12 Godzin, 2 Dni

Excel oraz Visual Basic w analizie finansowej firmy

więcej terminów () mniej terminów
 • Serdecznie zapraszamy na dwudniowe praktyczne warsztaty intensywnych zajęć, podczas których dowiedzą się Państwo:  Jak budować moduł sprzedaży?

  Jakie zastosowanie i właściwości mają formanty?

  Jak sprawnie posługiwać się paskiem przewijania powiązanym z dynamicznie zmieniającym się wykresem?

  Jak wyszukiwać rozwiązania na dynamicznym wykresie?

  Jak wykorzystać elementy składowe formularza użytkownika?

  Jak budować moduł generowania nowych inwestycji?

  Jak wyliczać prognozy sprzedaży?

  Jak określić poziom gotówki na podstawie analizy danych historycznych?

 • PODSTAWY JĘZYKA VISUAL BASIC - wsparcie w procesie wizualnego przedstawiania i czytania danych liczbowych i wyników.

  Gdzie znajduje się kod języka Visual Basic?
  Edytor Visual Basic.
  Jak stosować okna edytora?
  Czym są okna właściwości i jak je stosować?
  Okna modułów i formularzy użytkownika.
  Makra - wykorzystanie i nagrywanie.
  Jak edytować kod makra?
  Jakie zastosowanie i właściwości mają formanty?

  TRZY ZESTAWY ĆWICZEŃ - wprowadzenie do korzystania z narzędzi visual basic.

  Ćwiczenie I - nabycie umiejętności:

  kopiowania wartości,
  używania pasków przewijania i określenia ich właściwości,
  automatycznego nagrywania makra,
  edycji kodu makra na potrzeby użytkownika.

  Ćwiczenie II - nabycie umiejętności:

  poszukiwania maximum ze zbioru wartości,
  sprawnego posługiwania się paskiem przewijania powiązanym z dynamicznie zmieniającym się wykresem,
  wyszukiwania rozwiązania na dynamicznym wykresie.

  Ćwiczenie III - nabycie umiejętności:

  budowy formularza użytkownika,
  wprowadzania danych za pomocą formularzy,
  komunikowania formularzy z arkuszem Excela,
  wykorzystania elementów składowych formularza użytkownika (pola tekstowe, listy, pola kombi, pola wyboru, przyciski opcji, pokrętła),
  stosowania formularzy użytkownika jako okien dialogowych.
  Gotowy model analizy finansowej firmy jest wieloarkuszowym modelem Excela. Każde, po sobie następujące ćwiczenie, dobudowuje w ramach modelu jego kolejny arkusz, tworząc moduły: bilansu, rachunku zysków i strat, przepływów pieniężnych, prognozowania sprzedaży, wprowadzenia nowych inwestycji, obliczania amortyzacji oraz moduł analizy modelu, pozwalający, z pozycji jednego arkusza, na wielowymiarowe modelowanie podstawowych sprawozdań finansowych firmy.

  MODEL ARKUSZA BILANSU.

  Jak zbudować arkusz odzwierciedlający układ bilansu?
  Jak zbudować moduł prognozowania majątku trwałego?
  Jak wprowadzić amortyzację z użyciem funkcji Excela?
  Wprowadzenie do modułu pasków przewijania i przycisków wyboru w celu płynnej zmiany okresu amortyzacji i metody amortyzacji.
  Jak zbudować model generowania nowych inwestycji?
  Użycie formantów (opcje wyboru) – sterowanie włączaniem nowego majątku do prognozy bilansu.
  Wykorzystanie funkcji ,,JEŻELI ‘’ i formatowania warunkowego.
  Powiązanie modułu nowych inwestycji z modułem liczenia amortyzacji.
  Moduł należności. Wprowadzenie formantów umożliwiających płynne modelowanie udziału sprzedaży kredytowej w sprzedaży ogółem oraz długości cyklu rozliczeniowego należności.
  Jak budować powiązania z arkuszem rachunku wyników?

  MODEL ARKUSZA RACHUNKU WYNIKÓW.

