24 Godzin, 3 Dni

Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwie - szkolenie bezpłatne - EFS

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji osób pracujących w przedsiębiorstwach z zakresu efektywności energetycznej i stosowania alternatywnych źródeł energii oraz nabycie umiejętności wdrożenia zdobytej wiedzy na szkoleniu w praktyce (m.in. w celu zmniejszenia kosztów firmy).

 • 1. Uregulowania prawne regulujące system gospodarowania zasobami energetycznymi w przedsiębiorstwie.

  Podstawowe definicje, pojęcia.
  Dyrektywy, Ustawy i Rozporządzenia regulujące omawiany zakres.
  Obowiązki wynikające z przyjętych aktów prawnych.
  Obecna sytuacja w Polsce.

  2. Alternatywne źródła energii wykorzystywane w przedsiębiorstwie:

  Kolektory słoneczne - rodzaje, schemat działania, zalety i wady.
  Ogniwa fotowoltaiczne - rodzaje, schemat działania, zalety i wady.
  Budowa i schemat działania pompy ciepła.
  Możliwość wykorzystania w małych i średnich przedsiębiorstwach w/w źródeł energii.
  System działania elektrowni wiatrowych, wymagane zezwolenia.
  Możliwości pozyskiwania energii z innych źródeł np.: biogazownie, wody geotermalnej, itp.
  Inwestycje w energię odnawialną w przedsiębiorstwie i innowacyjne rozwiązania technologiczne.

  3. Praktyczne sposoby zmniejszenia zużycia energii w przedsiębiorstwie.

  Przegląd urządzeń biurowych.
  Wskazówki jak używać urządzenia biurowe (komputery, drukarki itp.).
  Zasady stosowane przy zakupie nowych urządzeń.
  Wskazówki jak korzystać z urządzeń aby efektywnie korzystać z zasobów energetycznych w przedsiębiorstwie.
  Przegląd i możliwości dofinansowania przedsięwzięć energetycznych z funduszy pomocowych.

  Szkolenie prowadzone przez dwa weekendy w dniach:

  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie.09.2013 roku w godz. 9.00-16.00 (sobota-niedziela)

  - 28.09.2013 roku w godz. 9.00-16.00 (sobota)

  Razem: 24 godziny lekcyjne, 3 dni szkoleniowe

 • Dyplom ukończenia szkolenia

 • Warsztaty praktyczne w formie blended learning: obejmujące szkolenia stacjonarne z wykorzystaniem projektora - 24 godzin lekcyjnych oraz zajęcia na platformie e-learningowej - 3 godziny dla każdego uczestnika szkolenia, dzięki której pojawia się możliwość wykonywania dodatkowych ćwiczeń i komunikowania się z trenerem w dogodnym dla siebie czasie. Organizator zapewnia stanowisko komputerowe dla każdego uczestnika.

 • Kurs przeznaczony dla osób, które chcą zmniejszyć koszty energii (elektrycznej i cieplnej) w swojej firmie oraz poznać uwarunkowania i obowiązki prawne w tym zakresie. Kurs skierowany jest także dla osób pragnących zdobyć wiedzę nt. wykorzystywania odnawialnych źródeł energii.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Szkolenia o podobnej tematyce