14 Godzin, 2 Dni

Etykieta i autoprezentacja w biznesie

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Przekazanie wiedzy dotyczącej zasad etykiety i autoprezentacji w biznesie.

 • Etykieta i autoprezentacja w biznesie

  1.Analiza zjawiska pierwszego wrażenia
  2.Wieloznaczność, funkcje i ważniejsze aspekty autoprezentacji, etykiety oraz wizerunku
  3.Wystąpienia publiczne – prezentacja pomysłu, przemówienie
  4.Autoprezentacja w wypowiedziach pisemnych
  5.Autoprezentacyjna funkcja sposobu mówienia i treści wypowiedzi
  6.Rozmowa z klientem – sytuacje sprzedaży
  7.Rozmowa kwalifikacyjna
  8.Ćwiczenia wybranych taktyk autoprezentacyjnych w negocjacjach
  9.Taktyki autoprezentacyjne
  - Ogólne zasady
  - Aranżacja przestrzeni i taktyki proksemiczne
  - Ubiór i „dodatki”
  - Mimika i kontakt wzrokowy
  - Postawa ciała
  - Kinezyka i gesty
  - Wystrój wnętrza, otoczenie i „dodatki”
  - Treść i sposób mówienia
  10.Etykieta wybranych sytuacji biznesu
  - Rytuały powitalne i pożegnalne
  - Przedstawianie się, przedstawianie innych
  - Rozmowa przez telefon
  - Zachowanie przy stole
  - Dyskusja publiczna
  11.Kody kulturowe w autoprezentacji i etykiecie
  - Etykieta posiłku
  - Negocjacje

  © Copyright dr Jan Franciszek Jacko

 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 • - ćwiczenia warsztatowe

  - prezentacja

  - mini wykład

  - ćwiczenia z kamerą

 • - kadra zarządzająca wyższego i średniego szczebla

  - osoby, które w swoich obowiązkach służbowych mają wystąpienia publiczne

  - managerowie

  - sprzedawcy

  - osoby zainteresowane tematyką

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

dr Jan Franciszek Jacko - Ekspert w dziedzinie autoprezentacji i wystąpień publicznych. Aktor, doświadczony praktyk i wieloletni trener komunikacji pozawerbalnej. Autor licznych programów treningowych w dziedzinie autoprezentacji, mowy ciała i erystyki. Realizuje szkolenia o charakterze intensywnego warsztatu mowy ciała w konkretnych sytuacjach związanych z biznesem. Prowadzi badania dotyczące, m.in. pozawerbalnych aspektów autoprezentacji, komunikacji międzykulturowej w biznesie, logiki praktycznej w zarządzaniu, etyki biznesu. Wyniki tych badań wykorzystuje w praktyce szkoleniowej, mającej na celu usprawnienie niewerbalnej komunikacji i ekspresji w różnych dziedzinach. Ekspert i trener Szkoły Umiejętności Menedżerskich. Więcej na http://www.asap.edu.pl/trenerzy/Dr_jan_franciszek_jacko

Szkolenia o podobnej tematyce