  - VMI.
  - CPFR.

  10. Mierniki oceny zapasów.
  - Wskaźniki i mierniki oceniające skuteczność zarządzania zapasami (KPI).
  - Organizacja procesu raportowania w przedsiębiorstwie.
  - Benchmarking wskaźników.

  11. Systemy informatyczne wspierające zarządzanie zapasami oraz prognozowanie.
  - Dane niezbędne do rejestrowania w celu skutecznego raportowania zarządzania zapasami.
  - Ocena funkcjonalności systemów informatycznych wspierających podejmowanie decyzji o uzupełnianiu zapasów oraz raportowanie.
  - Przegląd narzędzi informatycznych wspierających zarządzanie zapasami oraz prognozowanie.

  12. Wykorzystywanie danych z różnych źródeł.
  - Pozyskiwanie danych pierwotnych. Import i inne sposoby pobierania danych, np.: z plików zamkniętych jpg, PDF.
  - Korzystanie z danych publikowanych w Internecie.
  - Standaryzacja zgromadzonych danych, zmiana typu danych, operacje na datach.

  13. Analizowanie transakcji, sporządzanie raportów i skuteczna prezentacja wyników.
  - Pulpity menedżerskie i raporty. Definiowanie przekazu, harmonogramy aktualizacji.
  - Projektowanie efektywnego modelu danych. Praca z tabelami.
  - Wykresy w EXCEL-u. Tabele i wykresy przestawne. Wykresy przebiegu w czasie.
  - Inne techniki wizualizacji: dynamiczne etykiety, wykresy w komórkach, Formatowanie warunkowe.

  Wykorzystanie oraz zastosowanie arkusza kalkulacyjnego Excel do:
  - zarządzania zapasami (symulacje, case’y obliczeniowe, analiza przypadków)
  - planowania i kontroli kosztów (nietypowe źródła danych, wielowymiarowe kryteria stawek transportowych)
  - skutecznego argumentowania i prezentowania danych

  Serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie szkoleń dofinansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Bezpłatnie pomożemy w dopełnieniu wszelkich formalności związanych z dofinansowaniem i złożeniem wniosku!

  Szkolenia zamknięte dla grup już od 5 osób – jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt.

 • Zaświadczenie ukończenia szkolenia wraz z programem.

 • wykłady, ćwiczenia, analiza przypadków, symulacje obliczeniowe, metody automatyzacji raportów i obliczeń, ćwiczenia grupowe z zastosowaniem burzy mózgów, gra symulacyjna – uzupełnianie zapasów.

 • - kadra wyższego i średniego szczebla zarządzająca dystrybucją wyrobów gotowych,
  - planiści zapasów, zakupów (surowców, komponentów, towarów, wyrobów),
  - pracownicy działów zaopatrzenia, zakupów, logistyki oraz controllingu.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb

 • Szkolenia zamknięte dla grup już od 5 osób - jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt. Szkolenie zamknięte może zostać przeprowadzone dla dowolnej grupy pracowników Państwa Firmy (grupy szkoleniowe już od 5 osób!). Cena szkolenia zostanie uzgodniona indywidualnie. Cena szkolenia będzie zawierać przygotowanie i dostosowanie programu do Państwa potrzeb, przygotowanie i wysłanie materiałów szkoleniowych z długopisami, zaświadczeń odbycia szkolenia, realizację szkolenia przez trenera. Szkolenie może zostać zrealizowane w dowolnie wybranym przez Państwa miejscu. Zapewniamy: - wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, - materiały szkoleniowe (w segregatorze, długopis), - możliwość konsultacji w trakcie i po szkoleniu, - zaświadczenie ukończenia szkolenia,

Ryszard Petrykowski.

Praktyk, konsultant. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w logistyce. Pracował w firmach handlowych, tworząc analizy bezpośredniej dochodowości (DDP), analizy asortymentu, koordynował technologię i standardy obsługi zamówień oraz pracy magazynu. W firmach PACK-PLAST (obecnie Sarantis), a następnie WURTH i COMPLEX odpowiadał za procesy zakupów, zaopatrzenia, gospodarkę magazynową i obsługę zamówień Klientów.

Jako dyrektor Logistyki i Zakupów odpowiadał za tworzenie i realizację strategii działania firmy. Konsultant, trener z wieloletnim doświadczeniem. Wspomaga realizacje strategii poprzez wdrożenia BSC, wyznaczanie kluczowych wskaźników efektywności, szkolenia z umiejętności projektowego podejścia do wprowadzania zmian związanych z realizacja celów długoterminowych firmy.

Posiada certyfikat Zarządzania Projektami oraz Zarządzania Zmianą. Jest od wielu lat członkiem Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki (PSML). Pełnił w tej organizacji funkcję Prezesa a także Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Szkolenia o podobnej tematyce