14 Godzin, 2 Dni

grupa max. 14

EMPLOYER BRANDING jak zbudować wiarygodną markę pracodawcy i zbudować profesjonalny wizerunek firmy - Human Skills

Trwa nabór First minute 1490 PLN 1 043,00 PLN + VAT
Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Uczestnicy nabędą wiedzę o:
  Dobrych i złych praktykach dotyczących wizerunku.
  Narzędziach analizy strategicznej.
  Uczestnicy nabędą umiejętności:
  Tworzenia strategicznych, kompleksowych koncepcji kształtowania wizerunku pracodawcy.
  Właściwej oceny działań konkurentów i wykorzystania tego benchmark’u do doskonalenia własnych aktywności wizerunkowych.
  Oceny skuteczności działań employer branding.
  Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:
  Tworzeniem profesjonalnego wizerunku firmy.
  Strategicznym myśleniem.

 • I DZIEŃ

  09:30 – 10:00 Rozpoczęcie szkolenia. Wstęp – omówienie celów szkolenia oraz potrzeb uczestników.

  10:00 – 11:00 Moduł I. JAK ZBUDOWAĆ WIARYGODNĄ MARKĘ PRACODAWCY

  Obszary działań employer branding.
  Strategiczne podejście do kształtowania wizerunku pracodawcy – kluczowe pytania.
  Podstawa wiarygodności marki pracodawcy – atrybuty emocjonalne.
  Ćwiczenie: określanie priorytetów dla działań employer branding.
  11:00 – 11:10 Przerwa

  11:10 – 13:00 Moduł II. ANALIZA STRATEGICZNA

  Analiza wizerunku wewnętrznego i zewnętrznego.
  Grupy docelowe.
  Ocena konkurencji.
  Ćwiczenie: analiza strategiczna organizacji.
  13:00 – 13:40 Przerwa na obiad

  13:40 – 15:10 Moduł III. POZYCJONOWANIE MARKI PRACODAWCY

  Określenie wartości marki pracodawcy dla pracowników (EVP) oraz funkcji marki pracodawcy.
  Marka pracodawcy – atrybuty funkcjonalne i emocjonalne.
  15:10 – 15:20 Przerwa

  15:20 – 16:10 Moduł III – c.d. POZYCJONOWANIE MARKI PRACODAWCY

  Budowanie wiarygodności marki pracodawcy – dostarczenie argumentów wspierających.
  Ćwiczenie: poszukiwanie argumentów wspierających.
  16:10 – 16:30 Podsumowanie pierwszego dnia szkolenia wraz z omówieniem najważniejszych kwestii. Uczestnicy tworzą osobiste check – listy poszkoleniowe.

  II DZIEŃ

  09:00 – 09:15 Przywitanie – kawa, herbata, napoje, słodkie przekąski, owoce.

  09:15 – 10:30 Moduł IV. EGZEKUCJA MARKI PRACODAWCY

  Narzędzia kształtowania wizerunku pracodwacy.
  Najczęściej popełniane błędy.
  10:30 – 10:40 Przerwa

  10:40 – 12:10 Moduł IV – c.d. EGZEKUCJA MARKI PRACODAWCY

  Podstawowe mierniki skuteczności działań employer branding.
  Ćwiczenie: ocena sposobu pozycjonowania i egzekucji wybranych marek pracodawców.
  Moduł V. EMPLOYER BRANDING W PROCESIE REKRUTACJI

  Działania wizerunkowe na poszczególnych etapach rekrutacji.
  12:10 – 12:50 Przerwa na obiad

  12:50 – 14:20 Moduł V – c.d. EMPLOYER BRANDING W PROCESIE REKRUTACJI

  Proces wprowadzenia do pracy czyli siła pierwszego wrażenia – dobre praktyki.
  Ćwiczenie: projektowanie skutecznego procesu wprowadzenia do pracy.
  Moduł VI. EMPLOYER BRANDING W INTERNECIE

  Siła strony korporacyjnej i elementy wizerunku pracodawcy.
  14:20 – 14:30 Przerwa

  14:30 – 15:30 Moduł VI – c.d. EMPLOYER BRANDING W INTERNECIE

  Zarządzania marką i wizerunkiem pracodawcy w wirtualnych sieciach społecznych – wytyczne.
  Jak to robią najlepsi? – przegląd najlepszych europejskich stron poświęconych karierze.
  15:30 – 16:00 Podsumowanie wraz z omówieniem najważniejszych kwestii. Uczestnicy tworzą osobiste check – listy poszkoleniowe.

 • Szkolenie będzie prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning). Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach indywidualnych oraz grupowych poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym. Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera. Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch. Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

 • Adresaci Szkolenia:
  Aktualni i przyszli pracownicy działów HR, PR i marketingu oraz firm rekrutacyjnych i doradczych.
  Osoby zainteresowane tematyką employer brandingu.

 • 1 490,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  przerwy kawowe
  wyżywienie

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu
  konsultacje do 30 dni po szkoleniu
  elementy integracyjne
  udostępnienie sali szkoleniowej

 • Do ustalenia

Iwona Firmanty

Założyciel firmy szkoleniowej Human Skills/ Trener/ Psycholog/ Certyfikowany Konsultant Extended DISC Od ponad dziesięciu lat prowadzi szkolenia dla biznesu i administracji publicznej. Specjalistka z zakresu szkoleń doskonalących kompetencje „miękkie” pracowników, działów personalnych oraz kadry zarządzającej. Szkoli z zakresu rozwoju kompetencji miękkich, mi.in z zakresu komunikacji interpersonalnej, rozwoju inteligencji emocjonalnej, technik radzenia sobie ze stresem, efektywności osobistej, zarządzania czasem, asertywności oraz budowania własnej marki w zakresie wystąpień publicznych i autoprezentacji. Jako asesor prowadzi projekty z zakresu Assessment i Development Center. Szkoli z zakresu skutecznych rekrutacji, prowadzenia projektów AC/DC i realizacji szkoleń w organizacji.

Szkolenia o podobnej tematyce