12 Godzin, 2 Dni

Efektywne zarządzanie zapasami

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Szkolenie dotyczy niezwykle istotnego elementu zarządzania logistycznego, jakim jest sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie i może zostać dostosowane na potrzeby firmy do wykorzystania w procesie zaopatrzenia lub dystrybucji. Część wykładowa (20%) składa się z omówienia funkcji gospodarki zapasami w logistyce firmy oraz zaakcentowania znaczenia i kosztów zapasów w firmie, a także z omówienia metod sterowania zapasem i kalkulacji kosztów zapasów. W rozbudowanej części praktycznej akcent położono na przećwiczenie z uczestnikami metod i narzędzi służących efektywnemu sterowaniu zapasami oraz wspomagających decyzje podejmowane w tej sferze. Oprócz wykładu szkolenie opiera się na wykorzystaniu takich metod, jak gra symulacyjna, ćwiczenia w grupach i indywidualne (analizy przypadków firm oraz zadania liczbowe) i dyskusje w grupach.

 • Program:
  • Wprowadzenie – koncepcja zarządzania logistycznego i zarządzania łańcuchem dostaw.
  • Znaczenie zapasu w przedsiębiorstwie
  • Ocena efektywności gospodarki zapasami w przedsiębiorstwie (kalkulacja kosztów i wycena zapasów, analiza wskaźnikowa)
  • Klasyfikacja ABC i XYZ zapasów
  • Metody sterowania zapasem w systemie pull
  • Prognozowanie zapotrzebowania na zapasy
  • Metody sterowania zapasem w systemie push oraz w systemach MRP i DRP
  • Ustalanie wielkości i częstotliwości zamówień z uwzględnieniem kosztów zapasów
  • Spekulacja na zapasach
  • Wpływ zapasu na poziom obsługi klienta oraz procesy transportowe
  Ćwiczenia:
  • Dyskusje grupowe – omówienie danego problemu w grupach i dyskusja we wspólnym gronie celem pełniejszego zrozumienia omawianych problemów i odniesienia ich do sytuacji we własnej firmie.
  • Analiza przypadków wybranych firm – analiza pytań do przypadków w grupach, dyskusja nad problemami firm, poszukiwanie rozwiązań.
  • Zadania – analiza treści zadania, omówienie metodologii jego rozwiązania i rozwiązanie
  • Gra symulacyjna – do wyboru: ćwiczenie polegające na ustalaniu wielkości i częstotliwości dostaw uzupełniających magazyn oraz kalkulacji kosztów zapasów w systemie logistycznym lub ćwiczenie wskazujące na rolę przepływu informacji w łańcuchu dostaw na wielkość zapasów tworzonych w poszczególnych ogniwach łańcucha, a następnie omówienie wyników zadania, popełnionych błędów i wniosków na przyszłość.
  Adresaci:
  Pracownicy firm produkcyjnych, handlowych i usługowych, w tym specjaliści i kierownicy, w szczególności:
  • pracownicy działów magazynowania,
  • pracownicy działów logistyki,
  • pracownicy działów utrzymania ruchu,
  • pracownicy działów zaopatrzenia,
  • pracownicy działów handlowych,
  • pracownicy działów dystrybucji.
  Korzyści dla przedsiębiorstwa:
  • Uzupełnienie wiedzy uczestników w wybranej tematyce i jej ugruntowanie.
  • Zapoznanie uczestników ze skutecznymi metodami i narzędziami wykorzystywanymi w realizacji procesu zarządzania zapasem i jego monitorowaniu.
  • Eliminacja podstawowych błędów popełnianych przez pracowników.
  • Możliwość wprowadzenia korzystnych zmian w systemie logistycznym firmy. przynoszącym korzyść zarówno firmie, jak i klientowi.
  • Redukcja kosztów zapasów i zaznajomienie uczestników z kalkulacją kosztów zapasów.

 • Certyfikat Uczestnictwa w szkoleniu - TQMsoft

 • Szkolenie ilustrowane przykładami, symulacjami, ćwiczeniami w grupach

 • Pracownicy firm produkcyjnych, handlowych i usługowych, w tym specjaliści i kierownicy, w szczególności:
  • pracownicy działów magazynowania,
  • pracownicy działów logistyki,• pracownicy działów utrzymania ruchu,
  • pracownicy działów zaopatrzenia,
  • pracownicy działów handlowych,
  • pracownicy działów dystrybucji

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

trener TQMsoft, specjalista – praktyk w dziedzinie wdrażania metod i narzędzi wspomagających zarządzanie jakością

Szkolenia o podobnej tematyce