2 Dni, 12 Godzin

grupa max. 16

Efektywność Relacyjna

więcej terminów () mniej terminów
 • Interesuje Cię większa skuteczność w kontaktach z ludźmi? Chcesz poprawić relacje w zespole? Nasze autorskie szkolenie odmieni Twoje podejście do budowania relacji i do komunikowania się. Mogąc trafnie rozpoznawać emocje i zamiary oraz wpływać na zachowanie otoczenia, poprawisz swoją skuteczność i zyskasz nowy rodzaj satysfakcji z dotychczasowej pracy. Poznaj 5 szczegółowych powodów, dla których warto rozwijać efektywność relacyjną.

 • 1. Z czego wynikają różnice pomiędzy ludźmi i jaki mają wpływ na relacje oraz efektywność w pracy?

  2. Dlaczego warto mieć w zespole osoby o różnych stylach charakteru?

  3. Charakterystyka podejścia relacyjnego:

  -style charakteru a funkcjonowanie w relacjach

  4.Sposoby rozpoznawania poszczególnych stylów charakteru:

  -zachowanie werbalne i niewerbalne

  5. Sztuka komunikacji jako narzędzie wywierania wpływu na wzajemne relacje:

  -techniki wywierania wpływu z uwzględnieniem typologii stylów charakteru

  6.Strategie postępowania z poszczególnymi stylami charakteru:

  -dobór strategii komunikowania się

  7. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w zespole z uwzględnieniem podejścia relacyjnego.

 • Warsztaty połączone z ćwiczeniami

 • menedżerowie, członkowie zespołów sprzedażowych

Bożena Makowska

Szkolenia o podobnej tematyce