12 Godzin, 2 Dni

grupa max. 12

Efektywność procesu rekrutacyjnego

więcej terminów () mniej terminów
 • • Zwiększenie tempa realizacji procesu rekrutacji
  • Skuteczne zarządzanie czasem w projekcie
  • Poprawa komunikacji z biznesem
  • Zwiększenie stopnia wykorzystania bazy danych
  • Zwiększenie świadomości szerszego wykorzystywania Social Media w procesie rekrutacji i wspierania „Employer Brand”

 • Moduł I Efektywny proces rekrutacji

  • Omówienie procesu w Sygnity
  • Zdefiniowanie kluczowych osób i odpowiedzialności w procesie
  • Definicja tzw. „wąskich gardeł” w procesie i przyczyn ich występowania
  • Definicja typu informacji, które są niezbędne do efektywnego przeprowadzenia procesu
  • Matryca ryzyka w procesie

  Moduł II Przygotowanie do procesu – narzędzia wspierające proces

  • Potrzeby rekrutacyjne w Sygnity
  • Kluczowe kompetencje kandydatów
  • Profil stanowiska i dodatkowe dokumenty wspierające efektywną komunikację z kandydatami
  • Informacje niezbędne do rozpoczęcia procesu – jak je pozyskuję?
  • Z jakich narzędzi korzystam – jaka jest ich skuteczność?

  Moduł III Źródła pozyskiwania kandydatów

  • Jak mogę zwiększyć swoją skuteczność wykorzystując poszczególne metody, źródła i narzędzia (baza danych, rekrutacja wewnętrzna, ogłoszenia, agencje rekrutacyjne/ body shop, Social Media, targi pracy)
  • W jaki sposób kandydaci poszukują pracy?
  • Jak budować własną markę rekrutera w Social Media?

  Moduł IV Ocena i wybór kandydata

  • Kryteria wyboru kandydatów
  • Przygotowanie pytań do interview
  • Interview z kandydatem (struktura rozmowy, prezentowanie oferty, zadawanie pytań, badanie motywacji, diagnoza doświadczenia, trudne aspekty)
  • Kluczowe błędy w ocenie
  • Najlepszy kandydat czy najlepszy z kandydatów?

  Moduł V Efektywna współpraca z klientem wewnętrznym

  • Czego oczekuje biznes?
  • Jak mogę wspierać biznes?
  • Jak zwiększyć swoją skuteczność w komunikacji z biznesem?
  • Jak angażować klienta wewnętrznego w proces rekrutacji?
  • Trudne sytuacje komunikacyjne – jak sobie z nimi radzić?
  • Zasady asertywnej komunikacji i udzielania informacji zwrotnej

  Moduł VI „Candidate Experience”

  • W jaki sposób przedstawiać ofertę kandydatom?
  • W jaki sposób budować relacje z kandydatami?
  • Udzielanie informacji zwrotnej kandydatom (opcja minimum, optimum, maksimum).
  • Jak usprawnić proces zwiększając zadowolenie klienta?
  • Jak mierzyć „candidate experience”?
  • Utrata kandydatów w procesie

  Moduł VII Podsumowanie

  • Koszty długotrwałej rekrutacji
  • Omówienie PPR – indywidualnych map postępów

 • TAK

 • • Podczas szkolenia, po każdym module, uczestnicy będą pracowali nad „indywidualną mapą postępów” (PPR). Celem tego elementu jest zbudowanie pomostu pomiędzy przećwiczonymi podczas szkolenia elementami, a problematyką ich konkretnego środowiska biznesowego oraz definicja czynności pozwalających na osiągnięcie zdefiniowanych celów.

  Dzięki PPR:
  • Uczestnicy szkolenia zdefiniują swoją indywidualną mapę postępów pozwalającą im na zastosowanie wiedzy przedstawionej na szkoleniu w konkretnych przypadkach
  • Szkolenie nie będzie jedynie przedstawieniem i przećwiczeniem wiedzy, ale będzie stanowiło element ciągłego rozwoju Państwa pracowników

 • Osoby odpowiedzialne za kompleksową realizację projektów rekrutacyjnych - dział HR/Personalny/Kadr, a także Managerowie, Dyrektorzy uczestniczący w procesie pozyskiwania pracowników.

Agnieszka Piątkowska

Międzynarodowy ekspert ds. rekrutacji posiadający ponad 10 - letnie doświadczenie w zarządzaniu różnego rodzaju projektami rekrutacyjnymi w regionie Europy Centralno - Wschodniej dla globalnych organizacji. Członek międzynarodowego zespołu przeprowadzającego ocenę kandydatów. W trakcie swojej kariery przeprowadziła tysiące rozmów rekrutacyjnych z lokalnymi i międzynarodowymi kandydatami. Rozwinęła i wprowadziła innowacyjny proces briefingu kandydatów, czego rezultatem było zatrudnienie większej liczby kandydatów. Od 2009 r. wykłada „Zarządzanie karierą w Zakupach” w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Absolwentka Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiegooraz SGH (Doradztwo Zawodowe, Kierowanie Rozwojem i Coaching, studia podyplomowe). Dyplomowany Asesor - Akademia Asesora – Ernst & Young Academy of Business. Trener programu "Spadochron". Licencja uprawniająca do prowadzenia zajęć metodą "Spadochron" dla osób planujących rozwój kariery.

Szkolenia o podobnej tematyce