14 Godzin, 2 Dni

grupa max. 14

EKSPERT MA GŁOS - SZTUKA WYSTĄPIEŃ BIZNESOWYCH DLA KADRY MENEDŻERSKIEJ jak budować autorytet oraz pozycję eksperta poprzez słowo i jak prezentować w środowisku międzynarodowym

Trwa nabór 1 890,00 PLN + VAT
Trwa nabór First minute 1890 PLN 1 323,00 PLN + VAT
Trwa nabór First minute 1890 PLN 1 323,00 PLN + VAT
Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Uczestnicy nabędą wiedzę o:
  Komunikacji werbalnej i niewerbalnej.
  Znaczeniu słowa i potędze przekazu w biznesie.
  Czynnościach, które przekreślą każde wystąpienie.
  Obszarach kulturowo wrażliwych, jak i bezpiecznych, mających wpływ na odbiór mówcy.
  Technikach antystresowych.
  Uczestnicy nabędą umiejętności:
  Konstruowania swojej wypowiedzi w taki sposób, by osiągnąć zamierzony efekt, jakim jest przekazanie informacji i utrzymanie uwagi odbiorcy.
  Konstruowania skutecznych prezentacji.
  Redukcji napięcia przed wystąpieniem.
  Wydobywania charyzmy.
  Operowania głosem dla podkreślenia ważności wypowiedzi i utrzymania zainteresowania słuchaczy.
  Prezentowania zarówno przed kamerą, jak i bezpośrednio przed publicznością.
  Zwiększania swojej skuteczności w zakresie budowania i utrzymywania relacji.
  Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:
  Budowaniem autorytetu oraz wizerunku profesjonalisty.
  Autoprezentacją.

 • Moduł I. Wprowadzenie

  Czy wystąpienia publiczne to tylko wielka scena – rozróżnienie typów prezentacji.
  Wystąpienia perswazyjne, informacyjne, motywacyjne.
  Moduł II. Model 5K

  Komunikacja werbalna
  Komunikacja niewerbalna
  Kontent
  Katastrofa
  Kamera – Akcja
  Moduł III. Komunikacja werbalna

  Znaczenie głosu
  Mędrzec, wojownik, przyjaciel – wybór tonu głosu i konsekwencje wyboru
  Znaczenie tempa i rytmu wypowiedzi
  Kotwiczenie kluczowych informacji
  Łapacze uwagi – czyli przykuwanie uwagi rozmówcy
  Rola pytań retorycznych
  Użycie historii
  Moduł IV. Komunikacja niewerbalna.

  Mowa ciała mówcy
  Co odbiorca do mnie mówi
  Kontakt wzrokowy
  Pozycjonowanie odbiorcy – jak budować zaufanie i jak radzić sobie z trudną publicznością
  Ciało w stresie – metody rozpoznawania i redukcji napięcia
  Wsparcie techniczne – z prezentacją i bez
  Moduł V. Kontent

  Jak zbudować zapadające w pamięć wystąpienie – skuteczne modele wystąpień informacyjnych, motywacyjnych, perswazyjnych
  Moduł VI. Katastrofa

  Czego nigdy nie robić!
  Moduł VII. Kamera – Akcja

  Kiedy publiczność jest obecna, a kiedy nie. Jak zmieniać przekaz, by dostosować się do otoczenia.
  Moduł VIII. Praktyka i ćwiczenia – nagranie i feedback

 • Dyplom

 • Warsztaty, ćwiczenia, dyskusja

 • Adresaci Szkolenia:
  Menedżerowie, osoby zarządzające pracownikami, zespołem.
  Osoby prowadzące na co dzień prezentacje przed klientem wewnętrznym i zewnętrznym.
  Osoby prowadzące spotkania biznesowe.
  Specjaliści i pracownicy, którzy na co dzień nie prowadzą prezentacji, ale niektóre ich funkcje zawodowe mogą wymagać opanowanie sztuki autoprezentacji lub/i przeprowadzenia prezentacji.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • 1 890,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  przerwy kawowe
  wyżywienie

Iwona Firmanty

Założyciel firmy szkoleniowej Human Skills/ Trener/ Psycholog/ Certyfikowany Konsultant Extended DISC Od ponad dziesięciu lat prowadzi szkolenia dla biznesu i administracji publicznej. Specjalistka z zakresu szkoleń doskonalących kompetencje „miękkie” pracowników, działów personalnych oraz kadry zarządzającej. Szkoli z zakresu rozwoju kompetencji miękkich, mi.in z zakresu komunikacji interpersonalnej, rozwoju inteligencji emocjonalnej, technik radzenia sobie ze stresem, efektywności osobistej, zarządzania czasem, asertywności oraz budowania własnej marki w zakresie wystąpień publicznych i autoprezentacji. Jako asesor prowadzi projekty z zakresu Assessment i Development Center. Szkoli z zakresu skutecznych rekrutacji, prowadzenia projektów AC/DC i realizacji szkoleń w organizacji.

Szkolenia o podobnej tematyce