  Jak tworzy się arkusz odzwierciedlający układ rachunku wyników?
  Jak buduje się moduł sprzedaży?
  Jak prognozować poziom sprzedaży na podstawie obserwowanego trendu na bazie danych historycznych?
  Podstawy analizy trendów.
  Wprowadzenie na arkusz modułu sprzedaży przycisków opcji, pozwalających wybrać jeden z trzech typów trendu: -liniowy, -wykładniczy, -określony przez użytkownika.
  Jak wyliczyć prognozy sprzedaży?
  W jaki sposób prognozować poszczególne koszty w funkcji odsetka od sprzedaży?
  Jak dokonać wyboru kluczowych parametrów, których wpływ na poziom sprzedaży jest znaczący?
  Budowa formantów umożliwiających dynamiczną zmianę powyższych parametrów.
  Jak używać pasków przewijania, klawiszy wyboru opcji?

  MODEL ARKUSZA PRZEPŁYWÓW GOTÓWKOWYCH.

  W jaki sposób, bazując na bilansie i rachunku wyników, zbudować automatycznie arkusz generujący przepływy gotówkowe?
  Budowa powiązań arkusza przepływów gotówkowych z arkuszami bilansu i rachunku wyników.
  Jak określić, na podstawie analizy danych historycznych, poziom gotówki niezbędnej w przedsiębiorstwie?
  Jak wbudować dynamiczny wykres obrazujący nadwyżkę lub niedobór gotówki?

  MODEL ARKUSZA ANALIZA MODELU.

  Jakie są możliwości i zastosowanie arkusza?
  Analiza modelu a analiza wrażliwości modelu finansowego.
  Jakie są zasady wyboru kluczowych parametrów modelu?
  Jak umieszczać kluczowe parametry na arkuszu?
  Jak właściwie używać elementów sterujących - paski przewijania, przyciski opcji?
  Ustalanie zakresu zmian parametrów, ustawienie właściwości elementów sterujących.
  Jak dokonać wizualizacji otrzymanych wyników?
  Jak umieszczać na arkuszu dynamiczne wykresy?
  Jak zbudować wykres, który wyświetla kategorię finansową (np. zysk netto) dowolnie wybraną przez użytkownika?
  Budowa powiązań parametrów i elementów sterujących z dynamicznie zmieniającym się wykresem.
  Analiza sprawozdań finansowych na podstawie obserwacji dynamicznego wykresu.

  PRZYKŁAD ARKUSZA MODUŁU ANALIZA MODELU.

  *Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, programów konferencji, kursów i seminariów zawartych w ofercie Langas Group w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora zabronione.

 • certyfikat ukończenia szkolenia

 • Osoby biorące udział w szkoleniu powinny posiadać podstawową wiedzę z zakresu arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel.  By zapewnić Państwu możliwość przeprowadzenia praktycznej analizy finansowej firmy w Excelu przygotowaliśmy:  Liczne case study i przykłady, które będą omawiane na forum.

  Zrozumiałe przekazanie złożonych zagadnień.

  Nowoczesne, interaktywne metody nauki przy aktywnym zaangażowaniu uczestników.

  Możliwość przedstawienia własnych niejasności związanych z analizą finansową firmy w Excelu. • Managerowie

  Dyrektorzy Finansowi

  Analitycy Kredytowi

  Inne osoby zajmujące się finansami przedsiębiorstw

Marek Zduńczyk

Ekspert, absolwent programu MBA European University. Ukończył podyplomowe studium rachunkowości oraz Politechnikę Świętokrzyską. Specjalizuje się w zastosowaniach Excela w modelowaniu finansowym i zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Autor szeregu szkoleń z dziedziny wykorzystania arkusza kalkulacyjnego Excel w analizach finansowych przedsiębiorstw oraz projektach inwestycyjnych. Autor aplikacji zawierających moduły budżetowania i zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa. Właściciel firmy doradczej w zakresie finansowania projektów inwestycyjnych i opieki finansowej nad firmą.

Dotychczasowe doświadczenia zawodowe obejmują pracę dla Casinos Poland oraz Casino Planet UAB (Wilno, Litwa), gdzie pełnił funkcję Głównego Specjalisty ds. finansowych oraz Członka Zarządu oraz stanowisko Dyrektora w firmie konsultingowej Access.

Szkolenia o podobnej tematyce