7 Godzin, 1 Dni

grupa max. 14

ETYKIETA I PROTOKÓŁ DYPLOMATYCZNY w biznesie oraz administracji publicznej - Human Skills

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Uczestnicy nabędą wiedzę o:
  Zasadach protokołu dyplomatycznego oraz etykiety w biznesie i administracji publicznej.
  Efektywnej komunikacji międzykulturowej.
  Zasadach obowiązujących w trakcie spotkań z gośćmi krajowymi i zagranicznymi.
  Specyfice obsługi międzynarodowych kontrahentów.
  Uczestnicy nabędą umiejętności:
  Zjednywania partnerów biznesowych.
  Wykazywania w kontaktach biznesowych kultury osobistej i profesjonalnej postawy przy jednoczesnym poczuciu swobody i pewności siebie.
  Kreowania wizerunku profesjonalisty.
  Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:
  Autoprezentacją.
  Budowaniem relacji biznesowych.

 • 09:30 – 09:45 Rozpoczęcie, omówienie celów szkolenia oraz potrzeb uczestników.

  09:45 – 10:30 Moduł I. SAVOIR-VIVRE W BIZNESIE Z ELEMENTAMI WIZERUNKU

  Zasada precedencji – pierwszeństwo w różnych miejscach i sytuacjach
  Przedstawianie się i tytułowanie
  Zachowanie i postawa w trakcie rozmowy
  – właściwa gestykulacja, mimika, kontakt wzrokowy
  – faux pas w komunikacji werbalnej i niewerbalnej
  Reguła prawej strony
  Reguły zajmowania miejsc
  Zasady wymieniania wizytówek
  Podróże samochodem – hierarchia miejsc
  Trudne sytuacje na co dzień – jak nie popełniać faux pas
  Zasady netykiety
  10:30 – 10:40 Przerwa

  10:40 – 13:00 Moduły II – III

  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieModuł II. PRZYJĘCIA I ETYKIETA STOŁU

  Rodzaje przyjęć (śniadanie, obiad, przyjęcie bufetowe, cocktail, przyjęcie zasiadane, lampka wina)
  Zaproszenia
  Nakrycia do stołu oraz rodzaje kieliszków
  Kolejność dań
  Zasady rozsadzania przy stole
  Sposób jedzenia
  Mowa sztućców
  Najczęstsze faux-pas przy stole
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieModuł III. PROFESJONALNY WIZERUNEK

  Typy strojów odpowiednich do okazji i zasady ich doboru (formalny, nieformalny)
  Zasady damskiej i męskiej elegancji
  Złodzieje profesjonalnego wizerunku kobiet
  Najczęstsze błędy w wizerunku mężczyzny
  13:00 – 13:40 Przerwa obiadowa

  13:40 – 16:00 Moduły IV-VI

  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieModuł VI. PROTOKÓŁ I ETYKIETA W BIZNESIE

  Protokół dyplomatyczny, etykieta i savoir-vivre
  Spotkania z przedstawicielami różnych kultur – jak się zachować
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieModuł V. RÓŻNICE KULTUROWE

  Mowa ciała (gest, dystans interpersonalny, powitania, kontakt fizyczny i wzrokowy, faux pas w komunikacji werbalnej i niewerbalnej)
  Punktualność, religia, zwyczaje żywieniowe, podejście do kobiet, polityka
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieModuł VI. KORESPONDENCJA DYPLOMATYCZNA

  Pisma ceremonialne (listy uwierzytelniające, rekredencyjne, odwołujące, patenty, exequatur)
  Pisma okazjonalne (zaproszenia, posłania, gratulacje, kondolencje, podziękowania)
  Noty dyplomatyczne
  16:00 – 16:30 Podsumowanie i wypracowanie osobistej check – listy.

 • Dyplom

 • Szkolenie będzie prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning). Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach indywidualnych oraz grupowych poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym. Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera. Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch. Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

 • Adresaci Szkolenia:
  Osoby pracujące w administracji publicznej, samorządach oraz związane z biznesem.
  Osoby nastawione na współpracę i świadczenie usług w bezpośrednim kontakcie z innymi.
  Kadra kierownicza, menedżerowie, przedstawiciele handlowi.
  Osoby zainteresowane poszerzaniem wiedzy z zakresu savoir-vivre i protokołu dyplomatycznego.
  Osoby zainteresowane powyższą tematyką i rozwojem osobistym.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Dorota Szcześniak-Kosiorek

Szkolenia o podobnej tematyce