14 Godzin, 2 Dni

Efektywny proces rekrutacji i selekcji pracowników

Gdańsk Trwa nabór 1 390,00 PLN + VAT
Warszawa Trwa nabór 1 390,00 PLN + VAT
Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Prezentacja najnowocześniejszych technik pozyskiwania pracowników z wewnętrznego i zewnętrznego rynku pracy

  Przygotowanie praktyczne do profesjonalnego prowadzenia rozmowy rekrutacyjnej na różnorodne stanowiska jako ważnego instrumentu menedżerskiego

  Wypracowanie programu budowania prestiżowej marki pracodawcy „od wewnątrz”, poprzez działania samych pracowników.

 • Moduł 1. Zanim pojawią się kandydaci do pracy

  Przygotowanie Firmy do określenia potrzeb personalnych
  polityka personalna firmy, zakres obowiązków, profil poszukiwanego kandydata
  Przygotowanie się menedżera do przeprowadzenia rekrutacji i selekcji kandydatów
  profil społeczny i profil kompetencyjny kandydata
  przygotowywanie profilu kluczowych i pożądanych kompetencji kandydatów – co trzeba zbadać, a czego badać nie warto
  Źródła pozyskiwania pracowników – skanowanie rynku pracy
  sytuacja na rynku pracy
  sposoby dotarcia do kandydata /metody tradycyjne i nowoczesne/
  dobór mediów a profil stanowiska
  zasięg mediów.

  Moduł 2. Atrakcyjny pracodawca to znacznie więcej niż atrakcyjne wynagrodzenia

  Czego oczekują dobrzy kandydaci od przyszłej pracy:
  korzyści funkcjonalnych
  wartości ekonomicznej
  korzyści psychologicznych
  Dlaczego pracodawcy, którzy chcą wygrać wyścig o najlepszych pracowników, powinni zadbać o swoją markę ?
  Jak rozpoznać różnice pomiędzy dobrym i słabym pracodawcą.

  Moduł 3. AIDA – Attention, Interest, Desire, Action

  Przygotowanie informacji dla kandydatów
  ogłoszenie anonimowe, rekrutacyjno-reklamowe, promocyjne i informacyjne
  związek formy z treścią, wymagania, oferta
  Rekrutacja przez internet
  ogłoszenie internetowe, internetowe bazy danych, preselekcja, interview on line, banery, mailing, jobot
  Przyjmowanie zgłoszeń i wstępna selekcja
  zgłoszenia telefoniczne, pisemne oraz bezpośrednie
  czytanie dokumentów dostarczonych przez kandydata pod kątem rozpoznania kryteriów podlegających ocenie /list motywacyjny, życiorys zawodowy/.

  Moduł 4. Różne podejścia do selekcji – różne wywiady kwalifikacyjne

  Od chaosu do porządku – po co tworzy się kwestionariusze do rozmowy kwalifikacyjnej
  Rodzaje wywiadów selekcyjnych ze względu na:
  sposób przygotowania rozmowy
  sposób prowadzenia rozmowy
  Typy wywiadów kwalifikacyjnych: wywiad ustrukturalizowany, swobodny, stresujący, panelowy
  Sposób zaplanowania przebiegu wywiadu
  plan wywiadu.

  Moduł 5. Metody i narzędzia do przygotowywania wywiadu kwalifikacyjnego

  Czego na temat kandydata można dowiedzieć się przez telefon – kiedy i jak posługiwać się telefonem jako narzędziem wspierającym
  Lista przebojów pytań, które padają w trakcie rozmów rekrutacyjnych
  jak uzyskać maksimum informacji unikając banału
  Modele konstruowania rozmowy kwalifikacyjnej:
  model biograficzny
  model oparty na kryteriach
  model analizy sytuacji zawodowej
  model analizy zdarzeń krytycznych
  model opary na sytuacjach
  Kwestionariusz do rozmowy kwalifikacyjnej – ćwiczenia symulacyjne
  błędy popełniane w trakcie rozmowy rekrutacyjnej.

