14 Godzin, 2 Dni

grupa max. 14

EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA I ZAWODOWA DLA KOBIET W BIZNESIE jak zarządzać własnym potencjałem i osiągnąć sukces - Human Skills

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Uczestniczki nabędą wiedzę o:
  Sposobach na zwiększenie pewności siebie, poczucia sprawstwa oraz komfortu psychicznego.
  Osobistym potencjale oraz wzrost motywacji do świadomego korzystania z niego w życiu zawodowym i prywatnym.
  Metodach na zadbanie o życiową równowagę – harmonię życia prywatnego i zawodowego.
  Sposobach przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.
  Narzędziach do pracy nad własnymi celami i cechami (m.in. STAR, PAR).
  Typach osobowości (Typologia G.Junga).
  Uczestniczki nabędą umiejętności:
  Świadomego zarządzania swoim potencjałem.
  Radzenia sobie ze stresem.
  Komunikacji dostosowanej do odbiorcy.
  Wywierania wpływu.
  Zarządzania czasem, realizacji celów.
  Uczestniczki pogłębią kompetencje związane z:
  Autoprezentacją.
  Organizacją pracy i czasu.
  Zarządzaniem sobą, swoim potencjałem.
  Budowaniem relacji interpersonalnych.
  Pewnością siebie.

 • DZIEŃ I

  09:30 – 09:45 Rozpoczęcie, omówienie celów szkolenia oraz potrzeb uczestniczek.

  09:45 – 12:30 Moduł I. KOBIETA ŚWIADOMA – kolor osobowości zgodnie z typologią G. Junga

  Komunikacja w biznesie z praktycznym użyciem typologii osobowości i z uwzględnieniem psychologii płci w kontekście budowania wizerunku kompetentnego pracownika.

  Test indywidualny wraz z omówieniem wyników
  Jak wykorzystać własny styl preferencji postrzegania otoczenia
  Jak wykorzystać swoje mocne strony
  Jak zneutralizować swoje słabsze strony
  12:30 – 13:00 Przerwa obiadowa

  13:00 – 15:30 Moduł II. KOBIETA ALFA

  Jak asertywnie radzić sobie z wampirami energetycznymi
  Zarządzanie sobą i swoimi celami w czasie (matryca, zasady zarządzania czasem)
  Radzenie sobie ze stresem oraz emocjami w sytuacjach biznesowych
  Jak się nie wypalić
  Jak zwiększać swoją efektywność
  15:30 – 16:00 Podsumowanie pierwszego dnia szkolenia.

  DZIEŃ II

  09:00 – 09:30 Rozpoczęcie szkolenia. Omówienie wniosków z pierwszego dnia szkolenia.

  09:30 – 12:30 Moduł III. KOBIETA SUKCESU – osobisty potencjał zawodowy

  Sposoby analizy poziomu siły kompetencji (bank kompetencji)
  Świadome budowanie wizerunku kompetentnej liderki realizującej założenia pracodawcy
  Umiejętne sprzedawanie swoich silnych kompetencji (metoda STAR, PAR itp.)?
  Jak neutralizować i pracować nad obszarami do rozwoju
  12:30 – 13:10 Przerwa obiadowa

  13:10 – 15:30 Moduł IV. KOBIETA STRATEGICZNA – komunikacja interpersonalna i współpraca w biznesie z elementami perswazji

  Jak się przygotować fizycznie i psychicznie do rozmowy z konkretnym rozmówcą
  Komunikat dopasowany do rozmówcy
  Perswazja – jakich zwrotów używać?
  Sposoby komunikacji z różnymi typami osobowości, na różnych szczeblach kariery
  Różnice komunikacyjne między mężczyznami a kobietami (zasada precedencji)
  Metody negocjacji – jak sprzedać swoje rozwiązania?
  Trudne rozmowy – jak je prowadzić?
  15:30 – 16:00 Podsumowanie szkolenia. Omówienie wniosków.

 • Dyplom ukończenia szkolenia wydawany przez Human Skills wpisaną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie pod numerem 2.14/002243/2014 .

 • Szkolenie dla kobiet biznesu jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning).
  Uczestniczki będą brały udział w aktywizujących ćwiczeniach indywidualnych oraz grupowych poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.
  Uczestniczki szkolenia będą miały również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenerki.
  Trenerka będzie przedstawiać merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.
  Uczestniczki będą brały udział w panelu dyskusyjnym, odgrywaniu ról.

 • Szkolenie dla kobiet, które:
  Chcą się czuć bardziej pewne siebie.
  Chcą zwiększyć efektywność osobistą i zawodową.
  Chcą skutecznie realizować swoje cele.
  Kobiety, które chcą pewniej odnajdywać się w komunikacji biznesowej.
  Cena Zawiera

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Iwona Firmanty

Założyciel firmy szkoleniowej Human Skills/ Trener/ Psycholog/ Certyfikowany Konsultant Extended DISC Od ponad dziesięciu lat prowadzi szkolenia dla biznesu i administracji publicznej. Specjalistka z zakresu szkoleń doskonalących kompetencje „miękkie” pracowników, działów personalnych oraz kadry zarządzającej. Szkoli z zakresu rozwoju kompetencji miękkich, mi.in z zakresu komunikacji interpersonalnej, rozwoju inteligencji emocjonalnej, technik radzenia sobie ze stresem, efektywności osobistej, zarządzania czasem, asertywności oraz budowania własnej marki w zakresie wystąpień publicznych i autoprezentacji. Jako asesor prowadzi projekty z zakresu Assessment i Development Center. Szkoli z zakresu skutecznych rekrutacji, prowadzenia projektów AC/DC i realizacji szkoleń w organizacji.

Szkolenia o podobnej tematyce