Efektywny biznesowo model HR Biznes Partneringu w organizacji

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • O wdrażaniu i funkcjonowaniu modelu Partnera Biznesowego HR w polskich organizacjach mówi się od wielu lat. HR Biznes Partner pełni połączoną, zarówno operacyjną, jak i strategiczną rolę. Z jednej strony zarządza działaniami realizowanymi przez dział HR, implementuje rozwiązania oraz egzekwuje realizowanie celów, z drugiej zaś jest pomostem łączącym biznes „twardy” z „miękkim”, współtworzy strategię obszaru biznesowego i lobbuje na rzecz pracowników. Funkcja HR Biznes Partnera, w dobie dynamicznych zmian na rynku pracy może pomóc w rozwiązaniu problemów organizacji wynikających ze spadającego zaangażowania oraz rozmijania się potrzeb pracowników i firm. Kompetentny HR Biznes Partner, który zna oba wymiary biznesu może skutecznie identyfikować potrzeby pracowników, planować plany zmiany, wdrażać odpowiednie rozwiązania i dokonywać oceny ich skuteczności – wszystko to w zgodzie z miernikami oraz strategią biznesu. Efektywny model HR biznes partneringu to podstawowe narzędzie służące podnoszeniu jakości procesu zarządzania zasobami ludzkimi w nowoczesnej i profesjonalnej organizacji. Modele funkcjonowania HR biznes partnerów powinny nie tylko usprawnić procesy HR-owe i poprawić skuteczność zarządzania i efektywność pracowników, powinny także wpływać wymiernie na osiągnięcie celów biznesowych. Cechą decydującą o wyjątkowości niniejszego programu jest pokazanie jak budować i wdrażać takie systemy, których efektywność będzie można zmierzyć na czterech poziomach modelu Kirkpatricka, co w polskich firmach jest dziś rzadkością. Drugą cechą jest fakt, iż trener prowadzący szkolenie jest praktykiem, menedżerem HR z wieloletnim doświadczeniem, który miał okazję takie programy budować i wdrażać w dużych polskich i międzynarodowych organizacjach. Cel szkolenia: wyposażyć uczestników w niezbędną wiedzę i umiejętności umożliwiające rozpoczęcie samodzielnych działań w zakresie budowania i wdrażania modeli HR biznes partneringu nastawionych na uzyskanie korzyści biznesowych.

 • Wprowadzenie w nową koncepcję podejścia do modeli kompetencyjnych, umożliwiającą badanie efektywności biznesowej:
  wprowadzenie w metodologię badania efektywności biznesowej działań HR
  modele i narzędzia HR NASTAWIONE na „smartne cele na kirkpatricku” – Model Kirpatricka – podstawą szacowania efektywności biznesowej
  model HR Biznes Partnera NASTAWIONY na wdrażanie i ewaluacje: jakie warunki musi spełniać model, który wspiera działania menedżerów liniowych oraz służb HR, tak żeby można było zmierzyć i pokazywać ich efekty biznesowe

  Przygotowanie modelu działania HR Biznes Partnera wspierającego realizację i poprawę wskaźników biznesowych
  definicje i znaczenie podstawowych pojęć i terminów
  modele HR biznes partnerignu – założenia teoretyczne,
  dwa alternatywne podejścia do budowania modelu i roli HR BP,
  tworzenie i wdrażanie modeli HR BP: procedura projektowania, metody projektowania, kompetencje HR Biznes Partnera, definiowanie roli i zadań HR PB, świadomość biznesowa HR BP,
  rola i zadania menedżerów zarządzających organizacją w procesie tworzenia i funkcjonowania modelu HR biznes partneringu
  planowanie pracy projektowej związanej z tworzeniem i wdrażaniem rozwiązania w organizacji: kroki milowe, kluczowi decydenci, zespoły projektowe – model partycypacyjny
  komunikacja modelu w organizacji

  Wykorzystanie narzędzi do mierzenia efektywności działań HR BP

  wdrożenie standardu mierzenia efektywności biznesowej procesów zarządzania pracownikami w organizacji – partycypacja i współpraca z menedżerami liniowymi
  mierzenie efektywności biznesowej działań szkoleniowych i rozwojowych
  budowanie efektywnych biznesowo modeli kompetencji, programów zarządzania utalentowanymi pracownikami, systemów ocen pracowniczych
  zastosowanie badania efektywności biznesowej w innych procesach zarządzania pracownikami (m.in. rekrutacja, AC/DC, tworzenie profili stanowiskowych)

 • Dyplom.

 • Szkolenie jest prowadzone metodami warsztatowymi, aktywizującymi uczestników. Metody opierają się na zasadzie „nauki przez doświadczenie” pozwalającej uczestnikom szkolenia w praktyczny sposób poznać i zastosować przyswajane narzędzia i techniki z zakresu szkolenia. W ciągu całego szkolenia prowadzony jest monitoring uczestników i przekazywane informacje zwrotne modelujące pożądane umiejętności

 • Pracownicy działów HR zaangażowani w tworzenie i wdrażanie nowoczesnych i zaawansowanych narzędzi zarządzania pracownikami, menedżerowie zainteresowani uzyskiwaniem wymiernych i konkretnych wyników biznesowych dzięki stosowaniu partnerstwa biznesowego w zarządzaniu podległymi pracownikami

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Szkolenia o podobnej tematyce