24 Godzin, 6 Dni

Excel - podstawy

330,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • Szkolenie skierowane do osób pragnących poznać program Excel w stopniu umożliwiającym swobodne posługiwanie się nim w celach prywatnych lub zawodowych.

 • 1. Praca z programem Excel:
  - jak poruszać się po skoroszycie,
  - jak poruszać się po arkuszu,
  - wprowadzanie danych,
  - zmiana i poprawianie danych,
  - dostosowywanie Excela do własnych potrzeb.

  2. Posługiwanie się skoroszytem:
  - wyświetlanie podglądu wydruku i dodatkowe modyfikacje,
  - zmiana wyrównania i zawijania tekstu w komórkach,
  - drukowanie skoroszytu,
  - dodawanie rysunku do arkusza.

  3. Pisanie formuł:
  - otwieranie istniejącego skoroszytu za pomocą właściwości pliku,
  - przygotowanie arkusza do wprowadzenia formuł
  - wprowadzenie formuł obliczeniowych.

  4. Formatowanir arkusza:
  - formatowanie komórek w celu uzyskania profesjonalnego wyglądu arkusza,
  - korzystanie ze stylów,
  - formatowanie liczb,
  - tworzenie niestandardowych nagłówków i stopek,
  - zmiana marginesów na stronie,
  - zapisywanie arkusza jako szablonu
  - edycja szablonu.

  5. Konsolidowanie list danych:
  - otwieranie grupy skoroszytów,
  - przeglądanie i rozmieszczanie okien skoroszytów,
  - łączenie danych przechowywanych w grupie skoroszytów,
  - tworzenie podsumowania i wykresu.

  6. Filtrowanie i wyszukiwanie danych:
  - znajdowanie zbioru rekordów za pomocą filtrowania,
  - przeliczanie wartości w przefiltrowanych zbiorach rekordów,
  - korygowanie planowanych danych.

  7. Sortowanie i podsumowywanie danych:
  - sortowanie listy danych,
  - podsumowywanie danych za pomocą sum pośrednich,
  - korzystanie z konspektu,
  - przygotowywanie prezentacji listy danych.

  8. Tworzenie makra w skoroszycie.

 • Wydajemy certyfikat zgodny z MEN

 • 330 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Szkolenia o podobnej tematyce