  Moduł 6. Rozmowa kwalifikacyjna … a co potem?

  Sposoby na praktyczną weryfikację umiejętności kandydatów: próbki pracy, techniki zaczerpnięte z AC
  Czynności dodatkowe po zakończeniu rozmowy kwalifikacyjnej: pozyskiwanie referencji i rekomendacji.

  Moduł 7. Wybór i akceptacja kandydata do pracy

  Złożenie propozycji pracy wybranemu kandydatowi
  Podziękowanie pozostałym kandydatom
  udzielenie informacji zwrotnej kandydatom wewnętrznym biorącym udział w procesie rekrutacji
  list z informacją odmowną do kandydatów zewnętrznych.

 • dyplom Effect Group

 • Symulacje i odgrywanie ról

  Praktyczne ćwiczenia warsztatowe

  Studia przypadków z praktyki firmy i rynku

  Formularze robocze.

 • Warsztat przeznaczony przede dla osób, które prowadzą lub będą w przyszłości prowadzić procesy doboru pracowników i potrzebują usystematyzowania posiadanej wiedzy, w tym wsparcia merytorycznego przy konstruowaniu profesjonalnych kwestionariuszy do rozmowy kwalifikacyjnej.

 • 1 390,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  przerwy kawowe
  wyżywienie

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Adrianna Filiks

Psycholog, konsultant HRM, wykładowca, trener. Posiada doświadczenie w opracowywaniu i wdrażaniu systemów zwolnień monitorowanych pracowników, oraz procesów rekrutacji i adaptacji nowozatrudnionych. W firmach o profilu usługowym, handlowym i produkcyjnym odpowiada za wdrożenie procesów rozwoju i zarządzania karierą w firmie, współpracuje z kadrą kierowniczą przy tworzeniu systemów motywacyjnych, wprowadzaniu oceny jakości pracy w podległych placówkach. Specjalizuje się w badaniach potencjału pracowników i kandydatów do pracy, badaniach zachowań pracowników w organizacji, badaniach efektów i kosztów pracy. Prowadzi doradztwo w zakresie administracji personalnej i prawa pracy. Jest ekspertem w zakresie projektowania i monitorowania programów ocen pracowniczych oraz programów outplacementowych indywidualnych i grupowych. Prowadzi także wykłady na Studiach Podyplomowych „Doradztwo Zawodowe” w Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej w module „Doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy”. Od 1997 roku jest również wykładowcą na Wydziale Zarządzania, Uniwersytet Warszawski i w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L.Koźmińskiego, oraz na Uniwersytecie Gdańskim i Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim, gdzie prowadzi zajęcia z obszaru "Organizacji funkcji personalnej w firmie". Publikuje w Serwisie HR wydawanym przez Dom Wydawniczy ABC oraz w wydawnictwie CH BECK. Jest współautorką pierwszego podręcznika dla „Liderów Klubów Aktywnego Poszukiwania Pracy” oraz podręcznika „Inwestycja w Kadry”. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Psychologii). Ukończyła Podyplomowe Studium Prawa Pracy w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej, Uniwersytet Jagielloński oraz międzynarodowe studia menedżerskie (EMBA) we Francuskim Instytucie Zarządzania. Laureatka konkursu Dyrektor Personalny Roku 2000 oraz specjalnego wyróżnienienia w konkursie Dyrektor Personalny Roku 2001 w kategorii „Styl i wizerunek HR”. Zdobywczyni I miejsca w prestiżowym konkursie Menedżer Szkoleń Roku 2000, jak również I miejsca w konkursie Lider Zmian 2001 za najlepsze studium przypadku nowoczesnego zarządzania zasobami ludzkimi. Członek Rady Nadzorczej Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami.

Szkolenia o podobnej tematyce