13 Godzin, 2 Dni

Ewaluacja szkoleń narzędzia do oceny i efektywności szkoleń

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem szkolenia jest nabycie przez Uczestników wiedzy i umiejętności niezbędnych do monitorowania efektywności działań rozwojowych w organizacji.

  Celem szczegółowym szkolenia jest:
  • poznanie kluczowych pojęć stosowanych w procesie ewaluacji;
  • poznanie modeli ewaluacji;
  • poznanie poziomów oceny szkoleń i projektów rozwojowych;
  • poznanie narzędzi ewaluacji stosowanych na każdym poziomie dokonywanej oceny;
  • poznanie zasad tworzenia raportu z realizacji działań ewaluacyjnych oraz rekomendacji dla organizacji;
  • doskonalenie umiejętności oceny projektu przed przystąpieniem do realizacji;
  • doskonalenie umiejętności konstruowania i stosowania arkuszy ewaluacyjnych;
  • doskonalenie umiejętności wykorzystywania narzędzi ewaluacji w codziennej pracy podczas realizacji projektów rozwojowych;
  • przećwiczenie umiejętności sporządzania i prezentacji raportów poprojektowych;
  • doskonalenie umiejętności wykorzystywania wyników ewaluacji do budowania dalszych działań rozwojowych w organizacji;
  • autodiagnoza obszarów rozwojowych w zakresie efektywnego wykorzystywania narzędzi ewaluacyjnych;
  • identyfikacja atutów i rezerw w obszarze kompleksowej ewaluacji projektów rozwojowych na czterech poziomach ewaluacji.

  Po ukończeniu szkolenia Uczestnicy będą potrafili procesowo pracować z organizacjami. Będą znali metodykę mierzenia efektywności działań rozwojowych, będą potrafili monitorować zmiany zachodzące wewnątrz organizacji oraz na bazie uzyskiwanych wyników projektować kolejne działania rozwojowe.

 • 1. Labirynt ewaluacji – wokół definicji:
  • Ewaluacja – co tak naprawdę to oznacza?
  • Ewaluacja, a walidacja.
  • Schemat procesu ewaluacji.
  • Cele ewaluacji.
  • Jak i po co prowadzić ewaluację? – korzyści dla organizacji.

  2. Modele ewaluacji:
  • Model ewaluacji Kirkpatricka.
  • Model Phillipsa
  • Zrównoważona karta wyników Nortona i Kaplana
  • Identyfikacja potrzeb, a ewaluacja

  3. Narzędziownia ewaluatora:
  • Narzędzia ewaluacji wykorzystywane na wszystkich 4 poziomach ,
  • Metody badawcze wykorzystywane w procesie ewaluacji projektów rozwojowych.
  • Ankieta ewaluacyjna – rola i analiza.
  • Wywiad, narzędzie w rękach ewaluatora.
  • Rola testów w procesie ewaluacji.
  • Sesje fokusowe.
  • Obserwacja, kiedy jest zasadna i co wnosi do procesu ewaluacji?

  4. Wskaźniki w ewaluacji szkoleń i działań rozwojowych:
  • Wskaźnik BCR jak liczyć i jak interpretować
  • Wskaźnik ROI.
  • Inne wskaźniki.
  • Prognozowanie – oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji.
  • Benchmarki w działaniach rozwojowych.

  5. Wdrożenie modelu ROI w organizacji:
  • Strategia organizacji a zarządzanie szkoleniami.
  • Cele biznesowe a cele działań rozwojowych.
  • Przygotowanie narzędzi i procedur.
  • Praktyczna realizacja modelu ROI.
  • Polityka wsparcia i komunikacji.
  • Analiza i interpretacja danych.
  • Struktura i zasady raportowania.
  • Kiedy obliczać finansowe rezultaty programów szkoleniowych?

  6. Koszty i korzyści programów rozwoju zasobów ludzkich:
  • Koszty wdrożenia.
  • Wykorzystanie analizy użyteczności.
  • Zastosowanie analizy progu rentowności.
  • Analiza inwestycji w talenty.
  • Analiza kosztów i korzyści programów WLB (Work- Life Balance) w organizacji.
  • Postawy i zaangażowanie pracowników a wynik finansowy organizacji.

 • certyfikat Akademii Biznesu MDDP

 • Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową z dużym zaangażowaniem uczestników szkolenia i wykorzystaniem case study. Zastosowanie technik interakcyjnych i interaktywnych stwarza optymalne warunki dla rozwinięcia w uczestnikach zaangażowania, pozwala na szybkie przyswojenie niezbędnych informacji i umiejętności. Każdy z uczestników opracowuje narzędzia ewaluacyjne mające praktyczne zastosowanie w jego codziennej rzeczywistości biznesowej.

 • Szkolenie skierowane jest do pracowników działów szkoleń, działów personalnych, osób odpowiedzialnych za koordynację i ocenę szkoleń w organizacji, jak również dla pracowników, którzy w codziennej pracy badają lub też zamierzają badać efekty prowadzonych w organizacji działań rozwojowych. Szkolenie jest również niepowtarzalną okazją do wymiany doświadczeń z przedstawicielami wiodących polskich i międzynarodowych organizacji.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Szkolenia o podobnej tematyce